News

Stát a bhfuil 'éigeandáil idirnáisiúnta cosanta' aigeTá sé cloiste ag an Ard-Chúirt go bhfuil “éigeandáil idirnáisiúnta cosanta ag an Stát, agus tá na “céimeanna riachtanacha agus féideartha” glactha aici chun a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh dóibh siúd atá ag lorg tearmainn anseo “sa chomhthéacs sin”.

Ar an dara lá de chás Choimisiún na hÉireann um Chearta an Duine agus Comhionannas in aghaidh an Stáit mar gheall ar a theip cóiríocht a chur ar fáil do gach duine atá ag lorg tearmainn anseo, dúirt an Chomhairle Shinsearach don Stát, David Conlan Smith leis an gcúirt go raibh an méadú ar líon na ndaoine a bhí ag lorg cosanta “ go hiomlán lasmuigh de smacht an Stáit”.

Dúirt an tUasal Conlan Smith nach raibh na “brúnna imirce infheidhmithe” agus go raibh an Stát ag éileamh “Force Majeure i bhfianaise brú imirce”.

Chuala an chúirt go raibh méadú 59% tagtha ar líon na ndaoine a bhí ag lorg cosanta idir 2019 agus 2023, agus go raibh méadú 185% feicthe ag Éirinn.

Dúirt an tUasal Conlan Smith leis an gcúirt gur cuireadh cóiríocht ar fáil don Stát ar 1 Meitheamh 2022 do 8,582 iarratasóir ar chosaint idirnáisiúnta.

Dúirt an tUasal Conlan Smith go bhfuil an chóiríocht méadaithe ag an Rialtas “faoi iolraí de 11 in dhá bhliain”.

Chuala an chúirt inniu go bhfuil freastal á dhéanamh ar 96,000 duine atá ag lorg cosanta, figiúr a chuimsíonn tairbhithe na hÚcráine de chosaint shealadach agus iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta araon.

Dúirt an tUasal Conlan Smith gurbh ionann iarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta agus 30,366 díobh seo, beagnach aon trian.

“Tá na figiúirí lom agus léiríonn siad scála an dúshláin atá ann agus ní féidir a rá, ag féachaint do rolladh amach na cóiríochta go bhfuil aon chás neamhshuim ag an Rialtas.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button