News

Faigheann giall Iosrael bás tar éis dó a bheith i bhfíseán


Tá sé ráite ag grúpa Ioslamach Palaistíneach Hamas go bhfuil duine eile de na gialla a fuadaíodh le linn a ionsaí ar Iosrael ar an 7 Deireadh Fómhair tar éis bháis.

D'eisigh Hamas físeán ag rá go bhfuair Nadav Popplewell, a tógadh ina ghiall ó phobal Iosrael theas Kibbutz Nirim, bás tar éis dó a bheith gortaithe i stailc Iosraelach in Gaza.

Níor thairg míleata Iosrael trácht láithreach ar an bhfíseán is déanaí.

Rinne sé tagairt d’fhíseáin ghialla roimhe seo a d’eisigh Hamas mar sceimhle síceolaíoch.

Shéan sé freisin roinnt de na líomhaintí roimhe Hamas gur maraíodh nGiall ag tine Iosraelach.

Níos luaithe, d'eisigh Hamas físeán gan dáta den ghiall 51 bliain d'aois os comhair balla bán, le bruise ar a shúil dheas, agus a ainm á labhairt aige.

Uaireanta ina dhiaidh sin, sa dara físeán, dúirt sé go bhfuair an tUasal Popplewell bás de chréachta a tharla mí ó shin i stailc aeir Iosraelach.

Dúirt Hamas go raibh an tUasal Popplewell, a dúirt sé ina shaoránach Briotanach freisin, á choinneáil le bean ina ghiall nuair a dhírigh diúracán Iosraelach ar an áit a raibh siad á gcoinneáil.

“Fuair ​​sé bás toisc nach bhfuair sé dianchúram leighis ag áiseanna leighis mar gheall ar scrios an namhad ar ospidéil Gaza,” a dúirt urlabhraí sciathán armtha Hamas, Abu Ubaida, i ráiteas.

As 252 duine a fuadaíodh ar an 7 Deireadh Fómhair, fanann 128 i nGaza, de réir scolairí Iosraelacha.

Tá ar a laghad 36 acu fógartha ag coiste fóiréinseach Iosraelach.

Dúirt Iosrael gurb é an aidhm atá leis an ionsaí in Gaza scaoileadh na ngiall a dhaingniú, mar aon le deireadh a chur le Hamas, a rialaigh an t-iamhchríoch ó 2007 i leith.

Gabhadh an tUasal Popplewell, de réir ghrúpa tacaíochta an ghialla, lena mháthair óna teach i Kibbutz Nirim.

Maraíodh a dheartháir le linn an ionsaithe agus saoradh a mháthair le linn sos cogaidh gairid i mí na Samhna.

Dúirt arm Iosrael go bhfuil thart ar 300,000 duine tar éis Rafah thoir a fhágáil do cheantar daonnúil

Idir an dá linn dúirt arm Iosrael go bhfuil thart ar 300,000 duine tar éis Rafah thoir do cheantar daonnúil a fhágáil ó d’ordaigh sé aslonnú chathair Gaza theas an tseachtain seo.

“Go dtí seo, tá thart ar 300,000 Gazans tar éis bogadh i dtreo an limistéar daonnúil in Al-Mawasi” ó eisíodh an t-ordú Dé Luain, dúirt an míleata i ráiteas.

Dúirt na Náisiúin Aontaithe gur theith níos mó ná 100,000 duine ó Rafah le cúpla lá anuas.

Bhí glaonna an airm maidir le “aslonnú sealadach” á gcur in iúl do dhaoine trí bhileoga, teachtaireachtaí téacs soghluaiste, glaonna gutháin agus craoltaí i Araibis, dúirt a ráiteas.

D'ordaigh an míleata aslonnú oirthear Rafah Dé Luain mar a urghabhadh rialú ar an trasnú le teorainn na hÉigipte roimh a ionsaí talún i mbaol le fada sa chathair ina bhfuil thart ar 1.4 milliún duine ar foscadh.

Níos luaithe inniu d’ordaigh an lucht míleata do dhaoine níos mó ceantair a fhágáil in oirthear Rafah agus i dtuaisceart Stráice Gaza agus iad ag brú ar aghaidh lena troid i gcoinne militants Hamas.

Chuir na horduithe aslonnaithe agus dianbhuamáil an airm ar oirthear Rafah imní go forleathan go hidirnáisiúnta.

US Cáineadh láidir Iosrael as úsáid na n-arm

Tá sé ráite ag riarachán Biden go bhféadfadh gur sháraigh úsáid Iosrael airm a sholáthair SAM an dlí daonnúil idirnáisiúnta le linn a oibríocht mhíleata i nGaza, sa cháineadh is láidre a rinne sé ar Iosrael go dtí seo.

Ach níor éirigh leis an riarachán measúnú críochnaitheach a dhéanamh, ag rá nach bhféadfadh sé cásanna sonracha a fhíorú ina bhféadfadh úsáid na n-arm sin baint a bheith aige le sáruithe líomhnaithe mar gheall ar chaos an chogaidh in Gaza.

Tháinig an measúnú i dtuarascáil neamhrangaithe 46 leathanach ón Roinn Stáit chuig an gComhdháil a cheanglaítear faoi Mheabhrán Slándála Náisiúnta (NSM) nua a d’eisigh an tUachtarán Joe Biden go luath i mí Feabhra.

Tá baol ann go gcuirfeadh na torthaí naisc bhreise le hIosrael ag am nuair a bhíonn na comhghuaillithe ag teacht salach ar a chéile ar phleananna Iosrael Rafah a bhaint amach, rud a bhfuil rabhadh tugtha ag Washington arís agus arís eile ina choinne.

Chuir riarachán Biden greim ar phacáiste arm amháin cheana féin i mór-athrú beartais agus dúirt go raibh SAM ag athbhreithniú cinn eile fiú agus iad ag athdhearbhú tacaíocht fhadtéarmach d'Iosrael.

Áiríodh contrárthachtaí i dtuarascáil na Roinne Stáit: Liostaigh sé go leor tuarascálacha inchreidte ar dhíobháil sibhialtach agus dúirt sé nár chomhoibrigh Iosrael ar dtús le Washington chun cúnamh daonnúil a threisiú don iamhchríoch. Ach i ngach cás dúirt sé nach bhféadfadh sé measúnú cinntitheach a dhéanamh ar tharla aon sárú dlí.

“I bhfianaise go bhfuil Iosrael ag brath go mór ar earraí cosanta de dhéantús na SA, tá sé réasúnach a mheas go bhfuil earraí cosanta a chumhdaítear faoi NSM-20 in úsáid ag fórsaí slándála Iosraelacha ón 7 Deireadh Fómhair i gcásanna atá ar neamhréir lena oibleagáidí IHL nó le dea-chleachtais bhunaithe chun sibhialtach a mhaolú. dochar,” a dúirt an Roinn Stáit sa tuarascáil.

“Níl faisnéis iomlán roinnte ag Iosrael chun a fhíorú ar baineadh úsáid go sonrach as earraí cosanta na Stát Aontaithe a chumhdaítear faoi NSM-20 i ngníomhaíochtaí a líomhnaíodh gur sáruithe iad ar IHL nó IHRL in Gaza, nó ar an mBruach Thiar agus in Iarúsailéim Thoir le linn thréimhse na tuarascála. ,” a dúirt sé.

Mar gheall air sin, dúirt an riarachán go bhfuil dearbhuithe inchreidte Iosrael fós aige go bhfuil airm na SA á n-úsáid aige de réir an dlí idirnáisiúnta.

An Seanadóir Daonlathach Chris Van Hollen dúirt go raibh an riarachán “ducked go léir na ceisteanna crua” agus a sheachaint ag féachaint go géar ar cé acu ba chóir iompar Iosrael chiallaíonn go bhfuil cúnamh míleata scoite.

“Tá an tuarascáil seo ag teacht salach ar a chéile toisc go dtagann sé ar an tátal go bhfuil forais réasúnacha ann chun a chreidiúint gur tharla sáruithe ar an dlí idirnáisiúnta, ach ag an am céanna a deir nach bhfuil siad ag aimsiú neamhchomhlíonta,” a dúirt sé le tuairisceoirí.

Maraíodh níos mó ná 34,000 Palaistíneach in ionsaí seacht mí d’aois Iosrael ar Gaza, a deir oifigigh sláinte san iamhchríoch atá á rialú ag Hamas. Thosaigh an cogadh nuair a d’ionsaigh míleataigh Hamas Iosrael ar an 7 Deireadh Fómhair, ag marú 1,200 duine agus ag fuadach 252 eile, a gcreidtear go bhfanann 133 díobh i mbraighdeanas i nGaza, de réir scolairí Iosraelacha.

Dochar sibhialtach ‘iomarcach’

Tá iompar míleata Iosrael faoi scrúdú méadaitheach mar gheall ar an ardú as cuimse ar líon na mbásanna agus ar leibhéal na scriosa in Gaza.

Roinneadh oifigigh SAM ag an Roinn Stáit faoin gceist. Thuairiscigh Reuters go déanach i mí Aibreáin go bhfuil oifigigh i gceithre bhiúró ar a laghad laistigh den ghníomhaireacht tar éis imní mhór a ardú faoi iompar Iosrael i nGaza, ag leagan amach samplaí sonracha ina bhféadfadh an tír a bheith ag sárú an dlí.

Dúirt an grúpa um chearta Amnesty International go déanach i mí Aibreáin gur úsáideadh airm a sholáthair SAM a cuireadh ar fáil d’Iosrael i “sáruithe tromchúiseacha” ar an dlí idirnáisiúnta daonnúil agus cearta daonna, ag sonrú cásanna sonracha básanna agus gortuithe sibhialtach agus samplaí d’úsáid fórsa marfach neamhdhleathach.

D'athbhreithnigh rialtas na SA tuarascálacha iomadúla a ardaíonn ceisteanna faoi chomhlíonadh Iosrael a chuid oibleagáidí dlíthiúla agus na cleachtais is fearr chun díobháil do shibhialtaigh a mhaolú, a dúirt an tuarascáil.

Ina measc siúd bhí stailceanna Iosrael ar bhonneagar sibhialta, stailceanna i gceantair dlúthdhaonra agus cinn eile a chuir an cheist an bhféadfadh “dochar sibhialtach a rabhthas ag súil leis a bheith iomarcach a bheith i gcoibhneas leis an gcuspóir míleata tuairiscithe”.

De réir na tuarascála a eisíodh inné, sa tréimhse tar éis an 7 Deireadh Fómhair níor chomhoibrigh Iosrael go hiomlán le hiarrachtaí SAM agus idirnáisiúnta eile chun cabhair dhaonnúil a fháil isteach in Gaza. Ach dúirt sé nárbh ionann é seo agus sárú ar dhlí SAM a chuireann bac ar sholáthar arm do thíortha a chuireann srian ar chabhair dhaonnúil SAM.

Dúirt sé gur ghníomhaigh Iosrael chun seachadadh cúnaimh a fheabhsú ó thug an tUasal Biden rabhadh don Phríomh-Aire Benjamin Netanyahu i nglao go luath an mhí seo caite go gcoinneodh Washington roinnt soláthairtí arm siar mura dtiocfadh feabhas ar an staid dhaonnúil.

Tá cinneadh déanta ag an tuarascáil, Washington a dhí-aicmiú, a dúirt nach gá go sáraíonn sáruithe aonair tiomantas Iosrael don dlí daonnúil idirnáisiúnta, chomh fada agus a thógann sé bearta chun violators a imscrúdú agus a choinneáil cuntasach.

“Tá imní Iosrael féin faoi na heachtraí sin léirithe sa mhéid is go bhfuil roinnt imscrúduithe inmheánacha ar bun,” a dúirt an tuarascáil. Dheimhnigh oifigeach sinsearach de chuid na Roinne Stáit nach raibh aon cheann de na himscrúduithe sin fós mar thoradh ar ionchúisimh.

Tá go leor cásanna curtha le chéile aige freisin inar maraíodh oibrithe daonnúla agus inar tharla oibríochtaí míleata i láithreáin chosanta ach dúirt sé arís nach raibh sé in ann teacht ar chonclúidí cinntitheacha maidir le cibé ar úsáideadh airm SAM sna hócáidí seo.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button