News

RTÉ ag smaoineamh ar íocaíocht iomarcaíochta €400k


Tá sé deimhnithe ag Cathaoirleach RTÉ go bhfuil an craoltóir ag smaoineamh ar íocaíocht iomarcaíochta de thart ar €400,000 a dhéanamh le duine aonair.

Dhiúltaigh Terence O'Rourke a rá an ndéanfaí an íocaíocht le duine ar dhiúltaigh láithriú os comhair coiste Oireachtais.

Nuair a d’fhiafraigh TD de chuid Fhine Gael Brendan Griffin an raibh pacáiste scoir de €400,000 ceadaithe ag bord RTÉ, le linn tionachta an Uasail O’Rourke, d’fhreagair an tUasal O’Rourke: “D’fhéadfadh sé a bheith ag an leibhéal sin, tá.”

“Níor thugamar aon ainm tá mar níl sé tugtha chun críche go fóill,” a dúirt sé. “Tá sé sa phróiseas.”

Cuireadh tús leis an bpróiseas “roinnt míonna” ó shin, a dúirt an tUasal O’Rourke, le linn dó a bheith os comhair an Chomhchoiste um Thurasóireacht, Chultúr, Ealaíona, Spórt agus na Meáin Chumarsáide.

Dheimhnigh sé freisin go bhfuil an tAire Meán Catherine Martin ar an eolas faoin íocaíocht ionchasach.

“An féidir liom a fhiafraí an mbaineann sé le haon duine a dhiúltaigh teacht os comhair an choiste seo?” a d'fhiafraigh an Teachta Ó Gríofa.

“Ní féidir liom níos mó sonraí a fháil,” d'fhreagair an tUasal O'Rourke, ag lua imní dlí, agus ag cur leis nach féidir leis “sonraí pearsanta ar bith” a thabhairt.

Tá an tAire “ar an eolas faoin bpróiseas le tamall,” a dúirt sé. “Labhair mé léi chomh gairid le coicís ó shin faoi seo.”

“Ní shuífidh sé sin go maith leis an bpobal, tá mé cinnte, go mb'fhéidir go mbeimid fós sa chríoch sin,” a dúirt an Teachta Ó Griffin, ag cur leis: “Cá stopfaidh sé?”

“Tuigim é sin,” d'fhreagair an tUasal O'Rourke. Thug sé faoi deara freisin go bhfoilsítear gach pacáiste scoir i dtuarascáil bhliantúil RTÉ.

Dúirt an tUasal O’Rourke go bhfuil “soiléireacht an-mhaith” sa chumarsáid a rinne sé leis an Aire Martin, ar chas sé leis ceithre huaire le trí mhí anuas.

Buaileann sé freisin le hArd-Stiúrthóir RTÉ Kevin Bakhurst “cúpla uair sa tseachtain”, agus thug sé faoi deara gur tháinig an Coiste Luach Saothair le chéile cúig huaire ó tháinig sé i mbun oibre, agus tháinig an Coiste Iniúchóireachta le chéile faoi dhó le dhá mhí anuas.

Nuair a fiafraíodh de cé acu an bhfuiltear ag súil le tuilleadh nochta ón gcraoltóir náisiúnta, dúirt an tUasal O’Rourke: “I dtéarmaí droch-iompraíochta nó laigí beartais, níl aon rud nua ann.”

Thug sé le fios go bhfoilseoidh RTÉ clár leasanna na foirne “sna míonna atá le teacht” agus dúirt sé nach raibh sé in aghaidh a chuid oibre chun an eagraíocht a athchóiriú.

'Tá an cultúr ag athrú'

Tá Bord RTÉ ag fáil “iomarca faisnéise anois” ón bhfeidhmeannas, a dúirt sé, ach chuir sé béim ar an méid sin eolais “an-críochnúil” a theastaíonn uathu.

“Braithim go bhfuil siad ag fáil freagraí iomlána cuí ar na ceisteanna go léir atá á gcur acu,” a dúirt sé dá chomhbhaill ar an mbord.

Dúirt sé go bhfuil an cultúr “ag athrú” ach dúirt sé go bhfuil “ceisteanna cultúrtha domhain leabaithe” ann a gcaithfear dul i ngleic leo.

Dúirt sé leis an gcoiste go bhfuil cultúr “oscailteachta agus trédhearcachta ann anois, agus a chinntiú nach bhfuil aon rud i bhfolach” nach raibh i láthair san am a chuaigh thart.

“Tá muid ar an mbóthar ceart.”

Dúirt Ceannasaí Acmhainní Daonna RTÉ Eimear Cusack go bhfuil cainteanna leis an Roinn Coimirce Sóisialaí faoi chonarthaí féinfhostaíochta bréagacha “ag dul i dtreise” agus cruinnithe seachtainiúla ar siúl.

Nuair a cuireadh ceist air faoi mhaoiniú do RTÉ, dúirt an tUasal O’Rourke “nach bhfuil an córas reatha ag obair”.

Tá Éire “ar cheann de na tíortha amháin atá fágtha san Eoraip a bhfuil an táille ceadúnais bunaithe ar sheilbh teilifíse”.

Chuir sé fáilte roimh “an dearbhú arís agus arís eile ó [Minister for Media Catherine Martin] agus ár gcomhghleacaithe Rialtais go bhfuil siad ag súil go mbeidh creat nua maoinithe ag RTÉ sna seachtainí atá romhainn – roimh shos an tsamhraidh”.

Ach dúirt sé nach bhfuil tuairim ag an mbord cén múnla ba cheart a úsáid.

D’admhaigh sé “obair iontach na foirne maidir le haschur den chaighdeán is airde a sholáthar”, agus dúirt sé go bhfuil “gairmiúlacht agus tiomantas na foirne le feiceáil i gcónaí, in ainneoin an bhuille thromchúiseach don mheanma”.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button