News

Mic léinn le fanacht i gcampa go dtí go gcloisfidh ollscoileanna iad


Shuigh thart ar 20 mac léinn ar an bhféar cois locha i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath tráthnóna inné faoi scáth na tarpóil sínte ag éisteacht go géar le caint ar ‘pholaitíocht timpeallachta ghairm na hIosraeilí’ a thug an lucht acadúil Patrick Brody ó UCD agus Rory Rowan ó Choláiste na Tríonóide.

Tháinig mic léinn eile agus chuaigh siad, ag fáil nó ag seachadadh earraí chuig cistine aistrithe, agus b'fhearr le níos mó fós suí amach i ngrúpaí faoi sholas na gréine Bealtaine.

Tá campas UCD, i ndlúthpháirtíocht le muintir na Palaistíne, 12 lá d'aois.

Tá an lawn idir an loch agus Halla Uí Raghallaigh clúdaithe le pubaill agus tarpaulins agus meirgí le manaí agus bratacha na Palaistíne.

Ní raibh sa chaint seo ach ceann de shraith ‘teagaisc’ agus cainteanna atá ar siúl ag an champa seo agus ag a chomhchampa i COC le cúpla seachtain anuas.

D'fhógair clár fógraí an champais seisiún níos déanaí dar teideal “Sahara Thiar”, agus seisiún eile ina dhiaidh sin faoi Éirinn, an Ailgéir agus an Phalaistín.

Tá an pictiúr cosúil leis an gcampa i bpríomhchuad COC.

Ar an Luan, bhí cainteoirí ann i gceannas ar phlé ar thopaicí lena n-áirítear 'Strus traumatach agus ról an ghníomhaíochais mar fhachtóir cosanta' agus ar 'Daonlathas agus daonlathas radacach'.

Phléigh siad freisin an chaoi a léirítear an Phalaistín san fhilíocht.

Mic léinn UCD ag freastal ar phlé 'teach-in'

Aon duine a cheapann go bhfuil na mic léinn ar na campaí seo ina suí thart ag déanamh rud ar bith, tá sé mícheart.

“Tá ag éirí go maith leis. Tá a lán foghlama,” a dúirt mac léinn UCD, Freddy ón nGearmáin, le Nuacht RTÉ.

“Tá sé iontach spás a bheith againn anseo inar féidir linn labhairt faoi na rudaí seo, ach tá bearna idir muid féin agus an foras [UCD]”, a dúirt an mac léinn ceartais shóisialta.

Agus é ag tagairt dá chúrsaí foirmeálta coláiste dúirt sé: “Foghlaimimid na coincheapa seo ar fad ar nós díchoilínithe agus caipitleachas ciníoch agus níl ann ach frustrachas mar nuair a thagann sé chun iad a chur i bhfeidhm, ní bhíonn aon duine [in the UCD leadership] dar liom labhairt amach”.

Tá an campa á stiúradh ag Aontas na Mac Léinn UCD. Ar an Aoine tháinig deireadh le cainteanna idir ceannaireacht an cheardchumainn agus UCD gan aontú.

Tá roinnt éileamh curtha os comhair an choláiste ag na mic léinn maidir lena chuid polasaithe agus deir an Phalaistín agus Iosrael agus Uachtarán an SU Martha Ní Riada go raibh siad gar do chomhaontú Dé hAoine ar gach rud seachas úsáid an fhocail ‘cinedhíothú’.

Tá na mic léinn ag iarraidh an focal sin a chur san áireamh i ráiteas ach dhiúltaigh UCD, a dúirt sí.

Is iad na mic léinn atá ag múineadh do na hollscoileanna conas iad féin a iompar”.

Ar an Luan, d’eisigh Uachtarán UCD Orla Feely ráiteas.

“D’ainneoin an-iarracht an tseachtain seo caite, a raibh mé ag súil go dtiocfadh réiteach uirthi, níorbh fhéidir teacht ar chomhaontú faoi dheireadh chun deireadh a chur leis an gcampa,” a dúirt sí.

Lean sí ar aghaidh ag scríobh faoi bheith “an-suaite” maidin Dé Luain “chun aghlot forleathan a fheiceáil ar ár gcampas, lena n-áirítear teachtaireachtaí fuatha agus foréigin atá go hiomlán do-ghlactha”.

Iarradh ar UCD tuairimí a thabhairt ar chainteanna na seachtaine seo caite agus fiafraíodh díobh freisin cad é ábhar na dteachtaireachtaí sin. Dhírigh UCD i dtreo alt san Irish Times a foilsíodh tráthnóna inné, ach dhiúltaigh sé trácht a dhéanamh.

Dúradh san alt sin go raibh an tOllamh Feely ag tagairt do sluáin a bhí cailcithe ar bhallaí timpeall champas UCD lena n-áirítear “Long live the Intifada, “Zionism is terrorism”, “death to Zionism” agus “up the Ra”.

Nuair a chuir mé na manaí sin chuig mic léinn ar an gcampas dhiúltaigh siad go láidir d’aon mholadh gur “messages of hatred and violence” a bhí sna manaí sin.

“Ní thuigeann riarachán a mhaíonn a leithéid an pholaitíocht agus an bhrí atá taobh thiar de na manaí sin,” a dúirt duine amháin.

Mic léinn ag agóidíocht i gColáiste na Tríonóide níos luaithe an mhí seo

Tá mic léinn UCD agus UCC ag leanúint ceannasaíocht na mac léinn i gColáiste na Tríonóide.

B'iad siúd an chéad champa.

Thosaigh sé ar 3 Bealtaine agus chríochnaigh sé laistigh de laethanta tar éis rannpháirtíocht rathúil leis an gcoláiste thart ar liosta éileamh. De bharr ghníomhaíocht na mac léinn dúnadh taispeántas brabúsach Leabhar Cheanannais Choláiste na Tríonóide – arbh fhiú beagnach €17 milliún in ioncam ó chuairteoirí gach bliain – meon comhchruinnithe.


Féach tuilleadh: Chuir mic léinn Choláiste na Tríonóide campas ar bun os cionn Gaza


Níl a leithéid de sprioc ag mic léinn i UCD agus i COC, ach tá séasúr na mbronnadh ag druidim go tapa agus beidh údaráis UCD agus COC ag iarraidh a sheachaint ar gach costas go mbeidh céimithe ag seasamh do ghrianghraif i gcoinne chúlra pubaill agus bratacha na Palaistíne.

Bíonn bronnadh UCD ar siúl i Halla Uí Raghallaigh. Féachann a fuinneoga gloine ó urlár go síle go díreach amach ar an bhféar ina bhfuil an campa. An tseachtain seo caite chuir an coláiste cuirtíní trasna na bhfuinneog.

I COC freisin, is é an príomh-cuad ina bhfuil an campa suite an cúlra traidisiúnta do phictiúir na gcéimeanna.

Bhí na chéad bhronntanais ag COC ar siúl ar 31 Bealtaine. Tosaíonn UCD ar 6 Meitheamh.

I COC inné, bhí a gcéad teagmháil fhoirmeálta ag mic léinn le húdaráis an choláiste. Cruinniú tosaigh a bhí ann inar leag na scoláirí amach a n-éilimh.

Deir Morgan Hegarty, ó Ghrúpa Smachtbhannaí Dífheistiú Boycott COC, go bhfuil trí phríomhéileamh acu.

Tá siad ag iarraidh go n-eiseodh COC ráiteas ag cáineadh gníomhartha Iosrael i nGaza lena n-áirítear scrios a hollscoileanna. Teastaíonn uathu freisin go dtabharfadh an coláiste ‘cinedhíothú’ ar cad atá ag tarlú. Tá siad ag iarraidh freisin ar a gcoláiste naisc a ghearradh le hinstitiúidí agus le corparáidí Iosraelacha agus tacaíocht a thabhairt do mhic léinn agus acadóirí Palaistíneacha atá ag teitheadh ​​ón gcoimhlint.

Tá cuma níos dearfaí ar an meon idir mic léinn COC agus lucht riaracháin an choláiste ná mar atá ag UCD.

“ siad [the UCC authorities] Tá aitheantas tugtha againn do dhlisteanacht ár n-agóide campa, rud a bhfuil fáilte mhór roimhe,” a dúirt Morgan Hegarty.

“Tá fonn orthu deireadh a chur leis seo.”

Tá campas COC suite ag príomh-cuad an champais

Léiríonn ráiteas ó COC é seo.

“Tá COC i dteagmháil leanúnach, dhíreach agus chuiditheach le hAontas na Mac Léinn maidir le seasamh na hollscoile ar an gcoimhlint in Gaza” a dúirt sé.

Ag liostú roinnt gníomhartha atá glactha ag an gcoláiste cheana féin, tháinig an ráiteas ar an gconclúid:

“Aithníonn agus tá meas ag COC ar an gceart chun agóide síochánta agus mar aon le haontas na mac léinn, agus leanfaidh sé leis an rannpháirtíocht chuiditheach ar an gceist seo.”

Tosaíonn gach lá sa champa ag COC le nuashonrú ar an staid reatha in Gaza. “Táimid anseo ar chúis pholaitiúil agus nílimid ag cailleadh radharc air sin,” a dúirt Morgan.

Feiceann sé go bhfuil ceangal láidir idir cuspóir ollscoile agus an gníomh atá á dhéanamh ag na mic léinn.

“Is é an rud is fearr d'ollscoil ná smaoineamh criticiúil a mhúineadh agus cathain le seasamh suas, agus ag searmanais bronnta is é sin a labhraíonn an t-uachtarán faoi. Ach nuair a sheasann mic léinn i ndáiríre, ní cosúil go gcuireann siad fáilte roimh an oiread sin,” ar sé. dúirt.

Agus é ag críochnú máistreachta i Stair na hÉireann, mothaíonn Morgan gur faoi oidhreacht an choláiste atá an cheist.

“Conas is mian le COC go gcuimhneofaí air? Ar mhaith leis go gcuimhneofaí air mar gheall ar sheasamh ar dheis na staire nó ar son tost in aghaidh an chinedhíothaithe?” d'fhiafraigh sé.


Léigh tuilleadh faoin gcoimhlint sa Mheánoirthear


Ar ais ag UCD, deir duine de na hacadaimh a labhair leis na mic léinn faoi Iosrael agus faoi inbhuanaitheacht gur “phribhléid” é sin a dhéanamh.

“Is é aidhm an mhúinteora iarracht a dhéanamh an dalta a chur ag smaoineamh go criticiúil, cabhrú le mic léinn teacht chun cinn mar shaoránaigh ghníomhacha agus a seasamh sa domhan a thuiscint.

“Anseo, agus i gColáiste na Tríonóide freisin, is ó na mic léinn a tháinig an cheannaireacht. Is iad na mic léinn atá ag múineadh do na hollscoileanna conas iad féin a iompar.”

Ach conas a mhothaíonn mic léinn eile faoi na campaí? Tá deireadh leis an mbliain acadúil agus tráthnóna inné ní raibh ach fíorbheagán mac léinn ar an gcampas.

Ar an taobh eile den loch dúirt beirt mhac léinn eachtracha an AE, Juana Izquierdo agus Ayat Bejas, nach raibh mórán eolais acu faoi mhionsonraí na hagóide ach gur léir go dtacaímid le Gaza saor in aisce.

“Is dócha gur chóir dom a bheith i gceist níos mó ach tá mé ag fágáil go luath,” a dúirt Juana.

Dúirt Darragh Watters agus Jamie MacNulty gur aontaigh siad leis an gcampa.

“Tá an chúis ceart,” a dúirt Jamie.

Dúirt triúr mac léinn idirnáisiúnta atá ag déanamh staidéir ar Innealtóireacht Bhithleighis agus Gnó freisin gur thacaigh siad le haidhmeanna an champa.

Ó loch UCD agus ar aghaidh i dtreo áiseanna spóirt an choláiste, labhair Nuacht RTÉ le 15 mac léinn san iomlán. Chuir gach duine acu tacaíocht in iúl don champa.

Ní raibh a n-aidhmeanna beachta soiléir ag roinnt bheag acu.

Tá an lawn idir an loch agus Halla Uí Raghallaigh clúdaithe le pubaill agus tarpaulins agus meirgí

“Níl a fhios agam cad a bhaineann UCD leis,” a dúirt duine amháin.

Bhí tuairimí láidre ag daoine eile. Léirigh grúpa de cheathrar mac léinn fireanna sna healaíona, sna daonnachtaí agus san eolaíocht shóisialta tacaíocht dhaingean.

“Ba mhaith liom go ndéanfadh an coláiste níos mó chun a bhfuil ar siúl a aithint. Is rud an-bhunúsach é a rá cad atá ann.”

Míníonn sé go gciallaíonn sé go gcaithfidh UCD an focal ‘cinedhíothú’ a rá.

Ag tagairt d’iarratas na Cúirte Coiriúla Idirnáisiúnta na seachtaine seo ar bharántas gabhála do Phríomh-Aire Iosrael agus do cheannaire Hamas araon.

“Má tá siad ag baint amach barántais ghabhála, sin é atá i gceist,” a dúirt sé.

Chuir mac léinn eile sa ghrúpa céanna, mac léinn dlí darbh ainm Lucas in iúl an difríocht mhór i bhfreagra UCD ar an Rúis nuair a thosaigh an cogadh san Úcráin agus an fhreagairt atá aige ar Iosrael anois.

I mí an Mhárta 2022, scríobh UCD: “Is trua agus cáineann UCD gníomhartha na Rúise in ionradh agus ionsaí a dhéanamh ar an Úcráin. Is sárú ar an dlí idirnáisiúnta é an gníomh ionsaitheach míleata seo agus níl údar maith leis.”

“Tá na mic léinn sa champa bailí go hiomlán maidir leis an neamhréireacht a chur in iúl,” a dúirt Lucas.

“Cén fáth a bhfuil Iosrael ag fáil 'pas'?”

I dtéarmaí tuairime na mac léinn a mheas níos eolaí, díríonn Uachtarán nua Aontas na Mac Léinn UCD, Miranda Bauer, ar rún a léirigh dlúthpháirtíocht leis an bPalaistín a rith comhairle Aontas na Mac Léinn i mí na Samhna seo caite.

Thacaigh ochtó de bhallraíocht na comhairle leis an tairiscint, staon 10 gcinn, agus vótáil duine amháin ina choinne, a dúirt Miranda.

Feiceann sí gur léiriú é seo ar shainordú an champa.

Tá Miranda cáinteach faoin teachtaireacht a chuir Uachtarán UCD Orla Feely amach an tseachtain seo inar thagair an t-uachtarán do “theachtaireachtaí fuatha agus foréigin”.

“Níl sé fíor agus tá sé ag iarraidh mic léinn agus an pobal a chur i gcoinne a chéile.”

Ag tagairt don mana “bás do Zionism” a líomhnaítear a bheith scríofa i cailc. Dúirt Miranda: “Is idé-eolaíocht pholaitiúil é an Zionachas. D'fhéadfadh duine éigin 'bás go faisisteach' a rá, baineann sé le idé-eolaíocht, ní bhaineann sé le daoine.”

“Tá muid ag iarraidh dul i dteagmháil le UCD le roinnt míonna anuas anois agus mothaímid díomá agus dícheadúnaithe,” a dúirt sí.

Agus deireadh leis an gcaint tráthnóna inné, tháinig mic léinn eile le dinnéar, dhá phanna lónadóireachta mór cruach le pasta agus stobhach lentil cócaráilte i Ceanncheathrú Aontas na Mac Léinn in aice láimhe.

Tá na scoláirí seo an-eagraithe. Tá soláthairtí agus tacaíocht acu agus deir siad go leanfaidh na campaí ar aghaidh chomh fada agus a thógfaidh sé ar na hollscoileanna iad a chloisteáil.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button