News

Gearradh dhá bhliain i bpríosún ar fhear as ról i dtimpiste gluaisteáin ar stáitseTá dhá bhliain i bpríosún ar fhear a ghlac páirt i dtimpiste cairr stáitse i mBaile Átha Cliath in 2013.

Phléadáil Thomas O’Neill, atá daichead a seacht, as Faiche an Ghleanna Mhóir i mBaile Bhuadáin ciontach i gcúis mheabhlaireachta amháin maidir leis an imbhualadh idir dhá charr in aice le Teach na Giúise i dTamhlacht ar 1 Feabhra 2013.

Gearradh pianbhreith dhá bhliain ar fionraí ar a dheirfiúr, Deirdre Mellor, 54 bliain d'aois as Tamhlacht, a bhí ina paisinéir sa charr eile, as iarracht mheabhlaireachta.

Phléadáil comhpháirtí O’Neill, Ann Wilson, 44 bliain d’aois a bhfuil seoladh aici i bPáirc Ledwill i gCill Choca, a fuair níos mó ná €35,000 mar shocrú gortaithe pearsanta a bhain leis an eachtra, ciontach freisin i meabhlaireacht agus cuirfear pianbhreith air Dé Céadaoin.

Dúirt an Garda Kevin Bowen leis an Abhcóide Ionchúisimh Edward Doocey gur chuir Toyota Celica bán deireadh le carr Mazda ag timpeallán i mBaile na Coille in aice le Teach na Giúise i dTamhlacht ar 1 Feabhra 2013. Níor tuairiscíodh gortuithe ar bith.

Bhí an Mazda á thiomáint ag Ann Wilson. Bhí O'Neill sa charr freisin in éineacht lena mac agus deirfiúr Ms Wilson.

Bhí Deirdre Mellor, ar deirfiúr O’Neill í, sa Toyota, a bhí á thiomáint ag a páirtí.

Fuarthas amach in imscrúdú a rinne an chuideachta árachais go raibh an damáiste do na gluaisteáin ag teacht le tionchar ísealtreolais.

Thóg Ann Wilson cás díobhálacha pearsanta. Bronnadh damáistí €21,595 uirthi chomh maith le €14,000 mar dhamáistí dá mac. Tugadh €550 di freisin as an damáiste dá carr. Dúirt sí nár aithin sí aon duine a bhí sa charr eile ag am na heachtra in ainneoin gurbh í Mellor deirfiúr a páirtí.

Chuir Mellor tús le héileamh gortaithe pearsanta ach tar éis dó comhairle a fháil gur ghlac sí é ró-dhéanach, níor lean sí ar aghaidh. D'éiligh sí freisin nár aithin sí aon duine sa charr eile.

Chuaigh cás Uí Néill go dtí an chúirt sibhialta chuarda. Thug sé fianaise agus croscheistíodh é faoi mhaíomh nach raibh aithne aige ar an duine a bhí ag tiomáint an ghluaisteáin eile nó gurbh í a dheirfiúr an paisinéir ag an am. Ina dhiaidh sin, tharraing sé a éileamh siar.

Fuair ​​árachas AXA dhá ghlao gutháin gan ainm i mBealtaine 2013, ag tabhairt le tuiscint gur cuireadh an timpiste ar siúl. I mí Iúil 2019, rinne an chuideachta gearán foirmiúil leis na gardaí.

Chuala an chúirt go bhfuil 70 ciontú ag O'Neill roimhe seo, lena n-áirítear 17 as tiomáint gan árachas agus ceithre cinn as tiomáint chontúirteach.

Tá ciontú amháin ag Mellor roimhe seo mar gheall ar gan árachas. Tá ceithre chiontú tráchta bóthair ag Wilson roimhe seo.

Dúirt an tUasal Doocey leis an gcúirt nach bhfuarthas aon airgead ar ais.

Dúirt an t-abhcóide cosanta leis an gcúirt nach raibh aon duine a bhí sa chúirt inniu an “brains” taobh thiar den timpiste stáitse.

Chuala an chúirt go raibh fadhbanna andúile ag O'Neill agus go raibh méid suntasach airgid dlite dó ag am na timpiste agus bhí sé ag iarraidh íoc as.

Bhí fadhbanna andúile ag Wilson freisin. Bhí sí ina cúramóir lánaimseartha freisin dá mac 15 bliana d'aois a bhí i dtimpiste bóthair ar leith ina raibh pairilis air ón gcoim síos agus bhí fadhbanna sláinte ag a hiníon freisin. Dúradh leis an gcúirt nach raibh sí in ann aon chuid den airgead a fuair sí sa socrú díobhálacha pearsanta a íoc ar ais.

Bhí fadhbanna sláinte ag Mellor agus dúirt a dlíodóirí leis an gcúirt nach raibh “aon rud sofaisticiúla” faoin scam seo.

Dúirt an Breitheamh Martin Nolan go raibh an triúr sásta sa phlean seo calaois a dhéanamh ar an gcomhlacht árachais.

Dúirt sé go raibh aiféala ar Dheirdre Mellor, nach raibh aon tairbhe déanta aici di féin agus gur stop sí a héileamh ag pointe áirithe. Chuir sé pianbhreith dhá bhliain uirthi ach chuir sé ar fionraí go hiomlán é.

Dúirt an breitheamh go raibh O'Neill rannpháirteach go gníomhach agus go raibh tús curtha aige le héileamh i gcoinne an árachóra. Bhí taifead fada aige ar chiontuithe roimhe seo agus dúirt an Breitheamh Nolan go raibh sé tuillte aige dul go príosún. Chuir sé dhá bhliain i bpríosún é.

Dúirt an Breitheamh Nolan go raibh Wilson rannpháirteach go gníomhach freisin agus go bhfuair sé méid suntasach airgid di féin agus dá mac. Bhí a fhios aici gur timpiste socraithe a bhí anseo a dúirt sé.

Mar gheall ar a cúinsí pearsanta áfach, dúirt an breitheamh go raibh sé ag iarraidh a bhreithniú cibé an gcuirfí i bpríosún í nó nach gcuirfí. Tabharfaidh sé a chinneadh Dé Céadaoin.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button