News

Úinéir garáiste seolta ar aghaidh le triail a bhaint as urghabháil cóicínTá úinéir garáiste curtha ar aghaidh lena thriail mar gheall ar urghabháil cóicín ar fiú beagnach €2m ina ghnó i mBaile Átha Cliath.

Chuardaigh Biúró Náisiúnta an Gharda um Dhrugaí agus Coireacht Eagraithe (GNDOCB) Shields Automotive ag Parklands, Bóthar an Mhíle Fhada, Baile Átha Cliath 12, ar 14 Feabhra anuraidh.

Le linn na hoibríochta céanna, stop siad freisin veain agus carr ag dhá ionad eile.

Gabhadh úinéir an gharáiste Wesley Shields, 33, a bhfuil seoladh ag Gairdíní Chill Mhártain, Tamhlacht, Baile Átha Cliath, agus an printíseach meicneoir Dylan Grouse, 27, as Lána Órga, Baile Átha Cliath 8, beirt ag an áitreabh inar líomhain Gardaí gur aimsigh siad luach €1.96m de chóicín. .

Líomhain an leictreoir David Rowland, 42, a bhfuil seoladh aige ag Earlsfort Vale, Leamhcán, Co.

Tá siad cúisithe as cóicín a bheith ina seilbh le rún é a dhíol nó a sholáthar maidir leis na hurghabhálacha agus tá siad fós ar bhannaí faoi raon coinníollacha.

Rinne bleachtairí GNDOCB leabhair fhianaise a sheirbheáil don Uasal Shields agus Rowland nuair a tháinig siad os comhair Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath arís.

D'ordaigh an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí triail ar díotáil agus d'aontaigh an Breitheamh Treasa Kelly d'iarratas an Stáit ordú um fhilleadh ar thriail a dheonú.

Dúirt sí leo go raibh sí á gcur ar aghaidh chuig Cúirt Choiriúil Chuarda Bhaile Átha Cliath, áit a mbeidh an cás liostaithe le lua ar an 6 Meitheamh.

Athchuireadh iad ar bhannaí socraithe ag €31,000 don Uasal Shields agus €13,000 don Uasal Rowland.

Thug an Breitheamh Kelly rabhadh dóibh fógra a thabhairt don ionchúiseamh má bhí sé i gceist acu alibis a úsáid ina gcosaint agus gur deonaíodh cúnamh dlíthiúil dóibh.

Níl pléadálacha le sonrú fós ag an mbeirt agus deonaíodh cúnamh dlíthiúil dóibh.

Dúradh le héisteacht bhannaí roimh ré gur chuardaigh Gardaí an gharáiste agus líomhnaítear gur thángthas ar áis phróiseála agus dáileacháin drugaí. Fuarthas cóicín i seomraí éagsúla san fhoirgneamh, dúradh leis an gcúirt.

Chuala sé freisin gur shíl gardaí gur “áis phróiseála agus dáileacháin drugaí” a bhí sa gharáiste.

Is leis an Uasal Shields an t-áitreabh ach dúirt sé gur lig sé seomraí ar cíos do dhaoine eile.

Beidh an tUasal Grouse i láthair arís ag Cúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath an 24 Bealtaine chun leabhar fianaise a sheirbheáil air.

Cuireadh an ceathrú comhchosantóir, Lauren Graham, 27, as Faiche na Ceapaí, Fionnghlas, Baile Átha Cliath, ar aghaidh le triail níos luaithe chuig an gcúirt níos airde a cúisíodh i gcionta drugaí mar gheall ar an gcóicín a líomhnaítear a urghabhadh ar Bhóthar an Mhíle Fhada.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button