News

Scóráil scéim agra-chomhshaoil ​​Iarthar na hÉireann duais an AETá scéim a íocann feirmeoirí in iarthar na hÉireann as gníomhaíochtaí chun tacú le bithéagsúlacht agus le carbón a tharraingt anuas ón atmaisféar aitheanta le duais ón Aontas Eorpach.

Tá tionscadal Dúlra an Atlantaigh Fhiáin dírithe ar 35 láithreán tionscadail bratphortach i gcontaetha Dhún na nGall, Liatroma, Shligigh, Mhaigh Eo agus na Gaillimhe.

Faigheann feirmeoirí sna réimsí seo íocaíochtaí bunaithe ar thorthaí as athruithe a dhéanann siad ar a bhfeirmeacha, rud a chabhraíonn leis an dúlra.

Ghlac 820 feirmeoir páirt, agus rinneadh níos mó ná €3 mhilliún in íocaíochtaí díreacha. Deir an rialtas gur chuir eolas praiticiúil a fuarthas eolas ar fáil d’fhorbairt Thionscadal Comhoibrithe na Roinne Talmhaíochta um an Scéim Timpeallachta Agra Aeráide Tuaithe (ACRES CP) atá bunaithe ar thorthaí.

Tá sé ar cheann de chúig thionscadal a roghnaíodh as beagnach 100, a roghnaíodh le haghaidh duaise ag Dámhachtain Natura 2000 an AE. Aithníodh é sa chatagóir Ag Obair le Chéile ar son an Dúlra.

Anuraidh, thug Nuacht RTÉ cuairt feirm amháin i gContae Mhaigh Eo féachaint conas a oibríonn an scéim.

Ghlac Gary agus Breege Ginty seilbh ar fheirm a thuismitheoirí i mBaile Chruaich, ó thuaidh de Chathair na Mart, deich mbliana ó shin, agus chláraigh siad don scéim in 2021.

Is feirm mheasctha caorach agus eallaigh í.

Dúirt an tUasal Ginty le Nuacht RTÉ go bhfuil scéim Nádúr an Atlantaigh Fhiáin difriúil: “Tá sé ag aithint an cineál talún a bhfuilimid ag feirmeoireacht, an cineál sléibhe atá thart anseo, na deacrachtaí a bhaineann le feirmeoireacht a dhéanamh air.”

Dhá bhliain ina dhiaidh sin, bhí sé ag féachaint ar an bhfeirm a d'fhás sé aníos le súile úra: “Táimid ag tosú ag aithint luach ár dtalamh anseo, an luach ard dúlra agus comhshaoil, ó thaobh carbóin agus éiceolaíochta de.”

Mhínigh Derek McLoughlin, Bainisteoir Tionscadail Scéim Dúlra an Atlantaigh Fhiáin, go ndíríonn an tionscnamh go príomha ar limistéir bhratphortach agus go n-áirítear feirmeacha i limistéir chaomhantais chomh fada ó dheas le teorainn idir Clár agus Gaillimh suas go dtí tuaisceart Dhún na nGall.

Dúirt sé go traidisiúnta íocaíochtaí le feirmeoirí a bhaineann le gníomhartha ar nós sconsaí a chur suas nó geataí a athsholáthar, ach thug an tionscnamh seo luach saothair do thorthaí.

“Is é seo ceann ina ndéanaimid measúnú ar cháilíocht timpeallachta na talún, na portaigh, na tailte féaraigh agus mar sin de. Dá airde an cháilíocht éiceolaíoch, is airde an scór agus is airde na híocaíochtaí a fhaigheann an feirmeoir.”

Dúirt sé go ndírítear ar bhratphortaigh mar “is iad na gnáthóga den chaighdeán is airde atá againn, ó thaobh na hEorpa de, tá siad cosúil lenár bhforaoisí báistí anseo in Éirinn. Tá thart ar 85% de bhratphortaigh na hEorpa againn”.

Fuair ​​an giúiré Eorpach an méid seo a leanas: “Thug tionscadal Dúlra an Atlantaigh Fhiáin léiriú thar a bheith diongbháilte ar conas is féidir íoc go cothrom agus go héifeachtach le feirmeoirí chun suíomhanna agus gnáthóga Natura 2000 a chosaint.”

Tá an scéim á stiúradh ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta & Fiadhúlra, agus á maoiniú tríd an Roinn Tithíochta.

D’fháiltigh an tAire Darragh O’Brien TD roimh an scéala: “Is éacht dochreidte é seo agus labhraíonn sé go mór leis an dul chun cinn ollmhór atá á dhéanamh inár rannpháirtíocht leis an dúlra in Éirinn.

“Tréaslaím leis an NPWS, Derek McLoughlin agus a fhoireann agus leis na feirmeoirí agus na húinéirí talún go léir a bhí páirteach i mbua atá ina léiriú iontach ar chomhpháirtíocht sa dúlra”

Dúirt an tAire Stáit don Dúlra, Oidhreachta agus Athchóirithe Toghcháin, Malcolm Noonan: “Ní hamháin go n-aithníonn an dámhachtain seo obair chrua agus dúthracht na foirne ach déanann sé ceiliúradh freisin ar ról na bhfeirmeoirí maidir le gréasán Natura 2000 na hÉireann a bhainistiú agus a chosaint gan stad.

“Gheall beagnach 100 tionscadal cúig dhámhachtain, agus tá sé an-speisialta go bhfuil an painéal breithiúnais Eorpach tiomantas agus torthaí thionscadal Wild Atlantic Nature LIFE a bhailíochtú.”

I Maigh Eo anuraidh, dúirt an teaghlach Ginty le Nuacht RTÉ go n-oibríonn an scéim mar go gcabhraíonn sé lena theaghlach feirmeoireacht a dhéanamh ar bhealach atá inbhuanaithe dóibh.

Dúirt an tUasal Ginty, “Bhí orainn oibriú i gcónaí leis an gcineál talún a bhí againn, ní fhéadfaimis go deo mí-úsáid a bhaint as, dá mba rud é gur bhain tú mí-úsáid as, ní bheadh ​​sé agat.

“Téim ar ais go dtí staid mo sheantuismitheoirí nuair a tháinig siad isteach anseo mar thréada, shocraigh siad stoc, caoirigh nó eallach ar thaobh an tsléibhe. Nádúr na talún sin … d'fhéadfadh siad a fháil amach as cad thabharfadh sé dóibh, mar sin níor bhain siad mí-úsáid as.”

Tá meas aige ar a thug siad air agus tá súil aige go mbeidh rud éigin le cur ar aghaidh aige don chéad ghlúin eile.

“Beidh an méid a bheidh mé ag cur ar aghaidh lá éigin difriúil go hiomlán ón méid a fuair mé, mar go bhfuil gach rud imithe níos inbhuanaithe, comhshaoil, dírithe ar charbón. Bealach difriúil feirmeoireachta a bheidh ann.

“Feirmeoireacht comhshaoil ​​a bheidh i gceist seachas feirmeoireacht beostoic, is dóigh liom, ach níl aon rud cearr leis sin, is rud bainistíochta ar fad é. Ach is í an cheist mhór, an mbeidh mo theaghlach a chuirim ar aghaidh é le bheith in ann slí bheatha a dhéanamh. as?”

Bhí bean chéile an Uasail Ginty, Breege ag súil go gcuideodh an cur chuige nua agra-chomhshaoil ​​le feirm a muintire a chothú.

“Bheadh ​​súil agat b'fhéidir go dtógfadh na páistí air, má bhíonn an t-airgead ann, ní féidir rud éigin a bheith agat gan an t-airgead a theacht isteach ann.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button