News

Méadú ar limistéir atá truaillithe go mór agus go mór


Tá méadú tagtha ar líon na gceantar atá truaillithe go mór agus go mór ar fud na hÉireann, de réir na dtorthaí is déanaí ón gCóras Náisiúnta Monatóireachta ar Thruailliú Bruscair (NLPMS) 2023.

Tháinig méadú faoi dhó ar chéatadán na limistéar truaillithe go suntasach ó 2.5% in 2022 go 5.8% in 2023. Mhéadaigh céatadán na limistéar truaillithe go mór beagán go 0.5% in 2023, suas ó 0.3%.

Tomhaiseann an NLPMS fairsinge agus déine an truaillithe bruscair trí úsáid a bhaint as Innéacs um Thruailliú Bruscair atá ar scála 1 go 5, ó “neamhthruaillithe nó saor ó bhruscar” (1) go dtí “truaillithe go suntasach” (4) agus “mórthruaillithe” ( 5).

Ba é an méadú ar thruailliú bruscair i gceantair thuaithe ba chúis leis an méadú ar limistéir atá truaillithe go suntasach ar fud na tíre, rud a mhéadaigh limistéir truaillithe go suntasach ó 2.4% in 2022 go 7.6% in 2023.

Mhéadaigh ceantair atá truaillithe go suntasach (LPI 4) i gceantair thuaithe go 7.6% in 2023

Bhí laghdú freisin ar limistéir beagán truaillithe agus neamhthruaillithe le chéile, a tháinig laghdú 1.8%, rud a léiríonn méadú foriomlán ar thruailliú bruscair bliain ar bhliain.

Dúirt an tAire Stáit sa Roinn Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide Ossian Smyth go raibh sé “sásta laghdú a fheiceáil ar chéatadán na gceantar measartha truaillithe” a tháinig laghdú ó 17.0% in 2022 go 15.5% in 2023.

Tá bruscar a bhaineann le toitíní agus bruscar guma coganta ar na comhchodanna is mó agus ar an dara ceann is mó de thruailliú bruscair. Mar sin féin, bhí laghdú 6.5% ar bhruscar toitíní ó 2022 arb ionann é agus 42.6% den bhruscar náisiúnta anois.

Áiríodh táirgí galúcháin i dtorthaí 2023 den chéad uair, mar aon le hítimí aonúsáide amhail wipes, maisc aghaidhe, bachlóga cadáis agus lámhainní indiúscartha.

Ba é bruscar a bhaineann le toitíní an chúis ba mhó i gcónaí le truailliú bruscair (RollingNews.ie).

Dúirt an tAire Ossian Smyth gur cheart go gcuirfeadh na treochtaí maidir le truailliú bruscair “mar mheabhrúchán dúinn go léir nach mór dúinn leanúint ar aghaidh ag obair go dian lena chinntiú go leanfaimid lenár ndul chun cinn go dtí seo maidir le truailliú bruscair a chomhrac”.

Dúirt sé: “Léiríonn torthaí suirbhéanna Irish Business Against Bruscair a foilsíodh le déanaí treochtaí dearfacha maidir le buidéil phlaisteacha agus cannaí, le laghdú 30% ar líon na gcananna dí a cuireadh i leataobh, agus laghdú 20% ar líon na mbuidéal plaisteacha ar sráideanna.

“Ós rud é go raibh an DRS (Scéim Tuairisceáin Taiscí) fós san idirthréimhse le linn suirbhéanna IBAL, bheinn ag súil le tuilleadh laghduithe drámatúla sna míreanna seo ag críochnú mar bhruscar a bheith le feiceáil i dtorthaí NLPMS 2024.”

Maidir leis an tsaincheist leanúnach maidir le bruscar a bhaineann le toitíní, thug an tUasal Smyth faoi deara go bhfuil Grúpa Scagairí Plaisteacha Táirgí Tobac bunaithe, ar Scéim Freagrachta Leathnaithe é d’allmhaireoirí agus do tháirgeoirí a chuireann scagairí tobac ina bhfuil plaisteach ar an margadh in Éirinn.

Dúirt an tUasal Smyth go gcabhróidh an scéim le híoc as an gcostas glantacháin agus an bhonneagair ghaolmhar, chomh maith le feasacht a ardú.

Bunófar scéimeanna eile maidir le Freagracht Táirgeora Leathnaithe le haghaidh míreanna aonúsáide amhail cuimilteáin fhliucha, balúin agus trealamh iascaireachta ina bhfuil plaisteach.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button