News

Tugann Ryanair foláireamh go n-ardóidh táillí Bhaile Átha Cliath mar gheall ar theip ar phaisinéirí


Tá foláireamh tugtha ag Ryanair gur dócha go n-ardóidh táillí aeir go hAerfort Bhaile Átha Cliath agus uaidh an geimhreadh seo mar gheall ar an teorainn ar líon na bpaisinéirí a bhfuil cead acu an áis a úsáid.

Deir an aerlíne go gciallaíonn an srian nach mbeidh sí in ann níos mó ná 1 mhilliún suíochán a chur ar fáil ag buaicthréimhsí agus le haghaidh imeachtaí speisialta, a bheadh ​​socraithe aici murach sin.

Ina measc seo tá an Nollaig, leath téarma, Lá Fhéile Pádraig, agus imeachtaí spóirt ar nós Féile Cheltenham, an Phríomhshraith, Sraith na Seaimpíní agus cluichí eile.

Dúirt Eddie Wilson, Príomhfheidhmeannach Ryanair, go mbeadh 300,000 suíochán breise curtha leis ag an aerlíne de ghnáth idir Baile Átha Cliath agus Londain thar thréimhse na Nollag, ach nach mbeidh siad in ann i mbliana.

Thuar sé go bhféadfadh táillí aontreo a bheith mar thoradh ar an mbealach sin thart ar thréimhse na Nollag chomh hard le €500.

“Beidh praghsanna ag dul tríd an díon,” a dúirt an tUasal Wilson.

Mhaígh sé gur féidir leis an Aire Iompair Eamon Ryan rud éigin a dhéanamh chun aghaidh a thabhairt ar an gceist agus go bhféadfadh sé ordú speisialta aireachta a shíniú chun an teorainn do phaisinéirí a mhéadú ar an méid a dúirt sé a bhí ina phíosa bonneagair náisiúnta.

“Is é sin a bhfuil Rialtais ann le déanamh – fadhbanna a réiteach dá saoránaigh,” a dúirt sé. “Is féidir é a réiteach inniu.”

Faoi láthair tá Aerfort Bhaile Átha Cliath teoranta do 32 milliún paisinéir a bheith ag baint úsáide as a shaoráid faoi chead pleanála stairiúil.

Anuraidh, d'úsáid breis agus 31.9 milliún paisinéir an dá chríochfort, rud a chiallaíonn go bunúsach go bhfuil an toilleadh méadaithe amach.

Agus sliotáin aerárthach á leithdháileadh aige, chuir an rialtóir eitlíochta, Údarás Eitlíochta na hÉireann, teorainn le déanaí ar líon na bpaisinéirí a d’fhéadfadh an t-aerfort a úsáid le linn shéasúr an gheimhridh amach romhainn ag 14.4 milliún – an chéad uair riamh a chuir sé teorainn i bhfeidhm.

Dúirt Ryanair go raibh sé beartaithe acu trí aerárthach, 15 bhealach agus 7.5 milliún paisinéir a chur le hAerfort Bhaile Átha Cliath an geimhreadh seo, ach nach bhfuair sé ach dóthain sliotán chun suas le 6.4 milliún paisinéir a iompar.

Tá iarratas déanta ag oibreoir an aerfoirt, daa, ar chead pleanála d’fhorbairtí bonneagair a d’fhágfadh go bhféadfaí an teorainn a mhéadú go 40 milliún sa bhliain.

Thug sé le fios inné, áfach, go bhfuil siad ag smaoineamh ar an dara hiarratas pleanála a chur isteach chun an teorainn a mhéadú go 35 milliún nó 36 milliún ar bhonn eatramhach.

Ní bheadh ​​aon rud nua le tógáil i gceist leis seo, ach bheadh ​​sé bunaithe ar an mbonneagar atá ann cheana féin.

Ach chuir Eddie Wilson an milleán ar an scéal in Aerfort Bhaile Átha Cliath faoi mar a theip ar oibritheoir an aerfoirt iarratas a dhéanamh ar chead pleanála chun an caipín a mhéadú níos luaithe.

“Bhí daa ina chodladh le linn Covid,” a dúirt sé.

Mar sin féin, níor chuir sé as an áireamh go bhféadfadh Ryanair caingean dlí a thógáil i gcoinne chinneadh an IAA, mar dúirt sé nach dócha go mbeadh forais le cás ag an aerlíne toisc gur leithdháileadh na sliotáin ar fad don gheimhreadh a bhí á rialú aici roimhe seo.

Dúirt an tUasal Wilson gurb iad na sliotáin bhreise le haghaidh acmhainn bhreise ag buaicthréimhsí agus le haghaidh imeachtaí aonuaire a diúltaíodh dóibh.

Mhaígh sé freisin go leanfadh an fhadhb ag dul in olcas i ndiaidh gheimhreadh 2024/25 agus go bhféadfadh sé maireachtáil ar feadh trí nó ceithre bliana fad atáthar ag fanacht le cinneadh ó Chomhairle Contae Fhine Gall.

“Ní féidir linn fanacht le pleanáil áitiúil,” a dúirt sé.

Dúirt Ryanair roimhe seo go bhfuil sé ag bogadh trí aerárthach, 16 bhealach nua agus 200 post ó Aerfort Bhaile Átha Cliath go Deisceart na hIodáile don samhradh mar gheall ar an teorainn.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button