News

Tosaíonn cóiríocht scoite do roinnt Ukrainians inniuCuirfear tús inniu le gearradh siar 90 lá ar an gcóiríocht in aisce do na chéad Úcránaigh a fuair cóiríocht faoi scéim nua a tugadh isteach an 14 Márta.

Tuigeann RTÉ an líon beag a bhí le fágáil a gcóiríocht inniu mar thoradh ar an ciorrú a bhí in ann lóistín eile a aimsiú le cúpla lá anuas.

Mar sin féin, tá roinnt dídeanaithe ón Úcráin atá le fágáil ionaid chóiríochta ainmnithe i gcontaetha Chill Dara agus Luimnigh sna laethanta amach romhainn faoin teorainn lóistín 90 lá fós gan áit chónaithe eile a aimsiú.

Dúirt urlabhraí don Roinn Imeasctha nach mbeadh cead ag daoine fanacht níos faide ná an teorainn 90 lá.

“Is é polasaí an Rialtais go gcuirtear uasmhéid de 90 lá i gcóiríocht Státmhaoinithe ar fáil do Thairbhithe Cosanta Sealadacha (BOTPanna) chun iad féin a threorú agus a socruithe féin a dhéanamh más mian leo fanacht in Éirinn,” a dúirt an t-urlabhraí.

Faoin scéim a tugadh isteach an 14 Márta, is féidir le BOTPanna nua-theacht na hÚcráine leas a bhaint as lóistín in aisce in ionad cóiríochta ainmnithe ar feadh 90 lá ar a mhéad. Gheobhaidh siad liúntas seachtainiúil de €38.80 an duine fásta agus €29.80 an leanbh.

Le linn a dtréimhse fanachta níl siad i dteideal iarratas a dhéanamh ar chúnamh leasa shóisialaigh caighdeánach, ach is féidir leo é sin a dhéanamh nuair a fhágann siad.

Ó Dé Luain, léirigh figiúirí a chuir an Roinn Imeasctha ar fáil go raibh 705 Ukrainians ina gcónaí in ionaid chóiríochta ainmnithe.

Ba é líon na n-Úcránach nua a tháinig isteach a bhain leas as lóistín dá leithéid ó 14 Márta ná 1,043, ach bhí 338 fágtha.

“Fágann daoine gach lá ag déanamh a gcuid socruithe féin le haghaidh lóistín, nó chun Éire a fhágáil,” a dúirt urlabhraí.

Nuair atá sé ar fáil, tá lóistín geallta, mar atá á maoirsiú ag Crois Dhearg na hÉireann nó faoin scéim 'Tairiscint Tí a chur ar Fáil' de chuid an Údaráis Áitiúil, i measc na roghanna cóiríochta eile atá ar fáil dóibh.

Dar leis an Roinn gur roghnaigh 950 breise “gan leas a bhaint” as lóistín in aisce in ionad cóiríochta ainmnithe ar chor ar bith.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button