News

Iarrann Ibec sos ar phleananna tráchta lár chathair Bhaile Átha CliathTá iarrtha ag Ibec ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath stop a chur le cur i bhfeidhm na bpleananna tráchta nua i lár na cathrach atá le tabhairt isteach i mí Lúnasa.

Tá sé ráite ag grúpa na bhfostóirí go bhfuil gá le scrúdú práinneach ar na bearta chun stop a chur le trácht ag taisteal trí lár chathair Bhaile Átha Cliath mar gheall ar cheisteanna suntasacha faoin gcaoi a gcuirfidh siad isteach ar rochtain ar lár na cathrach agus ar ghnóthaí sa phríomhchathair.

I gceann trí mhí, beidh athrú suntasach ar an mbealach a thaistealaíonn daoine timpeall lár chathair Bhaile Átha Cliath.

Tá sé mar aidhm ag pleananna nua, atá le teacht i bhfeidhm go luath i mí Lúnasa, deireadh a chur le trácht atá ag taisteal trí lár na cathrach trí úsáid a bhaint as roinnt beart, lena n-áirítear geataí bus a chur ar na céanna.

Tá sé ráite ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath nach gcuirfidh na bearta bac ar rochtain ar lár na cathrach ach go gcuideoidh siad le laghdú a dhéanamh ar an trácht, arb ionann é agus thart ar 60% de thurais mhótair i lár na cathrach.

Mar sin féin, tá Ibec ag ​​iarraidh go gcuirfí deireadh le cur i bhfeidhm na bpleananna seo agus d’iarr sé go ndéanfaí scrúdú práinneach ar na bearta atá molta, lena n-áirítear an tionchar a bheidh acu ar rochtain ar lár chathair Bhaile Átha Cliath agus ar na gnólachtaí i gcroílár na príomhchathrach.

Dúirt Aidan Sweeney, ceann bonneagair agus inbhuanaitheachta comhshaoil ​​ag Ibec, go bhfuil gá le tuilleadh comhairliúcháin mhionsonraithe mar aon le heolas faoin gcaoi a n-idirghníomhóidh na pleananna tráchta leis an tionscadal Metrolink atá beartaithe.

‘Tá dialóg ag teastáil anois’ – Ibec

Dúirt sé: “Forbraíodh na hathruithe tráchta atá beartaithe go neamhspleách ar thionscnaimh eile a bhfuil sé mar aidhm acu lár na cathrach athshamhlaithe agus inbhuanaithe a fhorbairt amach anseo.

“Táimid ag éileamh ar Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath stop a chur le haon chur i bhfeidhm an phlean chun foráil a dhéanamh do rannpháirtíocht chuimsitheach le páirtithe leasmhara i lár na cathrach maidir le conas a oibreoidh tograí den sórt sin taobh le moltaí ón Tascfhórsa nua do Lár Chathair Bhaile Átha Cliath.

“Ní mór dúinn tógáil an Metrolink a chur san áireamh freisin sa phlé. Tá gá le hidirphlé anois chun a chinntiú nach gcuirfear isteach ar lár na cathrach le linn na céime fada tógála.

“Má mheastar go bhfuil Baile Átha Cliath deacair rochtain a fháil ar shiopadóirí, do chuairteoirí, do ghnólachtaí agus don fhoireann, beidh drochthionchar aige ar shaol eacnamaíoch agus sóisialta na cathrach. I mbeagán focal, tá cathair ag teastáil uainn a oibríonn anois agus amach anseo.”

Dúirt an tUasal Sweeney go raibh gá le hathruithe suntasacha ar iompar i gcathair Bhaile Átha Cliath agus timpeall uirthi chun lár na cathrach “fuathúil agus dinimiciúil” a bhaint amach.

Dúirt sé: “Ní mór idirthuras neamhriachtanach trí lár na cathrach a sheachaint, mar go bhfuil Baile Átha Cliath i bhfad ró-spleách ar charranna don chuid is mó dá dturas.

“Mar sin féin, ní léiríonn na hathruithe tráchta atá beartaithe go sásúil réaltacht na ngnólachtaí atá ag feidhmiú laistigh de lár na cathrach.

“Tá na gnóthaí seo ríthábhachtach do shaol agus do bheogacht lár na cathrach, ag cruthú fostaíochta agus líon na ndaoine, agus ag an am céanna meallann siad siopadóirí, cuairteoirí agus turasóirí.”

Ní mór dul ar aghaidh le pleananna tráchta – Comhrialtas Comaitéireachta Bhaile Átha Cliath

Dúirt Comhrialtas Comaitéirí Bhaile Átha Cliath, áfach, go gcaithfidh na pleananna tráchta nua dul ar aghaidh, agus dúirt a chathaoirleach Jason Cullen go bhfeabhsóidh na bearta iompar poiblí.

Dúirt sé: “Is mórchonstaic ar iompar poiblí iontaofa agus iontaofa é trácht gluaisteáin phríobháideacha a úsáideann croílár lár na cathrach mar bhóthar trébhealaigh, mar a thug Príomhfheidhmeannach Bhus Átha Cliath le fios le déanaí.

“Tá laghdú ar thrácht gluaisteáin phríobháideacha nach bhfuil i ndán do lár na cathrach ach ag dul tríd, ag cur leis an míshuaimhneas agus an eagla atá ar go leor daoine ó rogha a dhéanamh rothaíocht isteach agus amach as an gcathair rud atá ábhartha do ghnó lár na cathrach. mar go léiríonn go leor staidéir go gcaitheann daoine rothaíocht, níos mó ama agus airgid ag gnólachtaí inrochtana i gcomparáid le daoine a bhíonn ag tiomáint.

“Déanfaidh an plean iompair an chathair a oscailt freisin le haghaidh níos mó limistéir ghlasa phoiblí le haghaidh sóisialaithe, rud a spreagfaidh níos mó daoine féachaint ar Bhaile Átha Cliath mar cheann scríbe, ní mar bhóthar tréada.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button