News

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte chun an clár vacsaíne covid a chur ar sos i mí an MheithimhTá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag tathant ar aon duine incháilithe atá ag smaoineamh ar theanndáileog COVID-19 a fháil an vacsaín a fháil sna laethanta amach romhainn mar go gcuirfear sos ar chlár na vacsaíne ar 14 Meitheamh.

Tiocfaidh an clár vacsaínithe COVID-19 chun críche don samhradh ansin mar a rinneadh cheana.

I ráiteas, dúirt an HSE go háirithe gur cheart d’aon duine atá 80 bliain d’aois nó níos sine, 5 bliana d’aois nó níos sine a bhfuil córais imdhíonachta laga nó daoine atá ina gcónaí i saoráid fhadtéarmach leas a bhaint as an tseirbhís.

Tá vacsaíní COVID-19 ar fáil ó dhochtúirí teaghlaigh agus ó chógaiseoirí rannpháirteacha.

Tugann foirne vacsaínithe FSS an vacsaín freisin do dhaoine a bhfuil cónaí orthu in áiseanna cúraim chónaithe, lena n-áirítear tithe altranais, agus do dhaoine aonair atá gafa sa teach.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button