News

Moillíonn 'comhrá náisiúnta' luas an athraithe éiteas scoile


Tá an Roinn Oideachais le suirbhé náisiúnta a dhéanamh ar thuismitheoirí leanaí bunscoile agus réamhscoile le fáil amach cén cineál oideachais atá uathu dá bpáiste.

Tá sé socraithe aige raon feidhme suirbhé pleanáilte ar éiteas na scoile a leathnú chun ceisteanna a chur san áireamh an bhfuil tuismitheoirí ag iarraidh oideachas comhoideachais nó aonghnéis, nó oideachas trí Bhéarla nó trí mheán na Gaeilge dá bpáistí.

Is dócha go gcuirfidh an t-aistriú seo moill ar iarrachtaí athnuaite na Roinne Oideachais tuilleadh scoileanna Caitliceacha a spreagadh le dífheistiú go pátrúnacht il-sainchreidmheach.

D’fhógair Ard-Rúnaí na Roinne Oideachais Bernie McNally an plean chun suirbhé a dhéanamh ar thuismitheoirí go náisiúnta ar éiteas na scoile i mí Mheán Fómhair seo caite.

Dúirt an tAire Oideachais Norma Foley inné go raibh cinneadh déanta raon ceisteanna an tsuirbhé a leathnú agus tuismitheoirí leanaí réamhscoile a chur san áireamh.

Ag glaoch ar “chomhrá náisiúnta” ar cheist éiteas na scoile dúirt an tAire go rachadh na suirbhéanna beo ag am éigin le linn na scoilbhliana seo chugainn 2024/2025.

Tá níos mó ná 90% de bhunscoileanna anseo fós á reáchtáil ag an Eaglais Chaitliceach. Níl ach 152 scoil il-sainchreidmheach, as níos mó ná 3,000.

Geallann an Clár don Rialtas leathnú agus tosaíocht a thabhairt d’aistriú scoileanna “inmharthana” go pátrúnacht il-sainchreidmheach agus leagann sé sprioc de 400 scoil il-sainchreidmheach amach faoi 2030.

Mar sin féin, mar gheall ar luas mall an seans atá ann faoi láthair ní dócha go mbainfear an sprioc sin amach.

Níl ach trí scoil Chaitliceacha ar fud na tíre tar éis aistriú go pátrúnacht il-sainchreidmheach ó 2017 i leith faoi phróiseas atá á stiúradh ag an Roinn Oideachais ar a dtugtar ‘athchumrú’.

Rinne Ms Foley a tuairimí inné ag searmanas chun aistriú bunscoile i lár na cathrach thuaidh i mBaile Átha Cliath ó phátrúnacht Chaitliceach go pátrúnacht ilchreidmheach a chomóradh.

Is ó chúlra mionlaigh eitneach iad 87% de na leanaí atá ag freastal ar Paradise Place Educate Together National School, Bunscoil Naomh Muire roimhe seo, agus le blianta beaga anuas ní raibh ach timpeall 4 nó 5 leanaí i rang a dó tipiciúil ag déanamh a gCéad Chomaoineach Naofa.

Paradise Place Educate Together Scoil Náisiúnta

Dúirt an Príomhoide Eadaoin Kelly go raibh ciall aige bogadh ar shiúl ó phátrúnacht Chaitliceach, agus gur bhraith an comhlacht oideachais ilchreidmheach Educate Together “cosúil le dea-oiriúnach”.

Ach ba é an cinneadh a rinne pobal na scoile ar fad an scaradh ón bpátrúnacht Chaitliceach, agus dúirt na tuismitheoirí gurbh iad siúd a bhí an cead cainte.

“Ar dtús nuair a chuala mé [the proposed change] Bhí mé cosúil le ‘Ó Dhia’, ach thug an scoil a lán eolais dúinn”, a dúirt Jamie Hynes a bhfuil a iníon Ella sna Naíonáin Shinsearacha sa scoil.

“Is é an scoil chéanna é. Is é an t-aon difríocht ná go ndéanfar an comaoineach lasmuigh”, a mhínigh a máthair Denise. Mhínigh teaghlach Hynes dílseacht dhomhain do scoil a rinne freastal orthu le trí ghlúin anuas. “Bhí mé i mo dhalta anseo 47 bliain ó shin”, a dúirt Denise.

Jamie Hynes, lena mac Jax Keena, agus Denise Hynes

Tacaíonn an bheirt bhan go hiomlán leis an athrú. Is amhlaidh atá an tuismitheoir Aisling Dekker. Dúirt sí nach léiríonn an t-athrú ach réaltacht na scoile. “Bhí sé [inclusive] mar sin féin, tá sé i scríbhinn anois”, a dúirt Iníon Dekker.

“Is breá liom go bhfuil baint ag mo pháistí leis an oiread sin cultúir éagsúla sa scoil seo agus sílim gurb é an bealach chun cinn é”. Agus í ina suí in aice le hAisling, chrom Muna Dhiblawa agus aoibh an gháire uirthi. Agus ceathrar páistí ag freastal ar an scoil dúirt Muna; “Tá áthas orm”.

Bhí an tuismitheoir Shenda Cooke ar an bhfoireann aistrithe a stiúraigh an próiseas.

“Ní raibh a fhios againn i ndáiríre cad a bheith ag súil leis ag an tús ach de réir mar a chuaigh an t-am ar aghaidh thuig mé nach mbeadh mórán athraithe. Ag tagairt do chomhdhéanamh eitneach phobal na scoile, “tá an scoil i ndáiríre cheana féin il- sainchreidmheach”, a dúirt sí.

Ba í reiligiún an cheist mhór do Shenda. “Is Caitliceach mé agus bhí mé ag iarraidh a bheith cinnte sin [the children] d’fhéadfaidís an comaoineach agus an daingniú a dhéanamh.” Theastaigh uaithi freisin eolas ar conas a mhúinfí creideamh.

Bhí Shenda ar a suaimhneas ar an dá chúis agus tacaíonn sí go láidir leis an athrú a mheasann sí a léiríonn “an pictiúr níos mó”.

Tá Naomh Muire aistrithe go pátrúnacht ilchreidmheach mar chuid den phróiseas athchumraithe le déanaí. Tá sé ar cheann de dornán de scéalta ratha i bpróiseas a theip go mór mór ar athrú a sheachadadh.

Chuaigh an próiseas sin i gcomhairle le 63 bunscoil Chaitliceach – iad go léir lonnaithe i gceantair le móramh scoileanna Caitliceacha agus gan a dhóthain scoileanna il-sainchreidmheacha – ach níor aistríodh ach trí scoil dá bharr. Tá ceathrú scoil le haistriú i mí Mheán Fómhair seo chugainn.

I dtuarascáil ó iar-chigire de chuid na Roinne Oideachais ar theip ar athchumrú i mbruachbhaile Ráth Eanaigh i dTuaisceart Bhaile Átha Cliath in aice láimhe, rinneadh pictiúr de phróiseas searbh agus deighilteach, “a raibh amhras agus easpa muiníne ag baint leis ó thús deireadh”.

D'fhreastail an Monsignor Dan O'Connor, Vicar Easpaig don Oideachas le hArd-Deoise Chaitliceach Bhaile Átha Cliath, ar an searmanas ag Naomh Muire inné chun athrú pátrúnachta na scoile a chomóradh.

Dúirt sé gurbh í ceist Shenda an cheist ba choitianta a chuir tuismitheoirí ar Ard-Deoise Bhaile Átha Cliath nuair a pléadh an t-athchumrú; 'an leanfaidh an paróiste ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta do pháistí na scoile chun a gcomaoineach agus a dhaingniú?'.

Is é an freagra ná 'tá'.

Ach in ainneoin éagsúlacht mhéadaithe an daonra sa phríomhchathair níl ach trí bhunscoil fágtha ag Ard-Deoise Chaitliceach Bhaile Átha Cliath le deich mbliana nó níos mó.

“Tá sé an-éagórach ag daoine a rá go bhfuilimid ag cur bac [change]nach bhfuilimid taobh thiar de nuair a bheidh sé soiléir ag ár n-ardeaspag go dtacaímid leis an bpróiseas”, a dúirt an Monsignor Dan.

“Táimid sásta dul i gcomhairle leis an bpobal, le tuismitheoirí agus leis an bhfoireann agus pé rud a shocraíonn siad tacóimid leis”.

Nuair a fiafraíodh de cén fáth ar theip ar fhormhór na gcomhairliúchán a reáchtáladh faoin bpróiseas athchumraithe is déanaí aon athrú a sheachadadh dúirt sé “nach raibh na tuismitheoirí ag iarraidh athrú” agus nach raibh “aon smaoineamh” aige cén fáth nár theastaigh.

Nuair a d’fhiafraigh mé ar cheart don eaglais a bheith ag cur níos mó ceannaireachta ar fáil, thug an Monsignor Dan le fios go raibh an próiseas athchumraithe á stiúradh ag an Roinn Oideachais, ní ag an eaglais.

Tá príomhoide scoile amháin a raibh dlúthbhaint aige le hobair chun éiteas a scoile a athrú ag caoineadh ar a bhfuil le rá acu faoi easpa mór ceannaireachta ar an gceist.

“Tá suaimhneas agus ceannaireacht de dhíth ar phobail, ach níl aon duine chun tosaigh”, a dúirt príomhoide na scoile seo, nár mhian leis go n-aithneofaí é.

Deir an duine seo nach féidir le príomhoide na scoile – a d’fhéadfadh tacú go láidir go príobháideach le moladh bogadh ar shiúl ó phátrúnacht Chaitliceach – an cheannaireacht sin a sholáthar, toisc go bhfuil siad fostaithe ag an eaglais Chaitliceach chun scoil Chaitliceach a rith agus go bhfuil dualgas dlíthiúil orthu “seasamh” le Caitliceach na scoile. éiteas.

“Cad a tharlaíonn má d’iarr tú ar thuismitheoirí agus go ndeir siad ‘ní hea’ agus go gcaithfidh tú dul ar ais le bheith i do phríomhoide ar scoil Chaitliceach?”, a deir siad.

Cháin príomhoide na scoile seo an rud a fheiceann siad mar theip ceannaireachta ar thaobh na gcomhlachtaí mar an Roinn Oideachais agus an Eaglais Chaitliceach; “Is 'aon duine atá freagrach' é agus níl aon duine chun tosaigh, sin an chaoi a bhfuil gach duine sa phróiseas seo”, a dúirt siad.

“Tá dul chun cinn déanta againn. An bhfuil sé chomh tapa agus ba mhaith liom é a bheith? Níl.” a dúirt Norma Foley inné. Maidir leis an suirbhé náisiúnta atá le teacht dúirt sí; “Ní bhaineann sé ach le héiteas beidh sé thart ar fhís don oideachas, cad é an fhís atá agat do do leanaí?”.

Ach nach bhfuil saibhreas sonraí ann, lena n-áirítear sonraí daonáirimh le déanaí, a insíonn go soiléir dúinn cheana féin go bhfuil gá le héiteas reiligiúnach a leathnú sna scoileanna? An dteastaíonn níos mó suirbhéanna uainn i ndáiríre? “Sílim go bhfuil gá againn le comhrá náisiúnta” a dúirt an tAire, agus beidh an suirbhé seo “go suntasach agus thar a bheith faisnéiseach”.

Is deacair gan smaoineamh ar an bhFóram Náisiúnta um Phátrúnacht agus Iolrachas a bhunaigh iar-Aire Oideachais go mór le rá níos mó ná deich mbliana ó shin.

Chuaigh sé i gcomhairle agus reáchtáil sé éisteachtaí poiblí agus d'fhoilsigh sé tuarascáil mhionsonraithe le go leor moltaí. Is deacair gan smaoineamh ar na suirbhéanna ar thuismitheoirí i 43 ceantar timpeall na tíre a lean an fóram sin mar chuid de phróiseas ar a dtugtar ‘dífheistiú’.

Bhí sé seo ar fad roimh an bpróiseas athchumraithe níos déanaí.

Is iomaí tionscnamh a bhí ann, an oiread sin sonraí bailithe, ach is beag athrú a tharla agus leanann na fadhbanna atá roimh mhionlach suntasach tuismitheoirí agus leanaí ar fud na tíre. Ina measc seo tá tuismitheoirí a bhraitheann go bhfuil a gcuid leanaí ‘eile’ sna scoileanna áitiúla ar a bhfreastalaíonn siad go simplí toisc nach Caitlicigh iad.

An rud atá na tuismitheoirí sin ag iarraidh a fháil amach, an dtiocfaidh athrú as na suirbhéanna nua seo a thabharfaidh aghaidh ar riachtanais agus cearta a gcuid leanaí, agus más ea, cathain?Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button