News

Úsáideann an ceathrú cuid de dhaoine faoi 44 bliain d’aois AI ag an obair, fionnachtana suirbhéÚsáideann beagnach ceathrú na n-oibrithe faoi 44 bliain d'aois hintleachta saorga (AI) go laethúil chun a n-éifeachtúlacht oibriúcháin a fheabhsú ag an obair, de réir suirbhé nua.

D’fhiafraigh an staidéar ó Digital Business Ireland (DBI) agus Ireland Thinks de na freagróirí an bhfuil uirlisí AI in úsáid acu ina saol laethúil chun a dtáirgiúlacht ag an obair a fheabhsú.

Fuarthas amach go raibh níos mó seans ann go n-úsáidfeadh freagróirí fireann uirlisí AI ná a gcomhghleacaithe baineann – ach beagán beag.

De réir an taighde, úsáideann 23% díobh siúd a thuilleann os cionn €80,000 sa bhliain AI go laethúil, agus déanann 19% díobh sin a thuilleann idir €50,000-80,000 mar an gcéanna.

I gcomparáid leis sin, ní úsáideann ach 8% díobh siúd a thuilleann €20-30k AI go laethúil.

“Léiríonn torthaí taighde an DBI, cé go bhfuil go leor oibrithe in Éirinn tar éis dul i ngleic le húsáid uirlisí AI ag an obair, go bhfuil an líon daoine atá ag glacadh le hioncam níos ísle fós íseal go leor,” a dúirt Caroline Dunlea, Cathaoirleach Digital Business Ireland.

“Ar an gcúis seo, tá sé tábhachtach go ndéanfaí machnamh ar imchlúdach maoinithe spriocdhírithe do FBManna chun iad a chumasú agus a chumasú chun a bhfórsa saothair a oiliúint, agus leas a bhaint as na héifeachtúlachtaí oibríochtúla agus as na torthaí atá bunaithe ar shonraí,” a dúirt an tUasal Dunlea.

Rinneadh pobalbhreith Ireland Thinks idir 8 – 12 Aibreán agus rinneadh suirbhé ar 1,681 duine.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button