News

Pléann oibrithe na hearnála poiblí tionchar AITá imní léirithe ag oibrithe na hearnála poiblí faoi thionchar na hintleachta saorga (AI) ar a n-ionaid oibre.

Ghlac na toscairí le roinnt rún maidir le AI ag comhdháil dhébhliantúil Fórsa, an ceardchumann is mó san earnáil phoiblí sa tír.

Dúirt toscaire Fhórsa, Ursula Cox, leis an gcomhdháil go bhfuil AI ag athmhúnlú an chaoi a n-oibríonn, a n-idirghníomhaíonn agus a gcónaíonn daoine.

“Nuair a thagann sé le forbairt AI, ní mór dúinn a bheith aireach faoi na himpleachtaí ar ár lucht oibre,” a dúirt an tUasal Cox.

“Beidh ar an bhfoireann tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-oibríonn AI, na rioscaí agus na deiseanna a bhaineann leis, agus a bheith in ann a chinneadh an bhfuil na torthaí mar a bhfuiltear ag súil leo, nó an bhfuil gá le gníomh ceartaitheach.

“Ní mór dúinn eolas a chur ar fáil d’fhorbairt beartais agus a bheith réidh chun bagairtí féideartha ar ár bhfórsa saothair a mhaolú,” a dúirt sí.

D’iarr ceann de na rúin AI ar an gceardchumann anailís a dhéanamh ar na bagairtí agus na deiseanna a chruthaíonn an teicneolaíocht agus acmhainní oiliúna agus oideachais a fhorbairt don fhoireann.

Ghlac na teachtaí le rún eile, ag iarraidh polasaí dí-uathoibriú ar sheirbhísí an rialtais, cé go raibh feidhmeannach náisiúnta Fhórsa ina choinne.

Oibriú cianda

Tá breis is 700 toscaire ag freastal ar chomhdháil Fhórsa i gCill Airne agus tá tuairim is 200 rún á bplé ar ábhair lena n-áirítear pá, tithíocht, saoire bhreoiteachta, pinsin agus ardú ar an gceart i bhfad.

Cuireadh tús leis an gcomhdháil Dé Céadaoin agus tiocfaidh deireadh leis tráthnóna inniu.

Ag seisiún an lae inniu, ritheadh ​​roinnt rún maidir le cianobair.

D'iarr siad go ndéanfaí cothromaíocht oibre is saoil daoine a chosaint agus an ceart chun dícheangal a dhéanamh.

D’ardaigh tairiscint amháin imní faoi ‘uirlisí míshásta’ agus gléasanna rianaithe a úsáideann cuideachtaí chun monatóireacht a dhéanamh ar oibrithe cianda.

“Éilíonn an chomhdháil seo ar an gCoiste Feidhmiúcháin Náisiúnta atá ag teacht isteach a chinntiú nár cheart go mbeadh cead ag ár bhfostóir(í) aon chianfhaireachán a dhéanamh trí na bogearraí nó na huirlisí sin a shuiteáil,” luaigh an tairiscint.

D'iarr tairiscint eile ar an gceardchumann iniúchadh a dhéanamh agus cur chuige ciallmhar a mholadh maidir le costais oibre chumaisc chun rudaí mar leictreachas agus téamh a chlúdach.

Aoichainteoirí

Tabharfaidh an Dr Jilan Wahba Abdalmajid, Ambasadóir na Palaistíne in Éirinn, aitheasc ag an gcomhdháil tráthnóna inniu.
Tá cloiste ag toscairí freisin ó raon ceardchumannaithe mór le rá lena n-áirítear Esther Lynch, Ard-Rúnaí Chónaidhm na gCeardchumann, Owen Reidy, Ard-Rúnaí, Comhdháil na gCeardchumann agus Phil Ní Sheaghdha, Rúnaí Ginearálta Eagraíocht Altraí agus Cnáimhseach na hÉireann. .Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button