News

'Tá sé gann, gan spás do na páistí a imirt'


Is annamh a bhíonn Ann Marie Dunne sa bhaile léi féin, ach ní bhíonn sé chomh fada sin.

Nuair a thagann a ceathrar leanaí isteach ón naíolann agus ón scoil, agus a fear céile ag teacht abhaile ón obair, laghdaítear spás ar bith ina árasán dhá sheomra leapa go tapa.

Tá uathachas ag duine dá leanaí, tá siad ag fanacht le deimhniú uathachais maidir le leanbh eile, agus tá neamhord próiseála céadfach ar an tríú leanbh.

Ní mór do Ann Marie a láimhseáil in árasán nach bhfreastalaíonn ar riachtanais a muintire.

Tá sé gann, agus níl aon spás ag na páistí a gcuid bréagán a imirt nó a stóráil.

Teastaíonn do thoiliú uainn chun an t-inneachar rte-player seo a lódáilBainimid úsáid as rte-player chun inneachar breise a bhainistiú ar féidir leo fianáin a shocrú ar do ghléas agus sonraí a bhailiú faoi do ghníomhaíocht. Déan athbhreithniú ar a gcuid sonraí agus glac leo chun an t-ábhar a lódáil.Sainroghanna a bhainistiú

Caitheann an mháthair de cheathrar a cuid ama ag glanadh múnla ó bhallaí agus ó na frámaí fuinneoige singil ach filleann sé i gcónaí.

Úsáideann ceathrar ball dá teaghlach análóirí.

Tá Ms Dunne ina ball de choiste cónaitheoirí, a bunaíodh dhá bhliain ó shin chun aird a tharraingt ar na dálaí maireachtála i gcoimpléasc Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ina bhfuil cónaí uirthi.

Tá múnla agus taise rampant ar fud Árasáin Theach Davitt.

Chuaigh Nuacht RTÉ i dteagmháil le Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath le fáil amach cé na pleananna, más ann dóibh, atá ann chun cúrsaí a fheabhsú do na cónaitheoirí, ach ní raibh aon fhreagra.

Moladh i dtuarascáil de chuid an ESRI go gcuirfí airgead poiblí ar iarfheistiú tithíochta sóisialta chun cabhrú le dul i ngleic leis na dálaí fuara agus tais a bhíonn ag go leor daoine.

Cé go bhfuil roinnt insliú curtha le háiléar choimpléasc árasán Davitt, deir coiste na n-áitritheoirí nach bhfuil sé leordhóthanach.

D'fhiafraigh dochtúir in Ospidéal San Séamas i mBaile Átha Cliath fiú d'Iníon Dunne an raibh múnla uirthi ina teach mar gheall ar an líon méadaithe taomanna asma a bhí uirthi.

“Tá mé ag glanadh, gach trí mhí go héasca – sa chistin fiú níos mó ná sin – ach ní thagann cuid de (múnla) as anois. Tá sé greamaithe ansin,” a deir sí.

Múnla ar an tsíleáil in árasán Ann Marie Dunnes

Nuair a bhíonn an teas casta air, téamh thuas staighre agus fanann sé thíos staighre fuar nó mar a mhalairt.

Níl sé idéalach nuair a bhíonn na leanaí sa leaba.

Níl cás Ann Marie Dunne uathúil dar le Alex Criado atá ina oifigeach earcaíochta le hAontas Tionóntaí Gníomhaíochta Pobail (CATU).

Alex Criado, oifigeach earcaíochta le hAontas Tionóntaí Gníomhaíochta Pobail

Cabhraíonn CATU le cónaitheoirí a gcoistí féin a bhunú ar fud na tíre chun áitiú ar údaráis áitiúla tithíocht phoiblí a choinneáil.

“Feictear dúinn go bhfuil caighdeán na beatha ag dul in olcas bliain i ndiaidh bliana le gach bliain d’easpa cothabhála iontu seo inár stoc tithíochta poiblí.

“Cuireann sé an-dochar do leas daoine. Agus feicimid nach féidir le daoine dul amach agus má éiríonn siad amach, caillfidh tú piléir an phobail agus ansin díghrádaíonn an pobal níos mó fós.”

Tugann tuarascáil an ESRI ar aird gur mó an tionchar ar mháithreacha an strus agus an imní a bhaineann le tithíocht neamhleor agus an tionchar a bhíonn ag maireachtáil i bpobail uirbeacha níos boichte.

Aontaíonn Ann Marie Dunne.

Oibríonn a fear céile, agus mar sin bíonn sí sa bhaile leis na leanaí i rith an lae agus uaireanta is mian léi go mbeadh gairdín cúil aici dóibh le súgradh ann chun gal a scaoileadh.

Tá an teaghlach ina gcónaí ar urlár uachtarach an choimpléasc.

An chistin san árasán

“Ba chóir go mbeadh máithreacha agus leanaí ag maireachtáil mar seo. Ní thuigim,” a deir sí.

Tá ceist ann freisin maidir le leanaí a bheith ag dul in aois, rud a chiallaíonn nach bhfuil aon phríobháideachas ann agus nach féidir leis an leanbh is sine ag Ann Marie cairde a thabhairt abhaile le haghaidh codlata nó dátaí súgartha.

“Má théann sí chuig teach a cara, tá sé sin iontach, tá spás acu. Ach ní féidir liom a cairde a thabhairt anonn, mar sin ní bhíonn an caidreamh sin aici lena cairde.

“Braithim go dona mar mháthair. Déanaim iarracht é a choinneáil chomh gnáth agus is féidir, déanaim iarracht é a choinneáil chomh gnáth agus is féidir, ach ansin mothaím go dona nach bhfuil mé in ann teach a sholáthar dóibh.”

Roinneann triúr de na leanaí, ar cailíní iad go léir, seomra amháin agus tá an leanbh is óige, atá ina bhuachaill, i leaba bheag i seomra codlata a thuismitheoirí.

Codlaíonn an leanbh is óige, atá ina bhuachaill, i leaba bheag i seomra leapa a thuismitheoirí

Ní féidir leis fanacht ann go deo agus tá sé ag fás go tapa. Seo dúshlán eile a bheidh le sárú ag an teaghlach sna míonna amach romhainn.

An chuid is deacra d’Ann Marie ná iarracht a dhéanamh a thuiscint conas nár éirigh leis an saol mar a bhí beartaithe aici.

Bhuail sí le fear a raibh grá aici, phós sí, bhí clann aici. Oibríonn a fear céile go dian, ach mar a thugann sí le fios, ní bhíonn siad ag tuilleamh a ndóthain chun teach le gairdín a cheannach.

In ainneoin a bheith ar bharr an liosta tithíochta – mar gheall ar riachtanais leighis an teaghlaigh – tá siad tite síos ar an liosta sin arís.

“Coinním aghaidh cróga agus is féidir liom gáire a dhéanamh. Ach nuair a bhíonn tú i d'aonar, nuair a bhíonn sé i lár na hoíche agus tú i do luí ansin, is é an tuiscint atá ann, mar nach féidir leat aon rud a dhéanamh chun cabhrú leat. .

“Agus déanaim iarracht … é a choinneáil chomh gnáth agus is féidir, ach leis an plódú nach bhfuil sé gnáth.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button