News

Oibreoir ‘Bosca Dodge’ saor ó choimeád go deireadh seirbhíseDúnadh seirbhís sruthú teilifíse “bosca dodgy” a cheadaigh do na mílte custaiméir in Éirinn rochtain mhídhleathach ar chainéil síntiúis tar éis don oibreoir a bheith scaoilte ó choimeád chun a dúnadh a eagrú.

Chualathas ag suí de Chúirt Chuarda Choiriúil an Náis nach bhfuil King Kong Media, gnólacht a chuir muirear ar chustaiméirí as cóid chun rochtain mhídhleathach a fháil ar sheirbhísí sruthú teilifíse ó aip a dúradh leo a íoslódáil trí na meáin shóisialta, ag feidhmiú a thuilleadh.

Counsel for the DPP, Seoirse Ó Dúnlaing, told the court that “King Kong Media is no longer available to subscribers”.

Phléadáil Ciaran Donovan, 41, athair pósta de bheirt as Ashfield, baile Chill Dara, ciontach i gcúiseamh amháin as fáltais na coireachta contrártha don Acht um Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoireachta a bheith ina sheilbh as aip King Kong Media a dhíol idir Eanáir 2016 agus Márta 2022.

Cheadaigh an aip a chuir seirbhís sruthaithe mhídhleathach ar fáil do lucht féachana rochtain a fháil ar chainéil teilifíse síntiúis ó ar fud an domhain lena n-áirítear Sky Sports agus BT Sports ar tháille bhliantúil timpeall €70.

Chuala an chúirt roimhe seo gur chosain an tseirbhís “dodgy box” breis agus €2 milliún in ioncam caillte ar oibritheoirí cainéil teilifíse trí íoc.

Bhí an tUasal Donovan, atá ag obair mar dhíoltóir brioscáin faoi láthair, athchurtha faoi choimeád ar feadh níos mó ná mí go dtí go gcuirfí deireadh leis an bpianbhreith ina chás, in ainneoin pléadálacha óna ionadaithe dlí ligean dó fanacht ar bhannaí mar gheall ar chúinsí a theaghlaigh.

Scaoileadh saor ón bpríosún é an 21 Bealtaine, áfach, chun ligean dó an tseirbhís sruthaithe mhídhleathaigh a dhúnadh síos a shocrú.

Ar an dáta sin, mhol an tUasal Ó Dúnlaing iarratas “neamhghnách” a mhaígh sé go scaoilfí saor an cosantóir ar bhannaí faoi choinníollacha dochta chun dúnadh na seirbhíse a éascú.

Áiríodh leo gur thug an tUasal Donovan gealltanas bualadh le hionadaí Sky TV agus ball den Gharda Síochána chun sonraí faoi chóid agus seoltaí gréasáin áirithe a thabhairt ar láimh.

Ceanglaíodh ar an gcúisí freisin fógra a chur ar Telegram agus ar ardáin meáin shóisialta eile go raibh an tseirbhís gearrtha amach.

Dúirt an tUasal Ó Dúnlaing go raibh an t-ionchúiseamh i gcúinsí “sicín agus uibheacha” mar gur thug an chúirt le fios go gcuirfeadh sé dearcadh an Uasail Donovan i leith dhúnadh síos na seirbhíse san áireamh agus an phianbhreith á thabhairt dó as a chiontú.

Cuireadh in iúl don Bhreitheamh Martina Baxter freisin go raibh an dara sraith de tháillí gaolmhara os comhair Chúirt Dúiche an Náis mar gheall ar oibriú leanúnach na seirbhíse don Uasal Donovan.

Chuir an breitheamh moill ar thabhairt chun críche na pianbhreithe dá chiontú chun toradh an dara sraith cúiseamh a chloisteáil.

Thug sí faoi deara go raibh an chuma ar an scéal gur tharla na cionta nua nuair a bhí an tUasal Donovan amuigh ar bhannaí, rud a chiallaigh go bhféadfaí déileáil leis an tsaincheist mar fhachtóir níos measa.

Nuair a tháinig an cás os comhair na cúirte inniu le nuashonrú a fháil, dúirt an tUasal Ó Dúnlaing go ndéileálfaí le cás na Cúirte Dúiche ar an 5 Meitheamh nuair a bhíothas ag súil go ndéanfadh an cúisí pléadáil shínithe a dhéanamh.

Nuair a chuir an breitheamh ceist faoi stádas an chosantóra, dúirt abhcóide don Uasal Donovan, Desmond Hayes BL, gur chomhoibrigh a chliant leis an moladh gur cheart dó an tseirbhís sruthaithe mhídhleathach a bhaint.

'Gníomh coiriúil leanúnach'

Thug an Breitheamh Baxter siar go raibh “gníomh coiriúil leanúnach” ann.

Thug an tUasal Hayes faoi deara, áfach, gur “chúnamh ábhartha” gníomhartha an Uasail Donovan.

Thug an cúisí gealltanas i mí Eanáir seo caite deireadh a chur lena oibríocht mhídhleathach mar chuid dá choinníollacha bannaí.

Thug an tUasal Hayes faoi deara go raibh an t-ionchúiseamh “gafa idir charraig agus chloch” maidir leis an gcúisí a choinneáil sa phríosún.

Dúirt an Breitheamh Baxter go bhféachfadh sí ar an gcúnamh a chuir an tUasal Donovan ar fáil mar fhachtóir maolaitheach agus d'admhaigh sé gur chaith sé tamall faoi choimeád.

Chuir sí in iúl freisin, áfach, gur ciontaíodh é as “muirimh thromchúiseacha” agus gur deonaíodh bannaí dó i “chúinsí fíor-eisceachtúla”.

Cuireadh an tUasal Donovan ar athchur ar bhannaí leanúnacha go dtí dáta i mí Iúil nuair a chuirfear an phianbhreith ina chás chun críche.

Le linn láithrithe cúirte níos luaithe, mhaígh an tUasal Donovan go raibh thart ar 3,500 custaiméir ag íoc as a sheirbhís mhídhleathach, cé nach raibh aon bhealach ann lena rianú an raibh síntiúis mhíosúla nó bhliantúla bainte amach acu.

Chuala an chúirt gur admhaigh an tUasal Donovan go raibh baint aige leis an ngníomhaíocht mhídhleathach ar feadh cúig bliana, agus go raibh iomlán de €470,511 curtha trí chuntais bhainc a bhain lena oibriú le King Kong Media.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button