News

£92m de mhaoiniú caipitil TÉ nár caitheadh ​​tugtha ar ais do rialtas na RATugadh beagnach £92m de mhaoiniú caipitil a d'fhéadfadh Feidhmeannas Thuaisceart Éireann a chaitheamh ar ais do rialtas na RA thar thréimhse cúig bliana.

Deir an tuarascáil, ó Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste Thuaisceart Éireann, gur chiallaigh an easpa Feidhmeannaigh feidhmiúla go bhfuil roinnt saincheisteanna a aithníodh i dtuarascálacha Oifig Iniúchta Thuaisceart Éireann (NIAO) agus PAC maidir le buiséadú agus cuntasacht fós le tabhairt faoi.

Déanann sé cur síos ar an £91.8m d'airgead a tugadh ar ais mar “suim shuntasach airgid atá comhionann, mar shampla, le costas deiridh réamh-mheasta an ospidéil nua máithreachais ar thailte Ospidéal Ríoga Victoria.”

Fuarthas amach sa tuarascáil gur thug Feidhmeannas TÉ £2.1bn san iomlán ar ais chuig Státchiste na Ríochta Aontaithe, le linn na tréimhse cúig bliana a scrúdaíodh.

Mar sin féin, deir sé nárbh ionann £2bn de seo agus caillteanas cumhachta caiteachais don fheidhmeannacht mar gur bhain an méid a tugadh ar ais le maoiniú neamhairgid nach bhféadfaí a úsáid chun aon chríche eile.

Fuarthas amach san athbhreithniú freisin go bhfuil easpa trédhearcachta ann maidir le caiteachas iomlán Fheidhmeannacht TÉ.

Moltar sa tuarascáil go gcaithfidh Feidhmeannas Thuaisceart Éireann a chinntiú go socraítear buiséid ilbhliantúla nuair is féidir chun tacú le pleanáil airgeadais fhadtéarmach.

Deir sé freisin go bhfuil gá le nasc níos soiléire a bheith ann idir buiséid a shocraíonn Feidhmeannas Thuaisceart Éireann agus torthaí intomhaiste a aithníodh sa Chlár don Rialtas.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button