News

Tá sé mar aidhm ag córas nua gardaí brú a chur ar thiománaithe gan árachasSheol an tAire Dlí agus Cirt Helen McEntee córas nua a ligeann do ghardaí tiománaithe gan árachas a aithint ó thaobh an bhóthair.

Is féidir le Gardaí stádas árachais feithicle a sheiceáil anois trína chlárú a sheiceáil ar aip an Gharda um Shoghluaisteacht – rud a thabhaíonn má nochtar cion árachais mótair.

Tar éis é a thabhairt isteach i mí Eanáir, tá urghabháil 7,307 feithicil mar thoradh ar an gcóras nua.

An mhí seo caite urghabhadh 1,840 feithicil maidir le hárachas ar bith.

Leanann sé athrú ar an dlí agus an síniú meabhrán tuisceana idir An Garda Síochána agus an Biúró um Árachas Gluaisteán na hÉireann (MIBI), a sholáthraíonn sonraí árachais do ghardaí faoi bhreis is trí mhilliún feithicil a oibríonn trí Bhunachar Sonraí Árachais Mhótair na hÉireann.

De réir MIBI bhí thart ar 188,000 carr gan árachas ar an mbóthar in 2022, rud a chiallaíonn go raibh ceann amháin as 12 feithicil phríobháideacha gan árachas.

Léiríonn taighde ón MIBI go bhfuil Éire i measc na dtíortha Eorpacha is measa maidir le feithiclí gan árachas – trí huaire níos airde ná an RA agus ceithre huaire meán an AE.

Dúirt Paula Hilman, Coimisinéir Cúnta an Gharda Síochána Póilíneacht Bóithre agus Rannpháirtíocht Pobail: “Trí rochtain a bheith acu ar Bhunachar Sonraí Mótair na hÉireann trínár ngléasanna Soghluaisteachta an Gharda Síochána, tá Gardaí i riocht níos láidre chun iad siúd a bhriseann an dlí trí thiomáint gan árachas a bhrath.

“Tá teicneolaíocht fheabhsaithe agus comhroinnt sonraí ag cuidiú le póilíneacht bóithre in Éirinn a athrú ó bhonn agus ar deireadh cuidíonn siad leis an nGarda Síochána úsáideoirí bóithre a choinneáil sábháilte.”

I measc na bpionós as tiomáint gan árachas tá urghabháil feithicle, láithreas cúirte, cúig phointe pionóis agus fíneálacha suntasacha.

Dúirt Ms McEntee: “Uirlis thábhachtach is ea Bunachar Sonraí Árachais Mhótair na hÉireann don Gharda Síochána chun iad siúd a thiomáineann ar ár mbóithre gan árachas a bhrath agus dul sa tóir orthu.

“Tá sábháilteacht ar bhóithre mar thosaíocht shuntasach ag an Rialtas agus níl sa tionscnamh nua seo ach ceann amháin de roinnt céimeanna atá á nglacadh againn.

“Beidh ról lárnach ag cinneadh an Gharda Síochána le déanaí a chinntiú go gcríochnóidh gach garda in éide 30 nóiméad éigeantach de phóilíneacht um shábháilteacht ar bhóithre in aghaidh an tsealaidh freisin chun a chinntiú go bhfuil daoine sábháilte ar ár mbóithre.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button