News

Na mílte ball foirne tacaíochta scoile TÉ le dul ar stailc faoi phá


Téann na mílte tiománaithe bus, cúntóirí ranga agus foireann tacaíochta scoile eile ar stailc i dTuaisceart Éireann inniu.

Tá siad i mbun gnímh in aighneas leanúnach faoi phá.

Tá siad ag siúl amach ar feadh roinnt laethanta an tseachtain seo agus ar feadh dhá lá eile an mhí seo chugainn.

Tá baint ag baill de thrí cheardchumann, NIPSA, GMB agus Unite.

Tá foireann lónadóireachta agus glantacháin, oibrithe riaracháin agus teicneoirí agus baill foirne eile nach múinteoirí iad ag glacadh páirte freisin.

Tá na hoibrithe ar na daoine is ísle pá san earnáil oideachais agus ní íoctar iad ach amháin le linn am téarma.

Beidh tionchar suntasach ag an ngníomh, go háirithe ar iompar scoile a chuireann an tÚdarás Oideachais ar fáil.

Deir oibrithe oideachais nach bhfuil siad sásta a bheith 'ar ais arís'

Is iad na Scoileanna Speisialta, a bhíonn ag brath go mór ar fhoireann tacaíochta, is dóichí a bheidh buailte.

Níl baint ag múinteoirí leis an ngníomh.

Tá na trí cheardchumann ag iarraidh go gcuirfí i bhfeidhm athbhreithniú pá agus grádaithe a chuirfeadh feabhas ar phá.

Tá sé measta ag an mbainistíocht go gcosnódh sé £180m agus costas breise bliantúil £90m in aghaidh na bliana dá mbronnfaí leibhéil chomhaontaithe siarphá.

Is ar Fheidhmeannas Stormont atá an fhreagracht as teacht suas leis an airgead tirim.

Tá comhaontú ann maidir leis an athbhreithniú pá. Dúirt an Fheidhmeannacht, áfach, nach bhfuil na hacmhainní aige chun é a chur i bhfeidhm i mbuiséad na bliana seo.

Tá airgead breise á lorg aige ó Chisteáin na Ríochta Aontaithe chun é a sheachadadh.

Tá roinnt díospóidí ardphróifíle réitithe ag an bhFeidhmeannas tar éis dó a bheith athchóirithe níos luaithe i mbliana.

Deir oibrithe oideachais nach bhfuil siad sásta “a thabhairt ar ais arís”.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button