News

Taifead 76 milliún duine easáitithe go hinmheánach ar fud an domhainBhrúigh coinbhleacht sa tSúdáin agus Gaza líon na ndaoine díláithrithe go hinmheánach (IDPanna) ar fud an domhain go dtí an líon is airde riamh ag 75.9 milliún ag deireadh 2023, a dúirt monatóir NGO.

Dúirt an tIonad Monatóireachta Díláithrithe Inmheánach (IDMC) go raibh an figiúr seo níos airde ag deireadh na bliana de réir a chomhairimh, le méadú níos mó ná 50 faoin gcéad tagtha ar líon na ndaoine easáitithe laistigh dá dteorainneacha féin le cúig bliana anuas.

Bhí an figiúr sin suas ó 71.1 milliún ag deireadh 2022.

Cé gurb iad na dídeanaithe iad siúd a theith thar lear, tagraíonn díláithriú inmheánach do ghluaiseacht éigeantais daoine laistigh den tír ina bhfuil cónaí orthu.

Ina Thuarascáil Dhomhanda bhliantúil ar Dhíláithriú Inmheánach, dúirt an IDMC go raibh 68.3 milliún duine ar fud an domhain díláithrithe ag coinbhleacht agus foréigean, agus 7.7 milliún ag tubaistí.

Le cúig bliana anuas, tá méadú 22.6 milliún tagtha ar líon na IDPanna a eascraíonn as coinbhleacht, leis an dá mhéadú is mó in 2022 agus 2023.

Ag 9.1 milliún, tá an líon is airde IDPanna ag an tSúdáin a taifeadadh do thír amháin ó thosaigh taifid in 2008, a dúirt an monatóir. Tá beagnach leath de na IDPanna go léir ina gcónaí san Afraic fho-Shahárach.

'Fíorasc damning'

Coinníonn an monatóir freisin líon na ndíláithrithe inmheánacha: gach gluaiseacht éigeanta nua duine laistigh dá theorainneacha. Is féidir le daoine a bheith díláithrithe arís agus arís eile.

Anuraidh bhí 46.9 milliún gluaiseacht éigeantais daoine, 20.5 milliún díláithriú inmheánach ag coinbhleacht agus foréigean, agus 26.4 milliún ag tubaistí.

B’ionann an comhrac sa tSúdáin, Poblacht Dhaonlathach an Chongó agus na críocha Palaistíneacha agus beagnach dhá thrian de ghluaiseachtaí nua daoine mar gheall ar choinbhleacht in 2023.

In Gaza, bhí 1.7 milliún Palaistíneach díláithrithe go hinmheánach faoi dheireadh 2023, le 3.4 milliún gluaiseacht nua.

Le linn 2023, bhí sé mhilliún gluaiseacht éigeantais daoine ba chúis leis an bhforéigean sa tSúdáin, níos mó ná sna 14 bliana roimhe sin le chéile.

Is é seo an dara líon is airde gluaiseachtaí éigean laistigh de bhliain tar éis 16.9 milliún san Úcráin in 2022.

As na 26.4 milliún gluaiseachtaí éigeantais de bharr tubaistí, bhí an tríú cuid sa tSín agus sa Tuirc mar thoradh ar imeachtaí aimsire crua agus creathanna talún ard-mhéid.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button