News

Tháinig ardú 7.3% ar phraghsanna tithe i mí an Mhárta i measc an tsoláthair teannLéiríonn figiúirí nua ón bPríomh-Oifig Staidrimh gur tháinig ardú 7.3% ar phraghsanna maoine cónaithe ar bhonn bliantúil i mí an Mhárta, an t-ardú is mó go dtí seo i mbliana.

D’ardaigh praghsanna tithe i mBaile Átha Cliath 7.2% agus lasmuigh de Bhaile Átha Cliath 7.4%, a thug an Phríomh-Oifig Staidrimh ar aird.

Maolaíodh fás praghsanna baile bliain i ndiaidh bliana ó bhuaic 15.1% i bhFeabhra 2022 go dtí an leibhéal is ísle beagnach trí bliana de 1.1% i mí Lúnasa seo caite.

Ach níl an soláthar tithíochta nua ag fás go tapa go leor chun teacht suas leis an éileamh méadaithe.

Dúirt an Phríomh-Oifig Staidrimh gur tháinig ardú 7.7% ar phraghsanna tithe i mBaile Átha Cliath agus gur tháinig ardú 5.3% ar phraghsanna árasán sa 12 mhí go dtí Márta na bliana seo.

Bhí an fás is airde ar phraghsanna tithe i mBaile Átha Cliath i gCathair Bhaile Átha Cliath ag 9.2% agus tháinig ardú 5.1% ar Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Idir an dá linn, lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, tháinig ardú 7.2% ar phraghsanna tithe agus d’ardaigh praghsanna árasán 10%.

Ba é an réigiún taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath a chonaic an t-ardú is mó ar phraghsanna tithe ná an Meán-Iarthar – An Clár, Luimneach agus Tiobraid Árann – ag 12.3%.

Ag an taobh eile den scála, tháinig ardú 2.9% ar an Teorainn – an Cabhán, Dún na nGall, Liatroim, Muineachán agus Sligeach.

Léiríonn figiúirí an Phríomh-Oifig Staidrimh inniu gurbh é an meánphraghas ar theach a ceannaíodh sa 12 mhí go dtí mí an Mhárta ná €333,000.

Ba é an praghas airmheánach ab ísle ar theach ná €168,000 i Liatroim, agus ba é an praghas airmheánach ab airde ná €620,000 i nDún Laoghaire-Ráth an Dúin.

Ba é an limistéar Eircode ba chostasaí ná an A94 “An Charraig Dhubh” le praghas airmheánach de €720,000, agus bhí an praghas ba lú costas de €135,000 ar F45 “Castlerea”.

Thug an Phríomh-Oifig Staidrimh faoi deara gur tháinig ardú 143.2% ar phraghsanna réadmhaoine go náisiúnta óna dtréimhsí go luath in 2013.

Tá ardú 142.9% tagtha ar phraghsanna réadmhaoine cónaithe i mBaile Átha Cliath óna n-íseal i mí Feabhra 2012, agus tá praghsanna sa chuid eile d’Éirinn 152% níos airde ná mar a bhí ag an tráinse i mBealtaine 2013.

Idir an dá linn comhdaíodh 3,314 teach san iomlán a ceannaíodh ar phraghsanna an mhargaidh leis na Coimisinéirí Ioncaim, laghdú 19.8% i gcomparáid leis an 4,132 ceannachán an t-am céanna anuraidh.

Bhí praghas na dtithe nua sa chéad ráithe de 2024 8.4% níos airde ná an t-am céanna anuraidh, agus bhí praghsanna tithe reatha 5.7% níos airde ná an bhliain seo caite.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button