News

‘No further action’ over líomhaintí rince GaelachAn Coimisiún Le Rincí Gaelacha has confirmed it “will not be pursuing further disciplinary action” against individuals accused of wrongdoing at Irish dancing competitions.

Dúirt Coimisiún an Rince Ghaelaigh (CLRG) gur Coiste Fair, coiste eitice na heagraíochta, a rinne an cinneadh.

Tá an Coimisiún ar cheann de na comhlachtaí móra atá freagrach as rince iomaíoch na hÉireann.

Tháinig na héisteachtaí araíonachta i ndiaidh líomhaintí a rinneadh i mí Dheireadh Fómhair 2022 maidir le sáruithe ar chód iompair an CLRG, a bhain le socrú iomaíochta líomhnaithe.

Bhí doiciméid tacaíochta ag gabháil leis na líomhaintí.

Ceapadh an Breitheamh Michael Peart chun maoirsiú a dhéanamh ar imscrúdú neamhspleách ar na gearáin, na casaoidí agus an fhianaise a ghabhann leo.

Mhol a thuarascáil go rachadh 44 cás ar aghaidh chuig éisteacht iomlán araíonachta ag painéal neamhspleách.

Cuireadh na daoine aonair a bhí i gceist ar fionraí ó chomórtais bhreithiúnais chun go bhféadfaí éisteachtaí araíonachta a reáchtáil.

I nuashonrú i mí Feabhra, dúirt an CLRG go raibh an chéad deich n-éisteacht araíonachta seachtracha maidir le líomhaintí éagóracha le héisteacht agus le críochnú faoi lár mhí an Mhárta.

Ag an am, dúirt an Coimisiún go raibh sé “tiomanta do na cásanna eile a éisteacht agus a thabhairt chun críche faoin samhradh”.

“Tá leabhair fhianaise á n-ullmhú agus éisteachtaí araíonachta á sceidealú do na cásanna eile agus é mar sprioc na cásanna go léir a thabhairt chun críche faoin samhradh,” a dúirt ráiteas.

Tá sé deimhnithe ag urlabhraí de chuid CLRG anocht, áfach, nach mbeidh siad ag leanúint le tuilleadh gníomhaíochta araíonachta i gcoinne na ndaoine sin” mar gheall ar na gearáin a fuarthas in 2022.

Dúirt an t-urlabhraí go bhfuiltear ag “teagmháil anois leis na daoine aonair maidir leis an gcinneadh seo”.

“Ba phríomhthosaíocht i gcónaí é iomaíocht chóir agus breithiúnas éifeachtach a chinntiú ag comórtais CLRG.”

“Tugadh isteach nósanna imeachta feabhsaithe iomaíochta agus moltóireachta roimh Chraobhchomórtais na hÉireann 2023, a gcloítear go docht leo agus a chuirtear i bhfeidhm i gcónaí ag gach comórtas CLRG,” a dúirt an t-urlabhraí.

Dúirt an t-urlabhraí go bhfuil “treisithe freisin ar an nós imeachta maidir le moltóirí a roghnú do chomórtais, agus tá vóta anois ag gach 2,300 múinteoir agus ball de chuid CLRG atá cláraithe.”

Dúirt an eagraíocht go bhfuil “próiseas nuachóirithe agus claochlaithe ar bun acu, faoi threoir ag moltaí athbhreithnithe straitéiseacha neamhspleách”, a tharla anuraidh.

Dúirt an CLRG go bhfuil stiúrthóir bainistíochta nua ceaptha, agus táthar ag súil le tuilleadh athruithe go luath amach anseo, lena n-áirítear “cód cleachtais smachta nua, láidir a fhorbairt.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button