News

Léiríonn smaoineamh na Seirbhíse Náisiúnta dícheangal idir Tories, TÉ


Chun an dícheangal idir Páirtí Coimeádach na Ríochta Aontaithe agus Tuaisceart Éireann a fheiceáil, ná bí ag súil le togra Sheirbhís Náisiúnta Thoraí.

Má bhuann sé toghchán an 4 Iúil, a bhfuil an chuma air go bhfuil sé dodhéanta go leor, bunaithe ar an vótaíocht reatha, tá sé ag gealladh polasaí a chothaíonn íomhánna den Bhreatain i ndiaidh an chogaidh.

Sna 1950idí scríobhadh an chéad leabhar James Bond, osclaíodh an chéad mhótarbhealach sa RA agus tháinig deireadh le ciondáil aimsir chogaidh.

Ar ais ansin, bhí ar gach fireannach idir 17 agus 21 a bhí aclaí go fisiciúil fónamh i bhfórsaí armtha na Breataine ar feadh 18 mí.

Tá tairiscint athoibrithe Phríomh-Aire na Breataine Rishi Sunak difriúil.

Ach chiallódh sé go héifeachtach go mbeadh ar gach duine 18 mbliana d’aois sa RA dul síos ar cheann amháin de dhá bhealach.

Déan iarratas ar cheann amháin de 30,000 socrúchán míleata roghnach atá curtha in áirithe i réimsí mar lóistíocht, cibearshlándáil agus soláthar nó freagairt shibhialta nó, caith deireadh seachtaine gach mí, comhionann le 25 lá i rith na bliana, ag obair go deonach le heagraíochtaí mar na seirbhísí éigeandála.

Mar sin féin, níl mórán deonaí ann maidir le hobair dheonach éigeantach.

Ní bheadh ​​iallach ar éinne, a deir siad, an rogha mhíleata a roghnú.

Níor chuir sé sin stad ar cheannaire an Lucht Oibre, Kier Starmer, “Arm Dhaidí na nDéagóirí” a thabhairt air.

Fógraíodh é cúpla lá tar éis do Phríomh-Aire na Breataine cuairt a thabhairt ar dhuganna Bhéal Feirste, rud a ligeann dó grinnscrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a n-oibreodh sé i dTuaisceart Éireann.

Níl aon rud cloiste againn go fóill a thabharfadh le tuiscint nach leathnódh sé go dtí daoine atá 18 mbliana d’aois i dTuaisceart Éireann.

Tá níos mó ná 23,000 acu de réir na staitisticí is déanaí.

Cónaíonn go leor acu i gceantair náisiúnacha den chuid is mó a mbíonn déimeagrafach níos óige acu de ghnáth.

Táimid tar éis a bheith anseo roimhe seo. Tarraingíodh siar dhá iarracht coinscríobh aimsir chogaidh a thabhairt isteach i dTuaisceart Éireann mar gheall ar fhreasúra náisiúnach, cé go ndeachaigh 40,000 duine ón dá phobal isteach i seirbhísí armtha na Breataine.

Dúirt iarrthóir an UUP, an Maor Tim Collins, gur 'smaoineamh mire' a bhí ann.

Níor leathnaíodh coinscríobh aimsir na síochána i bhfoirm na sean-Sheirbhíse Náisiúnta go Tuaisceart Éireann ach an oiread.

Mar sin ní fhaca éinne é seo ag teacht.

In Irish, “Tháining sé aniar aduaidh orm”, means it took me unawares but literally translates to ‘it came from the north west’.

Tháinig an fógra turrainge áirithe seo ón treo eile, ón oirdheisceart, a foirmíodh i gCeanncheathrú an Pháirtí Coimeádach i Londain agus é deartha chun achomharc a dhéanamh chuig croíthíortha Thoraí.

Ach ní lú an t-iontas a bhí ann. Bhí Aire d’Oifig Thuaisceart Éireann, Steve Baker, ar dhuine díobh siúd nach raibh ar a gcondae.

Shílfeá, i bhfianaise íogaire na seirbhíse éigeantach do stát na Breataine do dhaoine i sochaí roinnte cosúil le Tuaisceart Éireann, go mbeadh sé coinnithe sa lúb. Is cosúil nach bhfuil.

Ghlac sé le X a chur in iúl gur moladh ón bpáirtí Coimeádach a bhí ann, ní polasaí rialtais.

“D’fhorbródh na hairí polasaí rialtais ar chomhairle na n-oifigeach agus comhaontaíodh é. Bheadh ​​cead cainte agam thar ceann Thuaisceart Éireann.

“Ach is comhairleoir polaitiúil nó comhairleoirí polaitíochta a d'fhorbair an togra seo agus tháinig sé ar iarrthóirí, ar airí ábhartha cuid acu,” a dúirt sé.

Ní lucht leanúna mar sin agus ní hé an t-aon duine é.

Chuir ceannaire an SDLP, Colum Eastwood síos ar an bplean mar “stunt gan náire ag rialtas atá ag fáil bháis”.

“Tá an t-ardán polasaí seo tromchúiseach, gan iarraidh agus neamh-inoibrithe. Conas a cheapann Rishi Sunak go gcuirfidh sé iallach ar pháistí i dTuaisceart Éireann seirbhís náisiúnta a dhéanamh in Arm na Breataine nó tabhairt faoi 'obair dheonach éigeantach' – contrártha iomlán i dtéarmaí?” dúirt sé.

Dúirt fiú iarfhear míleata, Major Tim Collins atá ag rith ar son Aontachtaithe Uladh i dtoghchán Westminster gur “smaoineamh mire” a bhí ann agus go raibh eastát Arm na Breataine laghdaithe chomh mór sin nach raibh áit ar bith acu le cóiríocht a chur ar fáil do 30,000 déagóir.

Cén fáth, mar sin, le smaoineamh a bhfuil an chuma air nach ndearnadh mórán machnaimh air, sa Bhreatain agus go háirithe maidir leis an gcaoi a gcuirfí i bhfeidhm é i mBéal Feirste?

Tá bunáit Thoraí níos sine agus vótáil sé agus teastaíonn uathu go léir teacht amach ar 4 Iúil.

Tá cumha maith ag an nglúin sin agus b’fhéidir go bhfuil scéalta ag cuid acu faoi thaithí an teaghlaigh ar an tSeirbhís Náisiúnta agus braistint aontacht náisiúnta tar éis an chogaidh.

Is mór an t-atreorú é freisin ó na rudaí ar fad nach bhfuil na Coimeádaigh ag iarraidh labhairt fúthu.

Breathnaíonn an tSeirbhís Náisiúnta cosúil le tactic seachráin clasaiceach, gné mhíleata más mian leat.

Níl aon duine, go háirithe i dTuaisceart Éireann, glactha isteach aige.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button