News

‘Ní féidir le hÉirinn déileáil leis an imirce ina haonar,’ a dúirt an DáilChualathas ag díospóireacht Dála ar Chomhshocrú Tearmainn agus Imirce an AE nach mór d’Éirinn, agus í ag dul i ngleic leis an imirce, breathnú ar fud an AE agus réitigh á lorg aici seachas í féin a aonrú.

“Ní féidir le hÉirinn déileáil leis an imirce ina haonar,” a dúirt an tAire Comhshaoil ​​Eamon Ryan le linn díospóireachta Dála ar Chomhshocrú Tearmainn agus Imirce an AE, a thosaigh inné agus a chríochnaíonn tráthnóna inniu.

D’áitigh sé go bhfuil cearta bunúsacha cumhdaithe sa chomhaontú, lena n-áirítear leas is fearr leanaí agus rochtain saor in aisce ar ionadaíocht dhlíthiúil.

Déanfaidh sé nósanna imeachta a chuíchóiriú, beidh “freagra níos intuartha, níos comhordaithe agus níos daonnachtúla mar thoradh air”, cruthófar teorainneacha níos sláine agus cuirfidh sé dlús le próiseáil iarratas ar thearmann.

D'fhógair an Rialtas i mí an Mhárta go mbeadh sé ag glacadh leis an gcomhaontú, a thabharfaidh isteach amanna próiseála atá ceangailteach ó thaobh dlí.

Más rud é, mar a bhíothas ag súil leis, go mbuaileann an Rialtas vóta na Dála, éileoidh Comhaontú Tearmainn agus Imirce an AE go méadófaí go suntasach líon na n-iarratas próiseálaithe foirne, go dtógfadh sé ionaid nua próiseála agus chóiríochta, go bhfeabhsódh sé slándáil teorann agus go méadódh sé bailiú méarloirg.

Dhéanfaí iad seo a uaslódáil ar bhunachar sonraí Eurodac ina ndéantar doiciméadú ar iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta, nó iad siúd a thrasnaigh teorainn go mídhleathach, ar fud an AE agus i dtíortha Eorpacha eile, lena n-áirítear an Eilvéis agus an Iorua.

Mar sin féin, spreag an comhaontú conspóid, agus léirmheastóirí ag maíomh go bhfuil sé lámh trom. Tá páirtithe an fhreasúra ag vótáil ina choinne.

Chuir Louise O’Reilly de chuid Shinn Féin i leith an Rialtais gur “eitilt eitleoige, séanadh agus teip i dteagmháil le pobail áitiúla”.

Faigheann sí féin agus ionadaithe áitiúla eile amach trí na meáin chumarsáide faoi phleananna chun lóistín d’iarrthóirí tearmainn a shuíomh, a dúirt an teachtaí leis an Dáil.

Ní mór d’Éirinn tarraingt siar as formhór fhorálacha an chomhaontaithe, nó beidh lámh rialtais na hÉireann sa todhchaí ceangailte, a dúirt sí.

“Tá cúinsí againn nach bhfuil ag aon tír eile, agus muid sa Chomhlimistéar Taistil,” a dúirt sí, ag tathant go n-úsáidfí é seo chun ligean d’Éirinn rogha an diúltaithe a dhéanamh.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button