News

Tá leibhéil rannpháirtíochta spóirt in Éirinn níos airde ná riamhTá rannpháirtíocht spóirt in Éirinn ag an leibhéal is airde ó cuireadh tús le taifid, a léirigh staidéar inniu.

Fuarthas amach i dtuarascáil Irish Sport Monitor do 2023, arna fhoilsiú ag Spórt Éireann, go nglacann beagnach dhá mhilliún duine fásta páirt i spórt ar bhonn seachtainiúil.

Ó íosmhéid de 40% ag buaicphointe na paindéime Covid-19 in 2021, tá rátaí rannpháirtíochta rialta ardaithe go 47%.

Tá an difríocht idir leibhéil rannpháirtíochta na bhfear agus na mban níos lú ná 3% anois, an ceann is cúinge ar taifead.

Tá leibhéil rannpháirtíochta seachtainiúla foriomlána i spórt na mban méadaithe go 46% i gcomparáid le 49% d’fhir.

Tá méadú tagtha ar na leibhéil i measc na ngrúpaí aoise níos óige agus níos sine.

Tá an difríocht rannpháirtíochta idir grúpaí socheacnamaíocha tar éis an leibhéal is cúinge a bhaint amach ó tharla an paindéim freisin.

Léirigh spóirt foirne, lena n-áirítear sacar (+4%) agus peil gaelach (+3%) méadú ar leibhéil rannpháirtíochta.

Ba é an catagóir aclaíochta pearsanta an ceann ba mhó éileamh (17%), agus snámh (8%), rith (7%) agus rothaíocht (5%) ina dhiaidh sin.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Spórt Éireann, an Dr Una May: “Tugann tuarascáil ISM 2023 léargas fíorluachmhar ar leibhéil rannpháirtíochta spóirt agus gníomhaíochta coirp na hÉireann.

“Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don Rialtas, dár gcomhlachtaí rialaithe náisiúnta, agus do chomhpháirtíochtaí áitiúla spóirt, do chlubanna, d'oiliúnóirí, d'oifigigh, d'oibrithe deonacha agus do rannpháirtithe as a dtiomantas do gach cineál spóirt a chur chun cinn.”

Fuarthas amach sa tuarascáil freisin gur mhéadaigh figiúirí rannpháirtíochta sóisialta i mballraíocht club, obair dheonach agus freastal ar imeachtaí in 2023.

Tá ballraíocht clubanna agus figiúirí deonacha beagán taobh thiar de bhuaicphointí réamhphaindéimeach 2019.

Luadh gealltanais oibre mar an phríomhchúis le titim as rannpháirtíocht spóirt (27%), gortú ina dhiaidh sin (26%), agus gealltanais teaghlaigh (24%).

Is é an sprioc do leibhéil rannpháirtíochta seachtainiúla daoine fásta ná 60% in 2027.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button