News

Treoir nua d’iarrthóirí toghcháin atá ag tabhairt aghaidh ar mhí-úsáid ar líneThe media regulator Coimisiún na Meán has published an information pack for election candidates in the upcoming Local and European elections.

Tá sé mar aidhm aige treoir a thabhairt d’iarrthóirí ar cad ba cheart dóibh a dhéanamh nuair a bhíonn ábhar díobhálach agus/nó mídhleathach rompu ar líne.

“Is é an príomhtheachtaireacht atá ag Coimisiún na Meán d’iarrthóirí toghcháin ná ábhar a cheapann siad atá mídhleathach nó sárú ar rialacha an ardáin féin a thuairisciú go díreach chuig an ardán,” a dúirt an Coimisiún.

“Following that, if candidates believe that the platforms have not actioned illegal content once reported, they can make a complaint to Coimisiún na Meán via the contact centre. Any immediate threats or risks to life should be reported straight to the gardaí,” Coimisiún na Meán said.

Maidir le saincheist na mífhaisnéise nó na mífhaisnéise, tugtar faoi deara sa treoir, cé go gceadaíonn roinnt ardán meán sóisialta d’úsáideoirí ábhar den sórt sin a thuairisciú, nach gá go bhfuil mífhaisnéis nó mífhaisnéis mídhleathach.

“Níl an t-údarás ag Coimisiún na Meán ná ag aon chomhlacht poiblí eile a éileamh go mbainfí ábhar anuas, ar an mbonn amháin go léiríonn an t-ábhar mífhaisnéis nó mífhaisnéis,” deir an treoir.

Tá tuilleadh faisnéise sa phacáiste faoi chearta úsáideoirí faoin Acht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) agus faoi na bealaí tuairiscithe d’ardáin éagsúla.

Roinnfear an pacáiste eolais le páirtithe polaitíochta agus tá sé ar fáil freisin ar shuíomh Gréasáin Choimisiún na Meán.

“Coimisiún na Meán recognises that during election times, candidates are at an increased risk of suffering online harm,” the commission said.

“Faoin DSA, tá sé de dhualgas ar ardáin an-mhóra ar líne agus ar innill chuardaigh measúnú a dhéanamh ar na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ag baint lena gcuid seirbhísí. Áirítear leis seo riosca don dioscúrsa cathartha agus don phróiseas toghcháin,” a dúirt sé.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button