News

Ní féidir le WRC rialú a dhéanamh ar éileamh ar cheol i mbialann Bhaile Átha CliathTá sé socraithe ag an gCoimisiún um Chaidreamh san Áit Oibre nach bhfuil sé de chumhacht aige rialú a dhéanamh ar éileamh idirdhealaithe i gcoinne bialainne a bhfuil “an-cháiliúil os ard” air ó phátrún lagéisteachta a mhaígh gur dhiúltaigh a fhoireann córas fuaime a dhiúltú “mar gheall ar an gclaonadh”.

Bhí líomhain ag an mbialann, Emily Brady, go raibh an timpeallacht ag 777 ar Shráid Sheoirse i mBaile Átha Cliath 2, áit a ndeachaigh sí le haghaidh dinnéar le chéile le cairde ar 19 Aibreán 2023, “go nimhneach glórach, sa mhéid is go raibh an ghloine ar crith sa fuinneog”.

I ngearán faoin Acht um Stádas Comhionann 2000, dúirt an tUasal Brady, nuair a d’iarr sí go ndéanfaí an ceol a dhiúltú, “dúirt bainisteoir na bialainne ná agus d’imigh ar shiúl” – líomhain “diúltaithe go mór” ag a lucht bainistíochta, JFR Ltd.

“Eispéireas uiríslithe agus trína chéile a bhí ann. Ní raibh aon aird acu orm go raibh mé ann. Ní oireann daoine faoi mhíchumas, nó pobail imeallaithe, dá bréige agus ní bhíonn fáilte rompu,” a dúirt an gearánach.

“Ní raibh mé in ann comhrá a dhéanamh le mo chairde – aon ordú, ní raibh mé in ann a dhéanamh, bhí orm a thabhairt ar láimh do mo chairde,” a dúirt Iníon Brady.

Dúirt ceannasaí an bhialainne, John Farrell, gur choigeartaigh córas fuaime an ionaid, a cuireadh isteach ar chostas €50,000, an leibhéal fuaime “go huathoibríoch” bunaithe ar “ghnóthachtáil” an áitribh.

Dúirt sé go raibh sé “go leor glórach” ach “nach gcuirfeadh sé isteach ar a bheith ag caint thart ar thábla”, ag cur leis go mb’fhéidir go mbeadh cuma glórach air agus tú ag siúl isteach ach nach gcruthódh sé deacracht nuair a bhí pátrún ina shuí.

Shéan an bainisteoir, Pepé Rodriguez, agus freastalaí, Christine Noguera, don bhinse i mí na Nollag seo caite gur chuir Ms Brady a míchumas ar an eolas iad, ag teacht salach ar a raibh ráite ag Ms Brady agus duine dá comhdhinéirí, Pat McCarthy, ina gcuid fianaise. an chéad lá a éisteadh an cás.

Dúirt cara leis an Uasal Brady, Pat McCarthy, gur dúirt an tUasal Rodriguez leis an gcóisir “gan leithscéal” “gur b’é méid an cheoil bréige na bialainne”.

Agus í ag cur ceiste ar fhreastalaí an pháirtí, Christine Noguera, dúirt aturnae na bialainne Michelle Loughnane: “Ar aon chéim den tráthnóna ar inis Iníon Brady nó aon duine dá cairde duit go raibh Ms Brady faoi mhíchumas?”

“Ní hea,” a dúirt Ms Noguera.

“Nocht mé lagú éisteachta,” a dúirt an gearánach agus í ag croscheistiú an fhinné.

“Ní hea, d'iarr tú an bhféadfadh sé a bheith níos lú airde agus ansin ba mhaith liom labhairt leis an mbainisteoir, rud ar bith eile,” a dúirt Ms Noguera.

Le linn fianaise Ms Noguera, rinne an breithneoir David James Murphy iarracht ceist a dhíriú ar an bhfinné faoi dhó ach ní bhfuair sé freagra ar bith, sular inis sé d'aturnae na cuideachta, Ms Loughnane, go bhféadfadh sí “aistritheoir a iarraidh”.

Dúirt an tUasal Noguera nár thuig sí go raibh an moltóir ag labhairt léi agus d'iarr sí air a hainm a rá nuair a rinne sí amhlaidh.

In aighneacht deiridh, dúirt Ms Brady: “Nocht mé mo dheacracht éisteachta faoi dhó. Aithním, feicim go raibh deacracht ag an bhfreastalaí, Ms Noguera, Béarla a thuiscint agus b'fhéidir nár chuala nó nár thuig sí an méid a dúradh”.

“Mar sin féin, níl aon leithscéal as an tUasal Rodriguez ag séanadh gur nocht mé mo mhíchumas. Tá sé seo tacaithe ag mo ráitis finné agus finnéithe agus fós tá gach duine lena mbaineann ó thaobh 777 ag rá nach raibh mé”, a dúirt sí.

“Deir an tUasal Farrell go bhféadfadh sé a bheith glórach nuair a shiúlann tú isteach mar sin an áit a bhfuil na cainteoirí. Bhí muid inár suí go díreach faoi na cainteoirí ag an doras tosaigh. Tá sé ráite ag an tUasal Farrell go bhfuil an ceol socraithe ag imleabhar a bhfuil gach duine in ann a chloisteáil agus a mhalairt, ach is léir go bhfuil difríocht idir an tosach agus an cúl,” a dúirt sí.

Dúirt Ms Loughnane, go raibh “aighneas iomlán” ann faoi na fíricí ach go raibh “ráite go soiléir ag an Uasal Rodriguez gur cuireadh cóiríocht réasúnta ar fáil agus gur diúltaíodh an ceol ar iarratas an ghearánaigh”.

Dúirt sí go raibh an fhíric gur fhan páirtí Iníon Brady ar feadh dhá uair an chloig ina suí iomlán “ina tháscaire ar an gcaoi ar caitheadh ​​léi”.

I gcinneadh a d’fhoilsigh an WRC inniu, scríobh an tUasal Murphy: “Cé go raibh an barra glórach le rá, bhí sé i bhfad níos airde ná mar a bhíothas ag súil leis agus mar a raibh taithí ag an ngearánach roimhe seo.”

Thug sé faoi deara nach raibh aon díospóid ann gur áitreabh ceadúnaithe 777 Baile Átha Cliath.

Scríobh sé go ndearna an tAcht Deochanna Meisciúla 2003 “dlínse gearáin faoin Acht um Stádas Comhionann a aistriú chuig an gCúirt Dúiche” agus rinne sé soiléir go scoirfidh an reachtaíocht chomhionannais “de bheith i bhfeidhm” maidir le hidirdhealú “ar, nó ag pointe iontrála chuig, ceadúnaithe. áitreabh”.

“Ar an drochuair, níl dlínse agam an t-ábhar seo a bhreithniú,” a scríobh an tUasal Murphy.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button