News

Múinteoir meánscoile ar fionraí mar gheall ar bhrionnú sínitheTá múinteoir óg meánscoile faighte ciontach i mí-iompar gairmiúil mar gheall ar shínithe beirt mhúinteoirí eile a chruthú ar fhoirm chun a chruthú go raibh an cleachtas múinteoireachta riachtanach críochnaithe aige.

Tá sé molta ag fiosrúchán um fheidhmiúlacht chun múineadh an múinteoir a chur ar fionraí ó Chlár na Múinteoirí ar feadh míosa, tar éis dó sraith cúig líomhain de mhí-iompar gairmiúil a admháil i ndáil le foirm a chuir sé faoi bhráid na Comhairle Múinteoireachta an 27 Aibreán 2022 mar mar chuid de phróiseas ionduchtaithe Droichead do mhúinteoirí nua-cháilithe.

Áiríodh leo gur bhrionnaigh sé síniú beirt mhúinteoirí eile sa scoil agus gur chuir sé stampa na scoile ar an bhfoirm chéanna i gcásanna nár cheart dó é sin a dhéanamh.

D’admhaigh an múinteoir, a thagann ó iarthar na hÉireann, freisin, ag dearbhú ar an bhfoirm go raibh a riachtanais chleachtas múinteoireachta comhlánaithe aige agus dúirt go raibh an t-eolas sin “fíor agus cruinn” nuair a bhí a fhios aige nach raibh sé sin amhlaidh.

Dúirt aturnae an mhúinteora, Shane MacSweeney, le fiosrúchán a bhí ar bun ag an gComhairle Mhúinteoireachta gur ghlac a chliant leis go raibh sé ciontach i mí-iompar gairmiúil agus d’admhaigh sé freisin gur sháraigh a ghníomhartha an Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí.

Ní féidir an múinteoir ná an scoil a aithint mar thoradh ar threoir ó Mary Magner, cathaoirleach choiste araíonachta na Comhairle Múinteoireachta a rinne maoirsiú ar an bhfiosrúchán.

Dúirt abhcóide na Comhairle Múinteoireachta, Brian Gageby BL, gur eascair an fiosrúchán as gearán a chuir comhlacht rialála ghairm na múinteoireachta ar aghaidh i Meán Fómhair 2022.

Dúirt an tUasal Gageby gur ardaigh ball foirne den Chomhairle Mhúinteoireachta ceist faoin bhfoirm a chuir an múinteoir isteach toisc go raibh an chuma chéanna ar na trí shíniú a bhí ag triúr múinteoirí éagsúla a bhí uirthi.

Chuala an fiosrúchán gur dheimhnigh an bheirt mhúinteoirí eile don Chomhairle Mhúinteoireachta nach raibh an fhoirm sínithe acu nó nár thug siad faomhadh go n-úsáidfí a síniú uirthi.

Dúirt príomhoide na scoile freisin gur “ábhar tromchúiseach” é úsáid neamhúdaraithe stampa na scoile.

Dúirt an tUasal Gageby nach raibh ceanglas faoi phróiseas Droichead comhlánaithe ag an múinteoir tráth ar cuireadh an fhoirm isteach maidir le breathnóireacht seomra ranga ar chleachtas múinteoirí a bhfuil taithí acu.

Chuala an fiosrúchán gur mhaígh an múinteoir ar dtús gur eascair úsáid shínithe na múinteoirí eile as “míchumarsáid” ach gur ghlac sé leis go tapa gur ghníomhaigh sé go mícheart.

Cuireadh in iúl don choiste freisin gur ghabh an múinteoir a leithscéal leis an gComhairle Mhúinteoireachta i mí na Samhna 2022 agus mhaígh sé gur thuig sé i ndáiríre roinnt riachtanas de phróiseas Droichead.

D’admhaigh sé freisin go raibh a iompar agus an fhoirm á chur isteach mícheart ach go raibh “mo cheacht foghlamtha aige”.

Dúirt an tUasal Gageby gur bhreathnaigh an Chomhairle Mhúinteoireachta ar ghníomhartha an mhúinteora mar cheist thromchúiseach mar gur ábhar imní é dá bhfaigheadh ​​múinteoir a gclárúchán trí mhímhacántacht.

Chuala an fiosrúchán go bhfuil an múinteoir, atá ag obair i scoil eile anois, fós ar Chlár na Múinteoirí le coinníollacha.

Cead isteach ‘Oscailte, macánta agus contrite’

Ag pléadáil ar son na trócaire, dúirt an tUasal MacSweeney go raibh admháil “oscailte, macánta agus contrite” déanta ag an múinteoir faoin éagóir a rinne sé go luath.

Luaigh an t-aturnae óige choibhneasta an mhúinteora agus an easpa aibíochta i gcomparáid le haois agus taithí fhormhór na múinteoirí nua-cháilithe a chuir lena “earráid bhreithiúnais thromchúiseach”.

Dúirt an tUasal MacSweeney go raibh an múinteoir paiseanta faoina ghairm bheatha agus go raibh cáilíochtaí gairmiúla breise faighte aige le dhá bhliain anuas lena n-áirítear dioplóma amháin ar chostas pearsanta €6,000.

D'éiligh sé go raibh sínithe na múinteoirí eile brionnaithe ag an múinteoir i gcúinsí a raibh fonn air iarracht a dhéanamh a chlárú iomlán mar mhúinteoir a bhaint amach.

Chuala an fiosrúchán nár bhraith an múinteoir go raibh tacaíocht iomlán aige ó bhaill dá “fhoireann tacaíochta gairmiúla” sa scoil agus gur tugadh eolas míchruinn dó faoi ghné amháin den phróiseas clárúcháin.

Dúirt an tUasal MacSweeney gur shíl an múinteoir go mícheart go raibh sé ró-dhéanach chun na riachtanais breathnóireachta ranga a chomhlíonadh agus gur fágadh “beagán sa dorchadas” é faoi phróiseas Droichead.

Ghlac sé leis, áfach, go raibh teip shoiléir ar thaobh a chliaint tuiscint a fháil ar thromchúis a ghníomhartha.

Ní mór don Ard-Chúirt an fionraí míosa a mhol an coiste araíonachta, mura ndéantar achomharc uirthi, a dheimhniú go foirmiúil sula dtiocfaidh sé i bhfeidhm.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button