News

Moilligh luas an ardú i gcíosanna fógraithe sa chéad ráitheNíor tháinig ardú ach 0.6% ar chíosanna fógraithe idir Eanáir agus deireadh mhí an Mhárta, a léiríonn sonraí nua ón suíomh Gréasáin liostaithe maoine Daft.ie.

Chiallaigh sé gur €1,836 in aghaidh na míosa an meánchíos a lorgaíodh sa chéad ráithe, méadú 4.9% ar an tréimhse chéanna anuraidh.

Is é sin an ráta bliantúil fiafraí de bhoilsciú praghsanna a chonacthas le trí bliana agus go suntasach níos ísle ná an 14.1% a taifeadadh i lár na bliana 2022.

Dar le húdar thuarascáil cíosa Daft.ie, Ronan Lyons, go bhfuil laghdú náisiúnta foriomlán ar an ráta ardaithe ar chíosanna mar gheall ar níos mó soláthair forbartha ilaonad ag teacht ar an margadh i mBaile Átha Cliath.

Dúirt sé freisin go bhfuil comharthaí luatha ann go bhfuil rud éigin cosúil leis ag tarlú i margaí eile.

I gCúige Mumhan, taobh amuigh dá trí chathair mar shampla, níor tháinig aon athrú ar chíosanna sa chéad ráithe den bhliain seo i gcomparáid leis na trí mhí dheireanacha den bhliain seo caite.

“Maolaíonn soláthar níos mó, fiú ag foirceann uachtair an mhargaidh, brúnna ar fud an mhargaidh agus, sa dara leath de 2023 go háirithe, tháinig feabhas ar infhaighteacht an tsoláthair nua agus tháinig maolú ar bhoilsciú,” a dúirt an tUasal Lyons atá ina Ollamh Comhlach le hEacnamaíocht freisin. i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

“Mar sin féin, tá an chuma ar an scéal go bhfuil deireadh tagtha le feabhsuithe ar infhaighteacht tithe ar cíos. Gan méaduithe breise ar an soláthar cíosa, is dócha go mbeidh brú ar chíosanna in airde, rud a chuireann brú breise ar inacmhainneacht dóibh siúd ar ioncam rialta.”

“Ar an ábhar sin, ní mór do lucht déanta beartas tuiscint chríochnúil a fhorbairt ar dhinimic an tsoláthair chíosa chun tosaigh ar phlean mionsonraithe maidir le méadú mór ar an soláthar cíosa thar an gcuid eile de na deich mbliana.”

Léiríonn an tuarascáil freisin go raibh beagán os cionn 2,000 teach ar cíos ar an 1 Bealtaine, nár athraíodh i ndáiríre ar an dáta céanna an bhliain roimhe sin agus go raibh siad i bhfad faoi bhun leath an mheáin 2015-2019 de bheagnach 4,400.

Mar sin féin, níl i Daft ach ceann amháin de roinnt áiteanna ina bhfógraítear réadmhaoin ar cíos agus áit a gcuirtear roinnt maoine ar cíos gan iad a fhógairt ar chor ar bith.

I mBaile Átha Cliath, bhí cíosanna margaidh sa chéad ráithe 2.5% níos airde ná an bhliain roimhe sin.

Ba é an meánmhéadú lasmuigh de Bhaile Átha Cliath ná 7.2% bliain ar bhliain, rud a léiríonn ráta boilscithe níos ísle ná mar a bhí roimhe.

I gcathair na Gaillimhe, tháinig ardú 5% ar chíosanna bliain ar bhliain go €1,861, agus i gcathracha Phort Láirge agus Chorcaí bhí na harduithe 6.9% agus 8% faoi seach.

I gcathair Luimnigh, áfach, bhí cíosanna margaidh ardaithe 17.5% bliain ar bhliain go €1,933, ceann de na harduithe is mó sa tír.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button