News

Ní leor nó an iomarca? An comhrac in aghaidh an Chóid Sábháilteachta Ar Líne


Tá an rialtóir meán Coimisiún na Meán os comhair cáinte maidir le dréachtrialacháin nua a foilsíodh inniu ar a dtugtar an Cód Sábháilteachta Ar Líne.

Deir roinnt breathnóirí gur cailleadh deis mhór chun srian a chur le cumhacht na gcóras molta, a úsáideann cuideachtaí meáin shóisialta chun a chinneadh cén t-ábhar a thaispeánfar d’úsáideoirí meán sóisialta.

Deir lucht a cháinte maidir le húsáid fhorleathan na gcóras sin – ar a dtugtar algartaim freisin – ar na meáin shóisialta go spreagann siad radacú sochaíocha agus gur féidir leo iompar foircneach agus contúirteach a chur chun cinn.

Ach deir Coimisiún na Meán gur cuid de chóras maoirseachta níos leithne é an cód a chuirfear i bhfeidhm ar leibhéal na hEorpa.

Mar sin an bhfuil deis mhór caillte, agus cad atá le déanamh ag an díospóireacht?


Le blianta beaga anuas, d'ardaigh taighdeoirí agus grúpaí abhcóideachta imní faoi na dochair a bhaineann le córais mholtóirí maidir le hábhar díobhálach a mhéadú agus a mholadh d'úsáideoirí lena n-áirítear leanaí.

Bailíonn cuideachtaí meán sóisialta méid ollmhór sonraí úsáideoirí, amhail aois, suíomh, stair chuardaigh, agus rátaí rannpháirtíochta. Úsáideann siad é chun anailís a dhéanamh ar iompar úsáideoirí agus ansin molann siad ábhar a deir an t-algartam a leanfaidh an t-úsáideoir ag plé leis.

Chuathas i gcomhairle mar réamhshocrú maidir le togra chun an próiseas sin a mhúchadh – an córas molta – le linn forbairt dréachtchód a foilsíodh inniu.

Mar sin féin, níl aon tograí maidir le húsáid na gcóras sin san áireamh sa doiciméad a fhoilsítear.

As a result, experts like Dr Johnny Ryan of the Irish Council for Civil Liberties, have said Coimisiún na Meán has “u-turned” on the idea.

Ar News at One dúirt sé go raibh “an méid a bhí ar an mbealach i mí na Nollag beart an-galánta, simplí, ceannródaíoch domhanda a thabharfadh aghaidh ar chórais mholtóirí tocsaineacha ar fud na n-ardán seo go léir agus a chuirfeadh úsáideoirí i gceannas.”

“D'athraigh rud éigin,” a dúirt sé, “níl a fhios againn cén fáth go raibh an cas u seo ann, ach tá amhras orm gur fadhb shuntasach í.”


Teastaíonn do thoiliú uainn chun an t-inneachar rte-player seo a lódáilBainimid úsáid as rte-player chun inneachar breise a bhainistiú ar féidir leo fianáin a shocrú ar do ghléas agus sonraí a bhailiú faoi do ghníomhaíocht. Déan athbhreithniú ar a gcuid sonraí agus glac leo chun an t-ábhar a lódáil.Sainroghanna a bhainistiú


Óna thaobh féin, deir an Coimisiún nach raibh aon mholadh den sórt sin maidir le ceangal a chur ar ardán meáin shóisialta córais mholtóirí a leagan amach de réir réamhshocraithe “a bheith sa chéad Chód.”

Deir Coimisiún na Meán go n-aithníonn sé go bhféadfadh drochthionchar a bheith ag córais mholtóirí ar úsáideoirí, go háirithe ar leanaí, agus go ndéileálfar le rialáil na gcóras molta maidir le hábhar díobhálach faoi Acht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) an AE.

Foilsíodh an DSA go déanach in 2022, agus meastar gur píosa mór reachtaíochta Eorpaí é le déanaí.

Tháinig sé i bhfeidhm in Éirinn i mí Feabhra agus tá sé deartha chun gníomhaíochtaí na n-ardán meán sóisialta san Eoraip a rialáil chun “sábháilteacht úsáideoirí a chinntiú, cearta bunúsacha a chosaint, agus timpeallacht ardán ar líne atá cothrom agus oscailte a chruthú.” Ach clúdaíonn sé freisin raon iomlán eile. gníomhaíochtaí ar líne agus tráchtáil, ó mhiondíoltóirí móra ar líne go saincheisteanna clárúcháin ainmneacha fearainn.

Is é seasamh Choimisiún na Meán go bunúsach nach gá go n-áireofaí leis an gCód Sábháilteachta Ar Líne nua moltaí maidir le córais molta, toisc go bhfuil rialáil orthu clúdaithe ag an DSA.

“Faoin ár gCreat Sábháilteachta Ar Líne, is fearr a bheidh Coimisiún na Meán in ann dul i ngleic leis na contúirtí a d’fhéadfadh a bheith ag córais mholtóirí trínár gcur i bhfeidhm Acht na Seirbhísí Digiteacha,” a dúirt sé.

Bhí ardáin mhóra i gcoinne an smaoineamh go mbeadh tionchar ag an gCód Sábháilteachta Ar Líne ar úsáid na gcóras sin.

Ina aighneacht le linn don Chód a bheith á fhoirmiú, dúirt TikTok “D’ardaigh an Coimisiún go soiléir go bhféadfaí… treoir a sholáthar maidir le húsáid córas molta a théann i bhfad níos faide ná, agus atá ag teacht salach ar, cur chuige an DSA ar chórais mholtóirí. .”

Creideann lucht a cháinte maidir leis an gcur chuige a ghlac Coimisiún na Meán go mbeidh dul i ngleic le ceist phráinneach shochaíoch go mall agus an-chúng ó thaobh an dlí de agus iad ag brath ar dhlí ar scála Eorpach mar an DSA.

Toisc go bhfuil ceanncheathrú an AE ag go leor de na hardáin mhóra i mBaile Átha Cliath, dá mbeadh togra tugtha isteach ag Coimisiún na Meán chun iallach a chur ar ardáin córais molta a mhúchadh de réir réamhshocraithe, bheadh ​​iarmhairtí aige d’úsáideoirí ar líne ar fud na hEorpa.

“Tá an-díomá orainn. Tá frustrachas orainn. Táimid trína chéile mar, tá a fhios agat, ónár dtaithí ar bhreathnú ar ghráin agus ar antoisceachas ar líne, is é an t-aon bhealach is féidir linn dul i ngleic leis seo ná é a stopadh á roinnt ag an gcóras moltar. ,” a dúirt Niamh McDonald ón Hope and Courage Collective (HCC).

Oibríonn an HCC chun cur i gcoinne fuatha agus mífhaisnéise ar líne. Deir Ms McDonald nach bhfuil an cód i bhfad níos lú ná an méid atá ag teastáil chun pobail a chosaint agus ábhar láimhsithe mothúchánach a dhiailiú a scaiptear gan seiceáil.

Tá córais molta “thar a bheith contúirteach, agus ba cheart go mbeadh roghanna ag daoine anseo,” a dúirt sí.

“Faoi láthair, tá gráin agus antoisceachas agus ábhar contúirteach á seachadadh ag an gcóras molta ar fhóin gach duine gan ár rogha féin.”

Trí gan halgartaim a rialáil, deir Ms McDonald, leanfaidh cuideachtaí meáin shóisialta iad féin de bheith freagrach as ábhar díobhálach a bhaint – tar éis don ábhar sin a bheith méadaithe cheana féin ag a gcóras molta.

“Ní féidir linn muinín a chur iontu chun é a ghlacadh síos. Mar sin, ar bhealaí, tá sé fós i ndáiríre féin-rialú.”

Dá mbeadh an moladh chun córais mholtóra a mhúchadh curtha san áireamh sa chód, deir Ms McDonald go mbeadh “spás ar líne i bhfad níos sábháilte” fágtha aige.

“Bheadh ​​rogha ag daoine agus chiallódh sé freisin go bhfuil rialachán ann, mar níl aon rialachán ann faoi láthair,” a dúirt Ms McDonald.

Tá ceanncheathrú an AE ag go leor ardán meán sóisialta i mBaile Átha Cliath

Dúirt Simon McGarr, Aturnae agus Stiúrthóir an ghnólachta comhairleoireachta GDPR Data Compliance Europe, le Prime Time go bhfuil “go leor de na cáineadh a rinneadh ar an dréachtchód seo bailí” ach go bhféadfadh an smaoineamh maidir le halgartaim a rialáil ar leibhéal an AE a bheith dearfach i roinnt daoine. bealaí.

“Faoin gcód seo, tá cinneadh déanta acu gan dul ar aghaidh chun é a chóireáil amhail is gur ceist sábháilteachta ar líne a bhí ann, ach ina áit sin tá cinneadh déanta acu déileáil leis na halgartaim faoi cheannteideal dlíthiúil eile,” a dúirt sé.

Tá níos mó “fiacla féideartha san Acht um Sheirbhísí Digiteacha, dar leis an Uasal McGarr, agus beidh i bhfad níos mó cinnteoireachta tras-AE agus cur i bhfeidhm tras-AE i gceist leis.”

“Mar thoradh air sin, is dócha gurb é an rogha ceart inniu nach ndéileáiltear leis ag leibhéal na hÉireann amháin, ach go bhfuil sé bogtha suas mar go bhfuil tábhacht ag na cinntí seo, ó thaobh algartaim go háirithe, ní hamháin in Éirinn ach do chách. úsáideoirí an AE,” a dúirt an tUasal McGarr.

I réimsí eile, cosúil le cosaint sonraí, deir an tUasal McGarr go raibh frithchuimilt idir rialtóirí i dtíortha eile an AE, a dhéanann gearán go bhfeidhmíonn Éire mar scrogall.

“Ní theastaíonn uainn cás, go hidéalach, ina bhfuil Éire mar an áit a dtiteann an rialachán ar fad uirthi. Cuireann Éire a smaointe féin chun cinn maidir le rialáil, agus ansin tá tú ag troid le do chomhpháirtithe Eorpacha maidir leis na rudaí seo, ” dúirt sé.

“Tá an chuma ar an scéal gur smaoineamh níos fearr é iarracht a dhéanamh dul i ngleic leis seo ar leibhéal na hEorpa maidir leis na bealaí agus na fáthanna. Agus ansin is cineál géar na sleá í Éire,” a dúirt McGarr.

Níl sa chód nua ach píosa amháin reachtaíochta a luífidh isteach i gcreat reachtaíochta i bhfad níos leithne ar leibhéal na hÉireann agus an AE, a dúirt an tUasal McGarr. Áireofar sa chreat seo freisin Acht um Sheirbhísí Digiteacha an AE agus Rialachán an AE maidir le hÁbhar Sceimhlitheoireachta Ar Líne, arna fhorfheidhmiú in Éirinn ag Coimisiún na Meán.

“The code answers one part of Coimisiún na Meán’s approach,” Mr McGarr told Prime Time.

“Ní insíonn sé dúinn an rud eile a dhéanfaidh Coimisiún na Meán faoi na píosaí eile dlí go fóill, agus mar sin níl an pictiúr ar an bhfreagra mearaí feicthe againn fós.”

“Níl a fhios againn cén chuma a bheidh ar an gcríochphointe. Níl a fhios againn ach gurb é seo an cur chuige atá á ghlacadh acu maidir leis an bpíosa cúinne áirithe seo, a bhaineann leis an treoir chlosamhairc agus leis an ngné sábháilteachta ar líne.”

Go ginearálta, deir an tUasal McGarr go bhfuil an cód “fo-uaillmhianach agus ró-uaillmhianach ag an am céanna.”

“Ní aontaím leis na tosaíochtaí atá glactha aige,” a dúirt an tUasal McGarr.

“Cuireann sé préimh ar rochtain ar an Idirlíon a ghlasáil sa chaoi is go bhféadann sé uaireanta daoine fásta iarbhír a chosc ó labhairt go poiblí ar líonraí – is iad sin rudaí cosúil le Twitter, rudaí cosúil le TikTok, etcetera – ar bhealaí a chuirfidh cosc ​​​​orthu. saoirse cainte a bheith agat i leith na nithe seo.”

Simon McGarr ó McGarr Aturnaetha

Maidir le fíorú aoise, deir an cód nua go gcaithfidh ardáin chomhroinnte físeáin a ligeann d’úsáideoirí pornagrafaíocht nó radhairc foréigin gan ghá a uaslódáil, dearbhú aoise a úsáid ionas nach mbeidh leanaí in ann teacht ar an ábhar.

Coimisiún na Meán says it is also working with the European Commission to develop a pan-European approach to age assurance and age verification.

Deir McGarr, áfach, go bhfuil fadhbanna ann maidir le fíorú aoise a chur i bhfeidhm ar ardáin na meáin shóisialta, go háirithe nuair a thagann sé chun níos mó sonraí pearsanta a bhailiú agus a stóráil mar dhoiciméid aitheantais agus grianghraif ó úsáideoirí.

“Má dhéanann tú é ionas go mbeidh taifead ann de dhaoine ag rochtain ar ardáin na meán sóisialta, má dhéanann tú é ionas go gcaithfidh daoine a chruthú cé hiad féin sula gceadaítear dóibh dul ar líne agus labhairt lena gcairde … ansin tá scéal ollmhór déanta agat. idirghabháil i bhfoirm cumarsáide a bhí gan uaim agus gan stró,” a dúirt sé.

“Tá a fhios agam cén fáth go bhfuil sé déanta. Déantar é ar chúiseanna inmholta is dócha, ach ní chiallaíonn sé sin gur chóir dúinn é a dhéanamh beag beann ar na hiarmhairtí sin. Sílim go bhfuil an chothromaíocht bainte amach go mícheart sa chás seo,” a dúirt sé.


Leigh Nios mo: Cuireann ICCL díomá in iúl mar algartaim ‘tocsaineach’ nach bhfuil clúdaithe ag an gcód sábháilteachta ar líne


Saincheist mhór leis an gcód, a deir an tUasal McGarr, is ea go dteipeann air a thuiscint conas a oibríonn ardáin meáin shóisialta.

“Caithfidh rialáil éifeachtach tosú ón seasamh a bhaineann le tuiscint a fháil ar an meán, agus gur meán dhá threo atá ann, ní meán craolta. Breathnaíonn sé seo cosúil le cód chun craoltóir a rialáil, ní cód le haghaidh rialú cainte idir daoine, agus is é sin an méid tá sé seo thart i ndáiríre.”

Dúirt an Coimisinéir um Shábháilteacht Ar Líne Niamh Hodnett gur céim thábhachtach chun cinn é an cód chun ardáin a choinneáil cuntasach maidir le daoine a choinneáil sábháilte ar líne.

Idir an dá linn, dúirt Cathaoirleach Feidhmiúcháin an Choimisiúin Jeremy Godfrey: “In éineacht lenár gcumhachtaí faoi Acht um Sheirbhísí Digiteacha an AE agus an Rialachán maidir le hÁbhar Sceimhlitheoireachta Ar Líne, tabharfaidh an Cód Sábháilteachta Ar Líne sraith láidir uirlisí dúinn chun saol daoine a fheabhsú ar líne.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button