News

Leathnú Azets Ireland chun 20 post a chruthúTá pleananna fógartha ag an gcomhlacht seirbhísí gairmiúla, Azets Ireland, chun a rannán seachfhoinsithe a leathnú.

Táthar ag súil go dtiocfaidh dúbailt ar fhórsa saothair reatha an aonaid de 20 duine sna 18 mí atá romhainn.

Dúirt Azets go gcuirfidh siad seirbhísí néalríomhaireachta agus leabharchoimeád, tuairisciú bainistíochta, seirbhísí párolla, foinsiú allamuigh ar phróisis gnó agus seirbhísí iasacht foirne chuig gnólachtaí in Éirinn.

Dúirt an chuideachta go gcuirfidh an leathnú ar a cumas freastal ar chliaint reatha agus nua i raon earnálacha lena n-áirítear na hearnálacha forbartha réadmhaoine, fuinnimh, miondíola agus seirbhísí gairmiúla.

“Agus riachtanais tuairiscithe agus párolla ag éirí níos casta ag gnólachtaí chomh maith le deacrachtaí maidir le foireann oilte a earcú, tá cuideachtaí de gach méid ag lorg tacaíochta ó ghairmithe a bhfuil taithí acu ar féidir leo comhlíonadh rialála a nascleanúint,” a dúirt Susan Wylie, Ceannasaí Gnó Sheachfhoinsithe Seirbhísí, Azets Ireland. .

“Trí foinsiú allamuigh ar fheidhmeanna áirithe cuntasaíochta agus comhlíonta agus trí na réitigh scamall-bhunaithe is nua-aimseartha a ghiaráil, is féidir le ceannairí gnó am luachmhar a fháil ar ais agus díriú ar fhás agus ar nuálaíocht.”

“Ní fhásfaidh an riachtanas seo ach amháin nuair a thugtar isteach rollú uathoibríoch pinsin i mí Eanáir 2025 agus nuair a leathnófar ceanglais tuairiscithe bearna pá inscne chuig fostóirí le 150 fostaí nó níos mó i mbliana agus chuig fostóirí le 50 fostaí nó níos mó in 2025,” a dúirt Ms Wylie.

Tá gealltanas tugtha ag Azets a láithreacht in Éirinn a mhéadú agus 400 duine a fhostú faoi dheireadh 2025.

Faoi láthair tá foireann de 220 duine fostaithe ag Azets Ireland ina láithreacha i mBaile Átha Cliath, Inis Córthaidh agus Port Láirge.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button