News

Agóid ar siúl in Inis chun dhá charrchlós poiblí a shábháil


D'fhreastail breis agus 300 duine ar shlóg in Inis, Co. an Chláir chun cur i gcoinne pleananna chun tógáil ar dhá charrchlós poiblí i lár an bhaile.

Tá cur síos déanta ar phlean Inis 2040 mar phlean ‘claochlaitheach’ agus geallúint go mbeidh poist, tithe agus conláistí ann don bhaile.

Deir lucht feachtais go scriosfaidh an tionscadal ilmhilliún áiseanna cathartha agus go scriosfaidh sé gnólachtaí beaga.

Ag an agóid, bhí trádálaithe áitiúla go mór in aghaidh an phlean nua a bhí molta.

Grúpa pobail de thrádálaithe agus lucht gnó áitiúla is ea ‘Sábháil Baile na hInse’ a deir go scriosfar taitneamhachtaí cathartha an bhaile má théann na carrchlóis cois abhann ar Shráid na Mainistreach agus Sráid Parnell ar aghaidh.

Dúirt Cathaoirleach an ghrúpa Gearóid Mannion: “Tá páirceáil phoiblí riachtanach do dhaoine a thagann isteach go hInis chun cuairt a thabhairt agus siopadóireacht a dhéanamh agus sóisialú a dhéanamh nó freastal ar choinní leighis. Tá sé ríthábhachtach freisin do mharthanas gnólachtaí beaga amach anseo.

D’áitigh daoine a bhí ag agóid nach raibh siad i gcoinne phleananna uile Inis 2040

“Ach is tábhachtaí fós táimid ag caint faoi spás cathartha a bhfuil meas mór air a chailliúint, rud a thugann beogacht agus saol i lár an bhaile.

“Seo an áit a mbíonn ceolchoirmeacha amuigh faoin aer againn le linn na Fleidhe, áit a mbíonn ár Margaí Nollag againn agus imeachtaí teacht abhaile d'fhoirne an Chontae.”

Is cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe (DAC) í Inis 2040 a bhunaigh agus atá faoi úinéireacht Chomhairle Contae an Chláir chun láithreáin straitéiseacha a phleanáil agus a fhorbairt sa bhaile tar éis dul i gcomhairle le gnólachtaí áitiúla agus ionadaithe tofa.

De réir mar a leanann an daonra ag fás, geallann an plean go gcruthófar 5,000 post nua, 450 teach baile, spás oifige agus miondíola mar aon le taitneamhachtaí poiblí.

Meastar go mbeidh méadú tagtha ar líon na ndaoine atá ina gcónaí in Inis ó 28,000 go 40,000 in 2040.

Rinne Príomhfheidhmeannach Inis 2040 Kevin Corrigan cur síos ar a fhís don bhaile amach anseo.

Dúirt sé: “Nuair a bhreathnaíonn tú ar chathracha Eorpacha eile is í an abhainn an chuid lárnach. Is í promanáid agus cosáin agus droichid. Nuair a thagann tú isteach in Inis páirceáil tú agus siúlann tú amach ón abhainn.

“Táimid ag iarraidh go mbeidh an abhainn ina ceann scríbe agus tá roinnt dár dtionscadail cois na habhann agus mar sin ba mhaith linn suíomh den scoth cois abhann a fhorbairt trí mhiondíol, poist, tithíocht, páirceanna agus promanáidí i lár an bhaile.”

“Is baile meánaoiseach é seo. Chuir muid 100,000 carr in aghaidh na míosa trí lár an bhaile ar shráideanna an séú haois déag.

“Is é atá i gceist leis seo ná pleanáil don todhchaí ionas go mbeidh go leor spásanna páirceála againn de réir mar a labhraímid agus tá pleananna ann le haghaidh níos mó ionas nach mbeidh aon laghdú ar líon na spásanna páirceála.

Déanann John O’Connor cur síos ar an dá charrchlós ar Shráid na Mainistreach agus ar Shráid Parnell mar ‘scamhóga na hInse’

“Ní mór dúinn ach éalú ó pháirceáil lasmuigh den doras áit ar mhaith linn dul. Níl an baile in ann freastal air sin mar atá sé a thuilleadh agus mar sin ní mór dúinn ach an t-aistriú modha sin a bheith againn,” a dúirt sé.

Reáchtálann John O’Connor siopa ceoil traidisiúnta Custy ar an mbaile agus cuireann sé síos ar an dá charrchlós ar Shráid na Mainistreach agus ar Shráid Parnell mar “scamhóga na hInse”.

Dúirt sé: “Má chailleann muid iad, teipeann ar Inis go leor bealaí. Teipeann uirthi mar aonán gnó, teipeann uirthi mar aonán sóisialta, teipeann uirthi mar bhaile do dhaoine.

“Is féidir le daoine scothaosta teacht agus sóisialú a dhéanamh agus a ngnó a dhéanamh agus dul chuig a gcoinní leighis.

“Nílimid i gcoinne gach gné d'Inis 2040 agus tuigimid go bhfuil athrú dosheachanta.”

Dúirt an tUasal O’Connor leis: “Ach ní hí seo Baile Átha Cliath áit a bhfuil go leor infrastruchtúir agat chun a gcuid rudaí a dhéanamh, tá lánaí bus acu, tá Luas acu, tá gach cineál bonneagair acu ann. Is baile beag muid a fhreastalaíonn ar cúlchríoch, cúlchríoch tuaithe Ní féidir le daoine paraisiúit isteach sa bhaile seo amháin.

“Tá imní freisin faoi na foirgnimh ilstóracha le muintir na háite ag rá go mbeidh siad ‘a scriosfaidh oidhreacht mheánaoiseach an bhaile.

Dúirt an bhean gnó áitiúil Michelle O’Connell: “Tacaíonn muid le dul chun cinn dearfach agus le forbairt Inis amach anseo.

“Ach léiríonn na híomhánna atá feicthe againn go dtí seo de na forbairtí atá beartaithe cois abhann scála an scrios atá beartaithe do chroílár ár mbaile stairiúil.”

D’áitigh daoine a bhí ag agóid nach raibh siad i gcoinne phleananna uile Inis 2040.

Tá an plean deighilte ar cheann de na príomhcheisteanna toghcháin áitiúil in Inis anois.

Seans go mbeidh todhchaí níos glaise le lár na mbailte gan charranna ach tá an chuma ar an scéal go leanfar leis an gcath chun spásanna páirceála a choinneáil in Inis.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button