News

Molann an Chúirt ardú pá 9.25% do phíolótaí Aer LingusTá sé molta ag an gCúirt Oibreachais gur cheart go bhfaigheadh ​​píolótaí ag Aer Lingus arduithe pá 9.25% san iomlán mar chuid de thogra eatramhach chun aighneas pá fadtréimhseach a réiteach.

Tá an figiúr i bhfad faoi bhun an 23.8% a bhí á lorg ag na píolótaí.

Tá sé molta ag an eadránaí díospóide caidrimh thionsclaíoch go bhfaighidh na 800 píolótach méadú 2% ó 1 Eanáir na bliana seo caite, 1.75% ó 1 Iúil 2023, 2% ó 1 Deireadh Fómhair 2023 agus 3.5% le héifeacht ó 1 Eanáir na bliana seo.

Mar sin féin, ní áireofaí leis na harduithe “fiachas” go n-aontódh an dá pháirtí torthaí ó athruithe ar uainchláir fágála agus socruithe eile a eascraíonn as comhaontú criú a baineadh amach roinnt blianta ó shin.

Deir an Chúirt Oibreachais gur cheart go mbeadh fiacha mar chuid de chomhaontú deiridh maidir leis an aighneas.

Tá sé molta ag an gcúirt freisin go leanfaí den rannpháirtíocht, le cúnamh ón gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre, ar gach ábhar atá faoi dhíospóid d’fhonn teacht ar chomhaontú foriomlán.

Dúirt sé gur cheart an rannpháirtíocht a thabhairt chun críche faoi dheireadh Lúnasa.

“I gcás teipe teacht ar chomhaontú foriomlán le cúnamh ón WRC, nithe atá fós le réiteach a chur faoi bhráid na Cúirte arís le haghaidh moladh críochnaitheach,” a dúirt an moladh eatramhach.

Mhol an chúirt freisin go n-aithneodh na páirtithe go bhfuil raon feidhme an chomhaontaithe atá á shaothrú acu trí fhóraim éagsúla ó mhí na Nollag 2022 thar a gcumas faoi láthair.

Deir sé go bhféadfadh “teip leanúnach comhaontú cuimsitheach a fháil a bheith ina phointe díospóide ann féin”.

Molann an Chúirt Oibreachais freisin go bhfuil gá le cur chuige úr agus seasmhach a cheadódh comhphlé leanúnach i gcoinne ardán réasúnta fáis pá thar an tréimhse go dtí seo.

“Tá stair fhada de rannpháirtíocht chuiditheach ag na páirtithe atá os comhair na Cúirte agus léirigh siad go bhfuil siad in ann comhaontú comhchoiteann a bhaint amach eatarthu ar ábhair as a n-eascraíonn díospóid thar na blianta fada,” a dúirt an chúirt.

“Is ábhar imní don Chúirt é nach bhfuil mar thoradh ar an rannpháirtíocht fhairsing idir na páirtithe maidir leis na hábhair atá os comhair na Cúirte anois go bhfuil aon léiriú inaitheanta ar thuiscint ag na páirtithe go mbeidh gá le feidhmiú na díospóide trádála chun an díospóid a réiteach. pragmatachas, réalachas agus tuiscint choiteann chun seasamh a aithint a bhféadfadh an dá rud glacadh leis,” a dúirt sé.

“Is é an bhéim sna haighneachtaí a rinne na páirtithe don Chúirt ná béim a chur ar an difríocht shuntasach idir na páirtithe maidir le beagnach gach ábhar atá faoi dhíospóid,” a dúirt sé.

I ráiteas, dúirt Aer Lingus go bhfuil athbhreithniú déanta acu ar an moladh eatramhach.

“Tugann muid faoi deara na dúshláin atá leagtha amach ag an gCúirt a chuir cosc ​​uirthi moladh deiridh agus cinntitheach a eisiúint ar na saincheisteanna os comhair na Cúirte,” a dúirt sí.

“Glacann Aer Lingus le hábhar an mholta a eisíodh agus féachfaidh sé leis na céimeanna eatramhacha atá leagtha amach ann a ghlacadh. Tá Aer Lingus ag tnúth le dul i ngleic arís leis na saincheisteanna sa WRC mar a mhol an Chúirt,” a dúirt an aerlíne.

Tuigtear go bhfuil ceardchumann na bpíolótaí IALPA ag déanamh machnaimh ar an moladh agus tá a fheidhmeannas sceidealta le teacht le chéile chun vótáil ar na moltaí.

Bhí ceithre ardú á lorg ag na píolótaí arbh fhiú 23.8% san iomlán iad a chlúdóidh an tréimhse ó Shamhain 2022 go Márta na bliana seo chugainn, cé go dtuigtear go measann an aerlíne gurb é an costas iarbhír thart ar 27% nuair a chuirtear san áireamh an comhaontú criú.

Tá ceardchumainn a dhéanann ionadaíocht ar oibrithe eile in Aer Lingus tar éis comhaontú a chomhaontú cheana féin a fhágfaidh go n-ardóidh a gcuid pá 12.25% san iomlán thar chúig thráinse ó Eanáir na bliana seo caite go dtí Eanáir na bliana seo chugainn.

Áirítear leis an margadh sin freisin íocaíocht aonuaire atá comhionann le 1.5% den phá atá le déanamh i mí Dheireadh Fómhair 2024.

Chomh maith le pá, baineann an díospóid maidir le píolótaí le saincheisteanna maidir le comhaontú criú 2019, liúntais thar oíche agus struchtúr na scálaí pá.

Sular cuireadh an t-ábhar faoi bhráid na Cúirte Oibreachais, bhí an díospóid ina ábhar do mholadh ón mBinse Píolótach Pá ar dhiúltaigh na píolótaí dó.

Bhí comhréiteach ag an WRC ina dhiaidh sin, ach níor éirigh leis sa deireadh.

Cuireadh faoi bhráid na cúirte é ina dhiaidh sin i mí an Mhárta agus reáchtáladh dhá éisteacht an mhí seo caite.

Mar thoradh ar an aighneas tá moill ar sheachadadh an chéad Airbus A321XLR de chuid Aer Lingus, a bhfuil an tuismitheoir IAG leithdháilte anois ar aerlíne eile sa ghrúpa.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button