News

Suirbhé ar inrochtaineacht saoil oíche d'úsáideoirí cathaoireacha rothaíTá sé mar aidhm ag suirbhé nua cloisteáil faoi na dúshláin atá roimh úsáideoirí cathaoireacha rothaí agus daoine faoi mhíchumas ina saolta sóisialta ar fud na mbailte agus na gcathracha, ionas gur féidir réitigh phraiticiúla a chur i bhfeidhm chun go mbeidh an saol oíche inrochtana do chách.

Is é cuspóir an ‘Suirbhé Inrochtaineachta Geilleagar Oíche’ ná scrúdú a dhéanamh ar na dúshláin atá roimh phátrúin agus ealaíontóirí faoi mhíchumas rochtain a fháil ar gheilleagar na hoíche.

Is DJ, iriseoir, drámadóir agus gníomhaí um chearta míchumais í Louise Bruton a scríobhann nuachtlitir sheachtainiúil dar teideal ‘Legless in Dublin’ áit a ndéanann sí iniúchadh ar cheisteanna a bhaineann le rochtain.

Tá baint ag Ms Bruton le béim a chur ar an suirbhé agus aird úsáideoirí cathaoireacha rothaí eile air.

Ag labhairt di le Nuacht RTÉ i mBarra an Teampaill, dúirt sí: “Is sampla iontach é an chuid seo den bhaile ar an iliomad fadhbanna atá ann domsa agus mé ag iarraidh oíche amuigh a phleanáil.

“Ní fiú rochtain ar ionaid a bheith i gceist ach is dúshlán é fiú dul ann.

“Déanann clocha móra, cosáin briste, boscaí bruscair, gluaisteáin agus rothair a chuireann bac ar phointí rochtana socruithe crua. Ansin sroicheann tú doras tosaigh ionaid agus tá an t-ardaitheoir briste nó tá an doras bactha. Féadfaidh sé a bheith an-fhrustrach.”

Ba cheart go mbeadh dul amach ina ghníomhaíocht shuaimhneach gan mórán pleanála ná machnaimh i gceist, ach toisc go mbíonn Ms Bruton ag scríobh go minic ina nuachtlitir sheachtainiúil Substack, is saincheisteanna iad seo a thagann chun solais arís agus arís eile atá os comhair a cuid cairde.

Dúirt Ms Bruton gur féidir leis an suirbhé cabhrú le timpeallacht níos fearr a phleanáil ionas gur féidir le daoine faoi mhíchumas oíche amuigh a phleanáil gan dul i ngleic le buncheisteanna rochtana.

“Is deis iontach é do dhaoine faoi mhíchumas na bealaí go léir a d’fhéadfadh an geilleagar oíche a bheith níos cuimsithí a chur in iúl,” a dúirt sí.

“Cuar foghlama ollmhór a bheidh ann do gach duine atá ag obair in earnálacha na n-ealaíon agus na siamsaíochta in Éirinn – b'fhéidir fiú turraing – ach ní féidir linn leanúint ar aghaidh ag eisiamh an oiread sin daoine ó shaol sóisialta iomlán saibhrithe a bheith acu a thuilleadh.”

Áirítear ar na ceisteanna sa suirbhé cé chomh inrochtana agus atá gníomhaíochtaí oíche cosúil le ceolchoirm, an phictiúrlann, an amharclann, gailearaí, bialann, ionad spóirt nó club oíche.

Mar sin féin, cuireann an suirbhé síos freisin ar na háiteanna ina bhféadfadh deacrachtaí a bheith ag baint le hinrochtaineacht, fáil amach faoi sin ar líne, iompar a fháil chuig ionad agus ról na foirne freisin.

Má tá an geilleagar oíche le bheith fíor-chuimsitheach agus éagsúil, creideann an fhoireann taobh thiar den suirbhé nach mór na bacainní atá ann a scrúdú chun teacht ar réitigh phraiticiúla ar conas eispéireas cuimsitheach inrochtana a sholáthar do chách.

Tá cuireadh á thabhairt do dhaoine a bhfuil baint acu leis an earnáil cur leis an suirbhé, a sheol an Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Ealaíon, agus is é an plean go ndíreoidh an suirbhé aird ar na cineálacha tacaíochtaí praiticiúla is féidir a chur i bhfeidhm chun eispéiris a fheabhsú.

Tá sé ráite ag an Aire Cultúir agus Ealaíon Catherine Martin gur cheart go mbeadh fáil ag cách ar an saol oíche mar thoradh ar thorthaí an tsuirbhé.

“Is éard atá i ngeilleagar na hoíche ná bualadh le cairde, taitneamh a bhaint as a bhfuil le tairiscint ag ár gcathracha agus ár mbailte agus áit a ndéanaimid muid féin a chruthú agus a chur in iúl,” a dúirt an tAire.

“Mar sin féin, más mian linn ár saol oíche a bheith fíor-chuimsitheach agus éagsúil, ní mór dúinn tuiscint a fháil ar an gcéad dul síos ar na heispéiris chónaithe a bhíonn le sárú ag daoine faoi mhíchumas agus iad ag feidhmiú nó ag sóisialú san oíche.”

Is féidir le haon ghrúpa atá bainteach leis an ngeilleagar oíche nó eagraíocht a oibríonn le daoine faoi mhíchumas a bheith rannpháirteach sa suirbhé.

Roinn an Aire Martin a d’fhorbair an suirbhé i gcomhar le Ireland Thinks agus bhí sé bunaithe ar chomhairliúchán le hEagraíochtaí Daoine faoi Mhíchumas agus le daoine eile a bhfuil baint acu ar fud an phobail mhíchumais.

Déanfar torthaí an tsuirbhé a chomhthiomsú i dtuarascáil ó Ireland Thinks agus beidh sraith gníomhartha ann chun cuspóir an Tascfhórsa um Gheilleagar Oíche a chur chun cinn maidir le saol oíche cuimsitheach, inrochtana.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button