News

Printísigh á ‘shaothrú mar shaothair shaor’Tá printísigh cheirde á saothrú mar shaothar saor ag roinnt fostóirí, dar leis an gceardchumann Connect.

Seolfaidh sé feachtas inniu, a leagfaidh béim ar na brúnna, a deir sé atá ag baint an bonn den chóras printíseachta.

De réir Connect, tá iallach ar phrintísigh oibriú faoi bhun an íosphá agus tá moill fhada orthu ina gcúrsaí, rud a chuireann iallach ar go leor an trádáil a roghnaíonn siad a fhágáil nó dul ar imirce.

“Is iad printísigh todhchaí ár gceirdeanna, agus tá a gcuid oibre ríthábhachtach do leas eacnamaíoch agus sóisialta ár dtíre,” a dúirt an tArd-Rúnaí Cúnta Connect, Brian Nolan.

“Mar sin féin, tá líon méadaitheach á n-iallach as a ngairm bheatha roghnaithe mar gheall ar neamhábaltacht maireachtáil ar íosphá go minic faoi bhun an íosphá, moilleanna fada ar rochtain a fháil ar oiliúint bunaithe ar choláiste agus a shaothrú mar shaothair shaor ag roinnt fostóirí,” a dúirt an tUasal Nolan. .

Chuir Connect i leith an Taoisigh Simon Harris nár éirigh leis na fadhbanna a réiteach sular fhág sé ról an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais.

Dúirt an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais go n-aithníonn siad go bhfuil brú méadaitheach ar oibrithe mar thoradh ar bhoilsciú agus fachtóirí eile maidir le costais mhaireachtála agus go bhfuil taighde neamhspleách coimisiúnaithe aici chun athbhreithniú a dhéanamh ar phá na bprintíseach.

“Thug an Rialtas seo tús áite d’infheistíocht i bprintíseacht, lena n-áirítear €67 milliún a leithdháileadh ar phrintíseachtaí trí Bhuiséad 2024, rud a thugann an maoiniú iomlán go €300 milliún,” a dúirt urlabhraí.

“Is céim ríthábhachtach í seo chun an acmhainn a thógáil atá riachtanach chun moilleanna in oiliúint printíseachta a laghdú agus chun freastal ar riachtanais oiliúna amach anseo,” a dúirt siad.

Dúirt an Roinn go bhfuil siad ag maoirsiú cur i bhfeidhm plean a chuir an Oifig Náisiúnta Printíseachta (NAO) i bhfeidhm chun acmhainn a mhéadú agus amanna feithimh do phrintísigh a laghdú.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button