News

Iarrann oibrithe san earnáil phoiblí tuarastail tosaigh níos airdeIarrfaidh oibrithe san earnáil phoiblí inniu go n-ardófar tuarastail tosaigh i measc éileamh go bhfuil pá d’iontrálaithe nua i bhfad ró-íseal.

Déanfar an cheist a phlé ag comhdháil dhébhliantúil Fórsa, an ceardchumann is mó san earnáil phoiblí sa tír.

Tá breis is 700 toscaire bailithe i gCill Airne don ócáid ​​a thosaigh aréir agus a bheidh ar siúl go dtí amárach.

Tá tuairim is 200 rún á bplé ar ábhair lena n-áirítear pá, cianobair, saoire bhreoiteachta, pinsin, intleacht shaorga agus ardú ar an gceart i bhfad.

Ba é ceist na tithíochta ba mhó a bhí i seisiún oscailte na hoíche aréir.

“Tá an bonn de rathúlacht eacnamaíoch na hÉireann á bhaint go gníomhach ag an nganntanas cóiríochta leanúnach i ngach cathair, baile agus ceantar tuaithe in Éirinn,” a dúirt Kevin Callinan, Ard-Rúnaí Fhórsa.

“Tá líon méadaitheach daoine óga faoi ghlas as tithíocht agus faoi ghlas as saol neamhspleách a thosú,” a dúirt an tUasal Callinan.

Maidir le ceist an phá, iarrfaidh sraith rún go méadófar tuarastail tosaigh na n-iontrálaithe nua sa státseirbhís agus sa tseirbhís phoiblí.

“Treoraíonn an chomhdháil seo don Choiste Feidhmiúcháin Náisiúnta athrú a dhéanamh ar an scála incriminteach chun an pá tosaigh agus an dul chun cinn pá a fheabhsú d'iontrálaithe nua. Tá an pá tosaigh sa tseirbhís phoiblí fós an-íseal agus is cosúil go bhfuil tionchar aige ar earcaíocht,” deir tairiscint amháin. .

Comhaontaíodh comhaontú pá nua don earnáil phoiblí i mí Eanáir a dhéanann foráil d’arduithe pá 10.25% thar thréimhse dhá bhliain go leith.

Áirítear leis an mbeart meicníocht margála áitiúil chun ligean do ghráid aonair, do ghrúpaí agus do chatagóirí seirbhíseach poiblí aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna sonracha. Iarrfaidh roinnt rún ag comhdháil Fhórsa go n-úsáidfear an meicníocht seo chun pá íseal d’iontrálaithe nua a fheabhsú.

Pléifidh na toscairí freisin scálaí pá a ghiorrú, an pá beo agus ragobair. Iarrann tairiscint amháin go dtabharfaí isteach liúntas maireachtála uirbeach.

Saoire bhreoiteachta

Díríonn roinnt tairiscintí ar shocruithe saoire bliantúla agus saoire bhreoiteachta.

Éistfidh toscairí le glaonna ar thacaíochtaí níos fearr i réimse na sláinte míosta, teidlíochtaí saoire foréigean baile feabhsaithe agus tacaíochtaí feabhsaithe do dhaoine atá ag dul trí idirscaradh nó trí cholscaradh.

Tá rúin ann freisin ag iarraidh teidlíochtaí saoire a bhaineann le cóireáil torthúlachta, le máthairionadaíocht, le breith anabaí agus le ginmhilleadh.

“Éilíonn an chomhdháil seo ar Fhorsa dul i dteagmháil leis an Rialtas chun reachtaíocht a chur i bhfeidhm maidir le saoire ginmhillte. Níor cheart iallach a chur ar bhean ar bith gnáthshaoire bhreoiteachta nó saoire gan phá a ghlacadh agus a bheith i gcailliúint airgeadais agus rochtain á fáil aici ar an gcúram sláinte seo,” deir tairiscint amháin.

Oibriú cianda

Baineann tairiscintí ar chianobair leis an gceart chun costais oibre chumaisc a dhínascadh chomh maith le glaonna chun cothromaíocht oibre is saoil daoine a chosaint.

Ardaíonn tairiscint amháin imní faoi 'uirlisí míshásta' agus gléasanna rianaithe a úsáideann cuideachtaí chun monatóireacht a dhéanamh ar oibrithe cianda.

“Éilíonn an chomhdháil seo ar an gCoiste Feidhmiúcháin Náisiúnta atá ag teacht isteach a chinntiú nár cheart go mbeadh cead ag ár bhfostóir(í) aon chianfhaireachán a dhéanamh trí bhogearraí nó uirlisí dá leithéid a shuiteáil,” de réir na tairisceana.

Iarrann moltaí maidir le hintleachta saorga (AI) ar an aontas taighde a dhéanamh ar an tionchar a bheidh ag an teicneolaíocht ar an ionad oibre

Molann tairiscint amháin gur cheart d’Fhórsa polasaí a lorg chun seirbhísí an Rialtais a dhí-uathoibriú chun soláthar seirbhíse don phobal i gcoitinne a chosaint.

Maidir le hábhair idirnáisiúnta, athdheimhneoidh na toscairí a dtacaíocht do mhuintir na hÚcráine, cáinfidh siad an foréigean sa Mheánoirthear, agus éistfidh siad le glaonna chun baghcat a dhéanamh agus smachtbhannaí a chur ar Iosrael.

Aoichainteoirí

Tá an Dr Jilan Wahba Abdalmajid, Ambasadóir na Palaistíne in Éirinn, i measc na n-aoichainteoirí ag an gcomhdháil.

Cloisfidh toscairí freisin ó raon ceardchumannaithe mór le rá lena n-áirítear Esther Lynch – Ard-Rúnaí Chónaidhm Ceardchumann na hEorpa, Owen Reidy – Ard-Rúnaí Chomhdháil na gCeardchumann (ICTU) agus Phil Ní Sheaghdha – Ard-Rúnaí Altraí na hÉireann. agus Eagraíocht na mBan Cabhrach (INMO).Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button