News

Iarrann seirbhísigh phoiblí an ceart chun polasaithe a dhínascadhTá státseirbhísigh shinsearacha chun cearta níos fearr a éileamh chun beartais a dhínascadh ina n-ionaid oibre.

Baileoidh baill de Chumann na Státseirbhíseach agus na Státseirbhíseach ar Ardleibhéal (AHCPS) le chéile i mBaile Átha Cliath do chomhdháil bhliantúil an cheardchumainn.

Aibhseoidh roinnt tairiscintí an gá atá le beartais dhínasctha agus léirigh suirbhé a rinneadh le déanaí go n-oibríonn ball amháin as gach triúr den AHCPS go rialta thar a n-uaireanta riachtanacha.

Dúirt thart ar 83% de na freagróirí go bhfaigheann siad ríomhphoist agus teachtaireachtaí téacs lasmuigh d’uaireanta oibre agus dúirt níos mó ná 60% de na freagróirí go ndearnadh teagmháil leo faoin obair agus iad ar saoire.

Ag labhairt dó roimh an gcomhdháil, dúirt Ard-Rúnaí an cheardchumainn, Ciaran Rohan, go mbeidh na toscairí ag plé an gá atá le soiléireacht maidir leis an gCeart Dínasctha.

“Tá sé soiléir ó fhreagraí ár gcomhaltaí, agus ó na rúin inniu, go bhfuil an t-ionchas le dul 'thuas agus níos faide' ag cruthú timpeallachta oibre neamh-inbhuanaithe agus is nithe iad seo ar cheart a bheith mar chuid den teagmháil a bheidh againn leis na Ranna,” an tUas. A dúirt Rohan.

Pléifidh na toscairí raon rún a chuir breis agus 4,000 státseirbhíseach agus bainisteoir an cheardchumainn ar aghaidh thar 50 brainse san earnáil Stáit tráchtála agus neamhthráchtála.

Iarrann tairiscint amháin saoire reachtúil le pá dóibh siúd atá thíos le caillteanas toirchis roimh an scoithphointe reatha saoire mháithreachais agus dá gcomhpháirtithe, atá ar leithligh ó theidlíochtaí saoire bhreoiteachta.

Iarrann duine eile socruithe saoire speisialta do bhaill foirne a bhfuil fadhbanna torthúlachta acu agus atá ag fáil cóireálacha ina leith.

Éistfidh toscairí le glaonna ar theidlíochtaí saoire foréigean baile a mhéadú go 10 lá.

Ardófar imní freisin maidir le héilimh go raibh ‘teipeanna maidir le dul i mbun caidreamh tionsclaíoch cuí’ ag an Roinn Caiteachais Phoiblí, Seachadadh agus Athchóiriú an Phlean Forbartha Náisiúnta, agus ag an leibhéal áitiúil ag roinnt Ranna eile, le roinnt rún ag éileamh. filleadh ar fhíorchomhairliúchán agus comhphlé.

“Is cúis frustrachais dúinne, agus dár mbaill, go bhfuil rannpháirtíocht ó roinnt Ranna gann ar an méid ar cheart a bheith ag súil leis mar chuid d’fheidhmiú an chaidrimh thionsclaíoch, agus táimid ag éileamh go bhfillfí ar chomhairliúchán agus ar chomhphlé dáiríre,” a dúirt an tUasal Rohan. .

Is é an t-aoichainteoir ag an gcomhdháil ná Solat Chaudhry, Príomhfheidhmeannach an Ghrúpa d’Ionad na hÉireann don Éagsúlacht, a labhróidh faoin tábhacht a bhaineann le seirbhís shibhialta agus phoiblí na hÉireann ag leanúint ar aghaidh ag cur chun cinn an chomhionannais, na héagsúlachta agus an chuimsithe san ionad oibre.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button