News

Socrú €1m ar bhás fir i nDroichead Luimnigh titimTá caingean Ard-Chúirte socraithe ag teaghlach fir a báthadh in Abhainn na Sionainne tar éis an chliabháin chruach a d’iompar é féin agus a chomhghleacaithe agus iad ag obair ar dhroichead Luimnigh, a thit isteach san uisce go tobann, caingean Ard-Chúirte as a bhás ar bheagán os cionn €1 milliún.

Báthadh Saoir Cloiche 36 bliain d'aois agus athair beirte TJ O'Herlihy as Oileán Ciarraí, Co Chiarraí agus a chomhghleacaí Bryan Whelan, 29 agus as Droichead Uí Bhriain i gCo. an Chláir, iad beirt nuair a bhí siad gafa sa chliabhán a thit isteach. an abhainn i mí Lúnasa 2015.

D’éirigh lena gcomhoibrí, Paul Murphy, as Eas Géitine, Co. Luimnigh, a úim a shaoradh agus tarrtháladh é tar éis dó a bheith scuabtha amach feadh inbhear na Sionainne.

Baineadh leas as na saoir chloiche isteach sa chliabhán agus bhí seaicéid tarrthála á gcaitheamh acu agus iad i mbun oibreacha deisiúcháin speisialaithe ar an taobh theas de Dhroichead Thuamhan, Cathair Luimnigh nuair a tharla an tragóid ar 29 Lúnasa, 2015.

Shocraigh páirtí an Uasail O'Herlihy, Therese Wigsten agus a leanaí inniu caingean Ard-Chúirte i ndiaidh a bháis.

D'fhreastail Ms Wigsten ar an éisteacht trí nasc cianda óna teach sa tSualainn. Bhí athair an Uasail O'Herlihy Tim O'Herlihy as Oileán Ciarraí, Co. Chiarraí ag na Ceithre Cúirteanna don rialú socraíochta.

Dúradh leis an mBreitheamh Paul Coffey gur thángthas ar an socrú tar éis na hidirghabhála agus nach raibh aon admháil faoi dhliteanas.

Dúirt abhcóide sinsearach an teaghlaigh, Maura McNally, leis an gcúirt go raibh cábla ina raibh an cháis chruach tar éis titim amach agus na fir ag obair ar Dhroichead Thuamhan, Luimneach.

Dúirt sí gurbh é an chéad lá a bhí ag an Uasal O'Herlihy sa phost mar go raibh sé tar éis filleadh ar Éirinn le déanaí. Bhí a pháirtí agus a pháistí – Conor ceithre bliana d'aois ag an am sin agus an leanbh Katherine – le bheith in éineacht leis ón tSualainn.

D'agairt Ms Wigsten ó Sodertalje, an tSualainn, Gaelach Droichead Ltd ag trádáil mar Dhroichead na hÉireann le hoifigí cláraithe i mBaile an Ghabhann, Eas Géitine, Co. Luimnigh; a fhostóir, Paul Mulcair Ltd ón seoladh céanna; Nationwide Crane Hire Ltd ag trádáil mar NCG Crane le hoifigí cláraithe ag Bóthar an Duga, Cathair Luimnigh; Palfinger Ireland Ltd le hoifigí cláraithe ag Eastát Tionsclaíochta Chluain an Chollaigh, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí; Tá oifigí cláraithe ag Comhairle Cathrach agus Contae Luimnigh agus Malachy Walsh and Co Ltd ag Teach na Páirce, Páirc Teicneolaíochta Mahon, Bóthar Bessboro, An Charraig Dhubh, Co. Chorcaí.

Maíodh go raibh an tUasal O’Herlihy sa “man cage” á ardú ag craein nuair a thit sé isteach san abhainn go tobann agus gan rabhadh.

Maíodh ina theannta sin gur líomhnaíodh gur theip ar áit shábháilte oibre agus córas sábháilte oibre a sholáthar agus gur líomhnaíodh go raibh ar an Uasal O’Herlihy oibriú i gcúinsí agus coinníollacha inar líomhnaíodh go raibh sé ar eolas, nó ar cheart gurbh eol é, ina leith. neamhshábháilte agus contúirteach.

Dhiúltaigh na cosantóirí go léir na héilimh go léir.

Thug an Breitheamh Coffey faoi deara an tsocraíocht a dúirt sé a bhí cóir agus réasúnta agus roinn na híocaíochta reachtúil um anacair meabhrach de €35,000. Rinne an breitheamh comhbhrón ó chroí le teaghlach an Uasail O'Herlihy sa tSualainn agus i gCiarraí.

Gearradh fíneáil iomlán de €225,000 ar dhá chuideachta in 2022 tar éis dóibh pléadáil ciontach i gCúirt Chuarda Luimnigh as sáruithe ar an Acht Sláinte agus Sábháilteachta ag an Obair maidir leis an eachtra.

Ghearr an Breitheamh Tom O'Donnell fíneáil €200,000 ar Nationwide Crane Hire Ltd, Bóthar an Duga, Luimneach, agus fíneáil €25,000 ar Palfinger Ireland Ltd, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí.

Chuala an chúirt gur theip ar mheicníocht sábháilteachta a bhí dírithe ar ró-ualú meáchain a chosc ar an gcraenach, rud a d'eascair “strus dofhulaingthe” ar rópa sreang a bhí ag coinneáil na bhfear in ardán cage cruach a bhí ar crochadh thar thaobh an droichid.

I ráiteas tionchair íospartaigh ag an am, dúirt Ms Wigsten gur chaill a leanaí Katie agus Conor duine de na daoine is tábhachtaí ina saol, a n-athair.

Scríobh Katie: “Bheadh ​​an saol níos áille agus níos deise dá mbeadh daidí beo, bheadh ​​ceathrar againn i dteaghlach, d’fhéadfadh sé cabhrú liom leis an obair bhaile agus mé a phiocadh suas ón scoil, agus dá bhféadfainn am a chasadh ar ais déarfainn d’athair. gan an post a ghlacadh chun go bhféadfadh sé a bheith linn”.

Scríobh Conor: “Is fada liom uaim m'athair, ba mhaith liom go mbeadh sé anseo chun cabhrú liom, chun mé a iompar agus ag súgradh liom, ba mhaith liom go bhféadfadh sé cabhrú liom ar scoil.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button