News

Ionsaí slándála ag suíomh Chluain Meala marcáilte do dhídeanaitheTá Gardaí i mbun fiosrúcháin tar éis ionsaí a dhéanamh ar oibrithe slándála agus damáiste do roinnt feithiclí mar gheall ar thine thar oíche ar shuíomh i gCluain Meala atá curtha in áirithe do thithe modúlacha do dhídeanaithe.

Tharla an eachtra ag Bóthar Heywood, ar imeall an bhaile, thart ar 11.40pm nuair a rinne roinnt daoine ionsaí ar phearsanra slándála a bhí ar conradh chun obair a dhéanamh ar an láthair, dar le gardaí.

Cuireadh duine de na hoibrithe san ospidéal agus rinneadh damáiste do roinnt feithiclí.

Tá scrúdú teicniúil déanta ag Gardaí ar an láthair agus rinne siad achomharc ar fhinnéithe ar bith ar an eachtra, lena n-áirítear aon duine a bhfuil ceamaraí TCI, fón póca nó ceamara daais acu dul i dteagmháil leo.

Níl aon ghabháil déanta fós.

Tá an suíomh ina ábhar do phleananna na Roinne Imeasctha agus Oifig na nOibreacha Poiblí chun 82 teach modúlach a shuiteáil do dhídeanaithe ón Úcráin.

Tuigtear gur dócha go mbeidh sé déanach i mbliana sula dtiocfaidh na tithe réamhthógtha ar an talamh agus b'fhéidir go luath an bhliain seo chugainn sula mbeidh siad réidh le háitiú.

Mar sin féin, tá méid beag oibre ullmhúcháin ar siúl le seachtainí beaga anuas agus tá roinnt agóidí ar bun sa cheantar ag daoine atá i gcoinne an smaoineamh.

Tá plean an Rialtais mar chuid de chlár chun lóistín gearrthéarmach a chur ar fáil do thart ar 2,600 Ukrainians ag suíomhanna éagsúla ar fud na tíre.

Tá forbairtí modúlacha tí déanta cheana féin ar shuímh lena n-áirítear an Cabhán, Mahon i gCorcaigh, baile Shligigh, agus Clár Chlainne Mhuiris i Maigh Eo chun cóiríocht a thabhairt do dhídeanaithe ón Úcráin.

Dúirt Oifig na nOibreacha Poiblí go bhfuil a fhios acu faoin eachtra agus go bhfuil siad i dteagmháil leis an gconraitheoir, Sisk Ltd, maidir le slándáil an tsuímh agus leis an nGarda Síochána freisin maidir le “ceisteanna oird poiblí ag an láthair”.

Bhí an suíomh mar chuid de dháileacht talún ar le FSS é agus tá sé á aistriú chuig Oifig na nOibreacha Poiblí faoi láthair.

Dúirt an HSE tráthnóna inniu go bhfuil siad ar an eolas faoin méid a tharla agus go bhfuil siad ag spreagadh aon duine a bhfuil eolas acu comhoibriú le himscrúdú na nGardaí.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button