News

Ghearr 47% de theaghlaigh siar ar bhunriachtanacha, a deir Barnardos


Tá tionchair dhiúltacha shóisialta, mhothúchánacha agus chognaíocha ag streachailtí laethúla do roinnt teaghlach ar thuismitheoirí agus ar leanaí, de réir suirbhé nua ón gcarthanacht leanaí Barnardos.

Fuarthas amach sa suirbhé go ndúirt 47% de thuismitheoirí go ndeachaigh a gcuid leanaí gan bia, teas, leictreachas agus leigheas nó gur laghdaíodh iad le sé mhí anuas.

Fuarthas amach freisin go ndúirt níos mó ná an ceathrú cuid de líon na dtuismitheoirí agus na gcaomhnóirí a ndearnadh suirbhé orthu go raibh siad buartha i gcónaí faoi bheith in ann bunghnéithe laethúla a sholáthar dá leanaí.

Príomhfheidhmeannach Barnardos Suzanne Connolly Ní raibh an t-éileamh ar dhearbháin bia chomh mór sin riamh.

Ag labhairt di ar Morning Ireland ar RTÉ, dúirt sí nach bhfuil rudaí beaga a ghlacann leanaí eile talamh slán – mar uachtar reoite nó píotsa – ar fáil do theaghlaigh áirithe.

“An féidir leat a shamhlú cad é mar atá i do chónaí i dteaghlach ina bhfuil ort na roghanna sin a dhéanamh maidir le cé acu an gá duit an teas a chur air, nó an mbeidh éagsúlacht i d’aiste bia ó thaobh bia de.

“Agus an féidir leat a shamhlú cad é mar atá do thuismitheoirí a bheith ag rá le leanaí, 'ní féidir linn a bhfuil ar siúl ag do chairde a dhéanamh'. 'Ní féidir leat na gníomhaíochtaí sóisialta sin a bheith agat mar níl sé d'acmhainn againn é'.”

Bhí níos mó ná 25% de thuismitheoirí buartha i gcónaí faoi sholáthar dá leanaí (íomhá stoic)

Deir Ms Connolly sa suirbhé, a rinneadh an mhí seo caite, go bhfuil 26% de thuismitheoirí i gcónaí buartha faoina gcumas bunriachtanacha laethúla a sholáthar dá leanaí, agus go gcuirtear iallach ar 47% faoin gcéad gearradh siar a dhéanamh nó gan teas, leictreachas, bia a dhéanamh. agus soláthairtí liachta.

Dúirt sí go raibh tionchar dearfach ag bearta aonuaire a thug an Rialtas chun cabhrú le teaghlaigh dul i ngleic le harduithe ar chostais mhaireachtála, ach go bhfuil gá anois le hathruithe níos comhsheasmhaí le go mbeidh éifeacht níos buaine acu.

Ní mór leas sóisialach a thagarmharcáil go dtí na híoschaighdeáin riachtanacha maireachtála, ba chóir go mbeadh teaghlaigh atá leochaileach ó thaobh airgid ar an taraif is ísle agus ba cheart liúntas leanaí cáilithe a ardú faoi €5 do leanaí faoi 12 agus €10 do dhaoine os cionn 12, a dúirt sí.

Lorg an suirbhé tuairimí 1,000 tuismitheoir agus caomhnóir a bhfuil leanaí faoi 18 mbliana faoina gcúram.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button