News

Rabhadh an phobail faoi bhaol ‘suntasach’ ailse ó leapacha gréineTá rabhadh tugtha don phobal faoi na “rioscaí suntasacha” a bhaineann le húsáid leapacha gréine agus táirgí súdaireachta neamhrialaithe.

Is í ailse craicinn an cineál ailse is coitianta in Éirinn agus diagnóisítear breis agus 11,000 cás in aghaidh na bliana, de réir FSS.

Tagann an rabhadh ó Chlár Náisiúnta Rialaithe Ailse (NCCP) an FSS ag an am céanna le 10 mbliana ó tugadh an tAcht Sláinte Poiblí (Leapacha Gréine) 2014 isteach an tseachtain seo.

Dúirt an NCCP nach bhfuil sé sábháilte riamh leapacha gréine a úsáid, toisc go bhfuil nochtadh do radaíocht ultraivialait (UV) mar phríomhchúis le hailse craicinn.

Dúirt an tOllamh Shirley Potter gur fadhb shuntasach sláinte poiblí í ailse craicinn.

“Is é nochtadh UV is cúis le formhór na n-ailse craicinn. Tá rioscaí suntasacha sláinte ag baint le húsáid leapacha gréine lena n-áirítear ailse craicinn agus damáiste súl,” a dúirt sí.

Dúirt an tOllamh Potter: “Tá sé tábhachtach roghanna eile níos sábháilte a mheas agus tosaíocht a thabhairt do shláinte craiceann fadtéarmach thar súdaireacht sealadach.”

Tá sé ráite cheana ag Coiste Eolaíoch an Choimisiúin Eorpaigh um Shláinte, Rioscaí Comhshaoil ​​agus Rioscaí atá ag Teacht Chun Cinn nach bhfuil aon teorainn shábháilte maidir le nochtadh do radaíocht UV ó leapacha gréine.

Dúirt an Dr Breeda Neville, speisialtóir i míochaine sláinte poiblí don NCCP: “Tá riosca 20% níos airde ag daoine a d’úsáid leaba gréine uair amháin ar a laghad, ag aon chéim dá saol, melanóma a fhorbairt ná iad siúd nár úsáid leaba gréine riamh. .”

Spreag an NCCP daoine freisin gan úsáid a bhaint as an táirge súdaireachta neamhrialaithe Melanotan II.

Dúirt ráiteas ó FSS go bhfuil an táirge “curtha chun cinn go míshábháilte agus díolta mar luasaire súdaireachta ar ardáin éagsúla meáin shóisialta agus i roinnt gnólachtaí leapacha gréine”.

Anuraidh d’eisigh an tÚdarás Rialála Táirgí Sláinte (HPRA) rabhadh faoi na rioscaí tromchúiseacha sláinte a bhaineann le háiseanna contúirteacha mídhleathacha súdaireachta atá á ndíriú ar dhaoine óga ar líne.

Sna táirgí, lena n-áirítear instealltaí súdaireachta, titeann agus spraeanna nasal, tá Melanotan II ar a dtugtar an “druga Barbie”.

“Is táirge go hiomlán neamhrialaithe é Melanotan II agus níor cheart é a úsáid choíche. I gcás an táirge seo, níl a leithéid de rud ann agus foinse dhlisteanach,” a dúirt Seán Cullen ón HPRA.

Léirigh staidéar ó Éire Shláintiúil gur thuairiscigh 18% de na rannpháirtithe gur úsáid siad leaba gréine “ag am éigin i rith a saoil”, agus dúirt 3% go n-úsáideann siad leapacha gréine “go rialta nó ó am go chéile”.

Fuarthas amach sa taighde, a rinneadh in 2022, freisin go bhfuil úsáid leapacha gréine is airde faoi láthair i measc ban faoi 45 bliana d’aois agus gurb é is dóichí go ndéarfadh daoine idir 15 agus 34 bliana d’aois go mbainfeadh siad triail as leapacha gréine.

I measc na roghanna eile seachas leapacha gréine agus táirgí súdaireachta neamhrialaithe tá uachtair bréige tanaithe, ach chuir an FSS in iúl do dhaoine nach dtugann táirgí dá leithéid aon chosaint ón ngrian.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button