News

Tugann Lynn dúshlán Ard-Chúirte i gcoinne an DoJ maidir le táillíTá dúshlán Ard-Chúirte tugtha ag an iar-aturnae Michael Lynn i gcoinne diúltú na Roinne Dlí agus Cirt a dlíodóirí a íoc as oibreacha áirithe a rinneadh le linn a thrialach fada coiriúil.

Cuireadh Lynn, atá faoi choinneáil i bPríosún Mhuinseo faoi láthair, i bpríosún ar feadh cúig bliana go leith níos luaithe fós tar éis é a fháil ciontach as €17.9m a ghoid ó shé institiúid airgeadais trí mhorgáistí iolracha a thógáil ar na réadmhaoine céanna.

Maíonn Lynn, a bhfuil seoladh aige sa Chrois Dhearg, Co. Chill Mhantáin, gur dhiúltaigh an Roinn costais a íoc a thabhaigh a aturnaetha agus athbhreithniú á dhéanamh ar na mílte leathanach de dhoiciméid ina thriail choiriúil.

‘Athbhreithniú ar Nochtadh’ a thugtar ar an bpróiseas atá i gceist.

Maíonn Lynn gur theip ar an triail, a bhí ina atriail tar éis do ghiúiré éisteacht lena ionchúiseamh in 2022 tar éis triail 16 seachtaine ar fad teacht ar fhíorasc, gur nochtadh na mílte doiciméad agus méideanna ollmhóra ábhar airgeadais ó institiúidí airgeadais i gceist leis an triail.

Meastar gur thóg sé thart ar 150,000 uair an chloig chun athbhreithniú a dhéanamh ar an ábhar.

Dúirt Lynn, a chuala an chúirt freisin, go raibh foireann éagsúil aturnaetha ag déanamh ionadaíochta dó san atriail mar ní raibh na haturnaetha roimhe in ann gníomhú san atriail.

Maíonn Lynn gur sárú ar a chearta bunreachtúla chun triail chóir agus ar a chearta faoin gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine (CECD) é diúltú na costais seo a íoc maidir le hathbhreithniú ar nochtadh.

Agus é léirithe ina chaingean Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh Ard-Chúirte ag Mark Lynam SC arna threorú ag Mulholland Law, lorgaíonn Lynn faoisimh lena n-áirítear ordú chun diúltú na Roinne a chur ar neamhní agus go gcuirfí an t-ábhar ar ais le haghaidh breithniú nua.

Is fógra páirtí é an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí sa chaingean.

Dúirt an t-abhcóide go gcaithfí na mílte ábhar breise, níos mó ná 9,000 leathanach de dhoiciméid, nach raibh san áireamh sa bhaisc doiciméad a nochtadh le linn na chéad trialach a athbhreithniú mar chuid den atriail.

Ina theannta sin, chuir Abhcóidí líon mór cóipeanna de na doiciméid a thacaíonn leis an gcás cosanta a bhí le tabhairt ar aird le linn na htrialach freisin.

Dúirt an t-abhcóide gur dhiúltaigh an Roinn freisin íoc as na costais a bhain le haturnae a chliaint chun thart ar 30 cóip den ábhar sin a sholáthar.

Dúirt an t-abhcóide go raibh sé ráite ag an Roinn anuraidh le linn malartuithe faoin gceist nach n-íocfadh sí as aon athbhreithniú breise ar ábhair nochtaithe agus toisc gur aturnaetha cáilithe é Lynn “go bhféadfadh sé athbhreithniú a dhéanamh ar na hábhair féin”.

Dúirt an t-abhcóide nach freagra cuí ná réasúnach é sin ar an iarratas chun a chostais a chlúdach.

Lorgaíonn Lynn dearbhuithe freisin lena n-áirítear go ndearna an roinn earráid dlí agus fíorais, gur ghníomhaigh sí go neamhréasúnach agus iarratas an iarratasóra á dhiúltú.

Tháinig an t-ábhar os comhair an Bhreithimh Niamh Hyland inniu, a thug cead do dhlíodóirí Lynn, ar bhonn ex-parte, a dúshlán a thabhairt.

Fillfidh an t-ábhar os comhair na cúirte an mhí seo chugainn.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button