News

Fágann an tOllamh Philip Nolan SFI i measc líomhaintí mí-iompairTá sé fógartha ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ) nach bhfuil an tOllamh Philip Nolan ina Ard-Stiúrthóir ar an eagraíocht a thuilleadh.

I ráiteas gairid, dheimhnigh urlabhraí go raibh ceannaire gníomhach nua ceaptha inné.

“Níl an tOllamh Philip Nolan le Fondúireacht Eolaíochta Éireann a thuilleadh. Tar éis cruinniú boird inné, ceapadh an Dr Ciarán Seoighe ina Ard-Stiúrthóir Gníomhach ar Fhondúireacht Eolaíochta Éireann.”

Chuaigh Nuacht RTÉ i dteagmháil leis an Ollamh Nolan chun tuairimí a fháil faoina imeacht. Dúirt sé áfach nach bhfuil sé in ann labhairt go poiblí faoi láthair.

Bhí bord SFI le breithniú a dhéanamh ar thorthaí imscrúdaithe ar chúig líomhain mhí-iompair a rinne baill foirne i gcoinne an Ollaimh Nolan, rud a shéan sé go mór.

Tuigtear do Nuacht RTÉ go bhfuarthas tuairiscí mí-iompair i mí na Nollag 2023 agus bhunaigh Bord SFI Grúpa Nochtadh Cosanta (PDG) láithreach.

Dúirt SFI gur thóg sé an-dáiríre ar thuairisciú agus ar imscrúdú na líomhaintí agus go raibh sí tiomanta don tábhacht a bhaineann le “próiseas cothrom críochnúil agus láidir” do na páirtithe go léir.

Cuireadh tús le himscrúdú neamhspleách a rinne saineolaí dlí i mí Eanáir 2024.

Ar dtús labhair an t-imscrúdaitheoir leo siúd go léir a bhí páirteach sula ndeachaigh sé ar aghaidh chuig imscrúdú faoi bheartas sceithireachta SFI agus faoin mbeartas um Chosaint na Dínite san Ionad Oibre.

Tuigtear go ndearnadh “imscrúdú aimsithe fíricí fairsing” sular cuireadh tuarascáil faoi bhráid an PDG ag deireadh mhí an Mhárta, a cuireadh faoi bhráid bhord SFI go foirmiúil an mhí seo.

Dúirt SFI i gcónaí gur chloígh an bord na caighdeáin is airde rialachais chorparáidigh agus go bhfuil próiseas cuimsitheach iniúchta inmheánaigh aige.

Is gníomhaireacht taighde atá maoinithe ag an Stát í SFI agus mar chuid dá sainchúram bronnann sí thart ar €200 milliún i ndeontais.

Dúirt urlabhraí go bhfuil SFI “ag feidhmiú go hiomlán agus go leanann sí ar aghaidh ag seachadadh a sainordaithe chun taighde agus nuálaíocht den scoth a bhfuil tionchar acu a mhaoiniú agus a thacú ar mhaithe le geilleagar agus sochaí na hÉireann”.

Tháinig an tOllamh Nolan chun suntais go poiblí mar bhall ardphróifíle den Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí (NPHET) le linn na paindéime Covid-19 agus ceapadh é ina Ard-Stiúrthóir ar SFI i mí Dheireadh Fómhair 2021.

Ag an am, mhol an Taoiseach Simon Harris, a bhí ina Aire um Ardoideachas ag an am, an tOllamh Nolan as a bheith ina “foinse leanúnach agus luachmhar saineolais sa ról sin (NPHET), a bhfuil go leor againn mar gheall air”.

Bhí an post mar uachtarán ar Ollscoil Mhá Nuad ag an Ollamh Nolan ar feadh deich mbliana freisin.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button