News

Tine thimpiste i Sléibhte Chill Mhantáin le linn rabhaidh


Bhí a chéad tine den bhliain ag Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin Dé Sathairn.

Bhí eitiltí faireachais héileacaptair agus patróil talún i bhfeidhm ag an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra (NPWS) le linn na tréimhse aimsire tirim atá ann faoi láthair.

Thar an deireadh seachtaine, d’eisigh an Roinn Talmhaíochta Coinníoll Oráiste – Ardriosca Dóiteáin.

Cuireadh tús le heitiltí faireachais héileacaptair an NPWS anuraidh chun ligean don NPWS freagairt go tapa ar dhóiteáin agus chun cabhrú le maoirseoirí ar an talamh.

Is féidir leis na heitiltí héileacaptair cabhrú freisin le haon imscrúdú ar conas a cuireadh tús leis na tinte.

“Tá plúir deataigh á lorg againn,” a mhínigh Andrea Webb, saoiste caomhnaithe ag Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin.

Dúirt Ms Webb leis: “Rachaidh muid ansin, agus feicfimid cad é an pluide deataigh sin.

Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin Oifigeach Caomhantais Cheantair Anne Fitzpatrick ag dul ar patról

“Má tá sé ag teacht ó chnoc oscailte nó ó fhoraoiseacht, beidh muid in ann daoine a threorú ar an talamh a bhfuil baint acu leis na tinte sin a chur amach go luath.

“Tá a bhrath go luath ríthábhachtach chun damáiste na dtinte seo a laghdú,” a dúirt Ms Webb. Dúirt sí go dtarlaíonn idir dó agus trí thine i bPáirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin gach bliain.

Cuirtear tús le roinnt tinte d’aon ghnó, agus tarlaíonn cuid eile de thaisme, ach ní thosaítear na tinte seo go nádúrtha riamh.

“Tuigeann daoine anois nach rud é ba cheart a tharlóidh,” a dúirt Ms Webb.

Is mí an-dona í mí na Bealtaine maidir le tine “Is é an t-am seo den bhliain a bhfuil gach rud ag pórú,” a dúirt Ms Webb.

“Is é an rud atá an-suntasach faoi dhóiteáin ar an talamh ná nach féidir leo ach éin neadaithe ar an talamh a scrios. Is féidir leo tacair broc a scrios, an broc a chócaráil thíos, is féidir leis speicis inveirteabracha a scrios… tá sé an-dochar.”

Bail Oráiste – Riosca Ard Dóiteáin.

Ar an Satharn, bhí a chéad tine shuntasach den bhliain ag Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin.

“Ní dóigh liom gur chuir an t-úinéir talún san áireamh i ndáiríre go raibh rabhadh tine oráiste ann agus go ndearna sé drochbhreith ar an scéal,” a dúirt Ms Webb faoin tine de thaisme.

Dóitear roinnt acra de thalamh portaigh ach tugadh an tine faoi smacht réasúnta tapa. Cé go raibh cúpla lá tirim i gCill Mhantáin thar an deireadh seachtaine, chiallaigh an t-earrach fliuch go raibh an caonach faoin bhfraoch fós fliuch.

Tírdhreach portaigh agus móna ag Páirc Náisiúnta Shléibhte Chill Mhantáin

Má éiríonn an aimsir níos tirime i rith an tsamhraidh, d’fhéadfadh tinte éirí níos suntasaí.

“I gCill Mhantáin deireadh seachtaine craiceáilte a bhí ann,” a dúirt Ms Webb.

“Tá an scaoll sin: 'Tá solas na gréine againn! Caithfimid dul amach ansin agus taitneamh a bhaint as,” ar sí.

Dúirt an Iníon Webb nach mór do chách a bheith ar an eolas go gciallaíonn rabhadh tine oráiste nár cheart go mbeadh barbeques nó tinte campa sa pháirc náisiúnta.

Sa chás go dtarlaíonn ráig dóiteáin ag nó in aice le limistéar áineasa, molann an Roinn Talmhaíochta do chuairteoirí na bearta seo a leanas a dhéanamh ar mhaithe le sábháilteacht:

1. Ná las tinte i bhforaoisí agus timpeall orthu nó ar thalamh oscailte.

2. Ná déan iarracht idirghabháil a dhéanamh nó tinte a chomhrac in imthosca ar bith.

3. Cruinnigh gach ball den teaghlach/grúpa agus bogadh go dtí suíomh sábháilte saor ó bhreosla mar charrchlós, lastuas den tine.

4. Cuir glaoch ar na Seirbhísí Dóiteáin agus Tarrthála trí 112 agus tuairisc a thabhairt ar an tine agus ar a shuíomh.

5. Aslonnú má thugtar treoir dó déanamh amhlaidh agus comhoibriú le gach Treoir Seirbhíse Éigeandála.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button