News

Fógraíodh infheistíocht €104 milliún i dtaighde eolaíochTá infheistíocht €104 milliún fógartha ag an Rialtas i dtaighde eolaíoch ar fud na hÉireann.

Tá an maoiniú á leithdháileadh ar cheithre Ionad Taighde de chuid Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (FEÉ).

Is iad sin Ionad Taighde SFI Bithgheilleagar BithOrbach; Ionad Taighde FutureNeuro SFI um Ghalair Néareolaíocha; I-Form Lárionad Taighde SFI um Ard-Déantúsaíocht; agus Ionad Taighde SFI VistaMilk.

Tá €21 milliún breise geallta ag comhpháirtithe tionscail na n-ionad.

Dúirt Leas-Ard-Stiúrthóir SFI, an Dr Ciarán Seoighe gurb ionann na ceithre ionad agus líonra taighde náisiúnta de 17 n-óstinstitiúidí agus comhpháirtíochta, atá, go dtí seo, tar éis comhoibriú le breis agus 130 comhpháirtí tionscail ó FBManna go cuideachtaí ilnáisiúnta, ar fud na réigiún go léir agus i raon leathan eagraíochtaí. earnálacha.

“Tá ról ríthábhachtach ag Ionaid Taighde i bhforbairt agus i gcothú na chéad ghlúine eile de cheannairí taighde agus nuálaithe, agus tacóidh dámhachtainí maoinithe an lae inniu le breis agus 600 taighdeoir ag leibhéil taighdeoir sinsearach, iardhochtúireachta, PhD agus MSc,” a dúirt an Dr Seoighe.

Rinne an tAire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta, Patrick O'Donovan cur síos ar na hearnálacha bithgheilleagar, agraibhia agus déantúsaíochta a bhfuil fíorthábhacht ag baint leo.

“Cé go bhfuil dul chun cinn suntasach eolaíoch déanta sna réimsí seo ag éiceachóras taighde na hÉireann, ní mór dúinn a bheith airdeallach chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin idir shean agus nua, agus na deiseanna seo a thiontú ina n-iarmhairtí fíor-dhomhanda a fheiceann agus a bhraitheann daoine,” a dúirt an tUasal O'Donovan.

Dúirt an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Charlie McConalogue go bhfuil os cionn €8.7 milliún á chur ar fáil ag a Roinn mar chómhaoiniú do chlár Lárionad Taighde SFI.

“Cabhrófar le tacaíocht a thabhairt d’Ionad Taighde SFI VistaMilk thar na sé bliana atá romhainn chun forbairt agus úsáid na teicneolaíochta digití a thiomáint chun cinn chun inbhuanaitheacht agus iomaíochas táirgeadh agus próiseáil déiríochta in Éirinn a fheabhsú,” a dúirt an tUasal McConalogue.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button