News

Fear sa chúirt tar éis do choisithe a ghortú le linn bualadh agus rith líomhnaitheTá fear tagtha os comhair cúirte i gCo Dhún na nGall tar éis do choisí a bheith gortaithe go criticiúil in eachtra a líomhnaítear a bheith buailte agus rith.

Tháinig Kevin Grant os comhair suí speisialta de Chúirt Dúiche Leitir Ceanainn tráthnóna inniu.

Tá ocht gcúiseamh san iomlán le sárú ag an Uasal Grant, 36 bliain d'aois, as Páirc Mhór, Bun Cranncha, ag éirí as an eachtra.

Ina measc tá cur i mbaol, dhá chúis de thiomáint chontúirteach, diúltú faisnéis a thabhairt, diúltú sampla a thabhairt agus trí chúiseamh faoin Acht um Thrácht ar Bhóithre a bhain le heachtra líomhnaithe buailte agus rith.

Tháinig sé i láthair tar éis eachtra ar an bPríomhshráid i gCluain Maine go moch maidin Dé Domhnaigh.

Mar thoradh ar an eachtra gortaíodh coisí a bhí sna 60idí go dona ar an tsráid tar éis dó a bheith buailte ag feithicil.

Tugadh an fear go hOspidéal Ollscoile Leitir Ceanainn ach aistríodh é go hOspidéal Beaumont i mBaile Átha Cliath níos déanaí.

Dheimhnigh urlabhraí de chuid na nGardaí go bhfuil an t-íospartach fós i riocht criticiúil.

In oibríocht leantach, gabhadh an tUasal Grant agus coinníodh é ag stáisiún Gardaí i Roinn Dhún na nGall.

Ag suí speisialta inniu, thug an Bleachtaire-Sháirsint Killian Callaghan fianaise ar ghabháil, cúiseamh agus rabhadh don Uasal Grant agus dúirt sé leis an gcúirt nár thug an cúisí freagra ar bith nuair a cúisíodh é as na cionta.

Dúirt an Bleachtaire Sáirsint Callaghan go raibh gardaí ag cur in aghaidh bannaí sa chás ar roinnt forais.

Mhínigh aturnae an fhir chúisí, Frank Dorrian, an fáth a raibh sé ag cur i gcoinne bannaí a bheith á dhiúltú dá chliant.

Tar éis dó an dá iarratas a bhreithniú, dúirt an Breitheamh Ciaran Liddy go raibh sé ag tabhairt bannaí don chúisí ach faoi roinnt coinníollacha.

Chualathas sa chúirt go bhfuil an cúisí ag obair do chomhlacht tógála i mBaile Átha Cliath faoi láthair.

Áirítear ar na coinníollacha go síníonn sé isteach i Stáisiún na nGardaí Bhun Cranncha ar an Satharn agus ar an Domhnach, go soláthróidh sé lóisteáil airgid €750, go soláthróidh sé uimhir theileafóin agus go mbeadh nósanna sobraíochta aige.

D’athchuir an Breitheamh Liddy an cúisí ar bhannaí chuig Cúirt Dúiche Leitir Ceanainn Déardaoin 16 Bealtaine.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button