News

naisc Kinahan amhrasta le cóicín urghabhadh, scramblers


Tá amhras ar na Gardaí go bhfuil luach níos mó ná €3 mhilliún de chóicín aimsithe ag teach i gCluain Dolcáin, Baile Átha Cliath ceangailte le grúpa coireachta eagraithe Kinahan.

Fuarthas na drugaí séalaithe i téip agus ceallafán agus pacáilte isteach i mála taistil.

Tá fear sna 30idí a gabhadh ag an láthair fós á cheistiú tráthnóna inniu.

Tá an ghabháil mar chuid d'oibríocht a dhíríonn ar ghrúpaí coireachta eagraithe in iarthar Bhaile Átha Cliath a bhfuil baint acu le mangaireacht drugaí ag leibhéal mórdhíola agus miondíola.

I gcuardach leantach i gceantair Bhaile Formaid agus Chromghlinne d'urghabh Gardaí luach thart ar €2,500 de chóicín a bhí le cur i málaí le díol ar an tsráid, mar aon le €1,600 in airgead tirim.

Gabhadh bean ina 30idí agus tá sí fós á ceistiú anocht.

Urghabhadh sé ghluaisrothar scrambler, lena n-áirítear samhlacha Kawasaki agus Honda, le linn na hoibríochta a raibh baint ag roinnt aonad Garda leis lena n-áirítear aonaid Drugaí agus Bleachtaire na Coireachta Tromchúiseacha Theas i mBaile Formaid le tacaíocht ón bhfoireann chuardaigh rannáin, an t-aonad madraí agus Foireann Freagartha Coireachta Bhaile Átha Cliath.

Ceann de na gluaisrothair a urghabhadh

Úsáideann déileálaithe drugaí scramblers chun drugaí a dhíol agus tá drogall ar ghardaí dul sa tóir orthu mar gheall ar an mbaol go ndéanfaí dochar mór do na marcaigh, nach gcaitheann clogaid.

Deir siad go bhfuil imní mhór orthu faoi na rioscaí a chruthaíonn scramblers do shábháilteacht an phobail agus na ngardaí agus go bhfuil sé an-deacair dul i dteagmháil leis na tiománaithe mídhleathacha atá ag bogadh ar ardluas.

Tá a fhios ag na déileálaithe drugaí gur dóichí nach féidir stop a chur leo agus go gcaithfear iad a aithint níos déanaí.

Ligeann reachtaíocht nua do na gardaí scrambers a ghabháil.

Ní cheadaíonn an dlí, áfach, ach do na gardaí dul isteach ar chúirtealáiste an tí agus an mótar-rothar a ghabháil. Teastaíonn barántas uathu chun an tiománaí a ghabháil.

Dúirt an t-oifigeach atá i bhfeighil an fhiosrúcháin, an Bleachtaire-Cheannfort Tomás Gormley, nach féidir an dochar a rinne coireacht eagraithe agus mangaireacht drugaí i mBaile Formaid agus i gCluain Dolcáin “a mheas faoina luach” agus tá na Gardaí meáite ar na gréasáin seo a bhaint anuas.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button