News

Ambasadóir na hÚcráine 'buartha' faoi athrú ar an ráta leasaTá sé ráite ag Ambasadóir na hÚcráine go hÉirinn go bhfuil sí “imní” faoi athruithe atá beartaithe ar rátaí leasa do roinnt dídeanaithe ón tír atá buailte ag cogadh atá ina gcónaí in Éirinn anois.

Inné, d'aontaigh na hairí leis an bplean a fhágfaidh go bhfaighidh thart ar 27,000 teifeach ón Úcráin a bhaineann leas as cosaint shealadach íocaíochtaí laghdaithe laistigh de thrí mhí..

I ráiteas, dúirt an tAmbasadóir Larysa Gerasko: “Táim fós ag fanacht le cruinniú le hionadaí an Rialtais chun tuilleadh soiléirithe a fháil ar athruithe nua. Ach tá imní orm.

“Tá súil againn go gcuirfidh sé san áireamh leasanna na gcatagóirí leochaileacha ar nós daoine scothaosta, leanaí, daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu, mná a bhfuil páistí beaga acu – bíonn deacrachtaí acu poist a aimsiú.

“Tá imní orm go gcuirfeadh athruithe suntasacha ar an leas a fhaigheann siad iallach orthu dul ar ais go dtí an Úcráin i measc staid slándála san Úcráin atá ag dul in olcas agus ionsaí maslach leanúnach na Rúise”.

Bainfidh na híocaíochtaí laghdaithe le hÚcránaigh nach bhfuil ag obair agus a bhfuil cónaí orthu i rud ar a dtugtar 'Cóiríocht sheirbhísithe ag an Stát', mar óstán ina gcuirtear béilí ar fáil.

Mí na Nollag seo caite, laghdaigh an Rialtas íocaíochtaí do dhaoine nua a tháinig isteach – ó Mhárta – ó €232 sa tseachtain go €38.80 agus beidh an íocaíocht níos ísle mar bhonnlíne do na hÚcránaigh go léir i gcúinsí dá leithéid.

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Inimircigh na hÉireann go bhfuil an cinneadh ina chúis le scaoll i bpobal na hÚcráine.

Ag labhairt dó ar Morning Ireland RTÉ, dúirt Príomhfheidhmeannach ICC, Brial Killoran, go bhfuil pobal na hÚcráine á díchobhsú in ainneoin a gcuid iarrachtaí imeascadh in Éirinn agus a bheith féinleordhóthanach agus chuir sé i leith an Rialtais díriú ar dhídeanaithe seachas a bheith ag déileáil le fadhb tithíochta níos mó agus níos deacra.

“Tá an chuma ar an scéal, seachas dul i ngleic le fadhb mhór uileghabhálach na tithíochta, le fadhb chrua na tithíochta, go bhfuil an Rialtas ag díriú ar sprioc níos boige na dteifeach féin. daoine a dteastaíonn tacaíocht uathu.”

Teastaíonn do thoiliú uainn chun an t-inneachar rte-player seo a lódáilBainimid úsáid as rte-player chun inneachar breise a bhainistiú ar féidir leo fianáin a shocrú ar do ghléas agus sonraí a bhailiú faoi do ghníomhaíocht. Déan athbhreithniú ar a gcuid sonraí agus glac leo chun an t-ábhar a lódáil.Sainroghanna a bhainistiú

Dúirt an tUasal Killoran gur íocaíochtaí leibhéal na bochtaineachta go bunúsach atá in íocaíochtaí soláthair dhírigh agus nach é an freagra atá ar gach duine a thabhairt síos go dtí an leibhéal sin, mar go bhfuil baol ann go n-ardófar leibhéil na bochtaineachta tuilleadh.

“Seachas iarracht a dhéanamh comhionannas a thabhairt don chóras trí gach long a ardú, táimid ag dul thar fiú leibhéal airmheánach. Táimid ag dul na tacaíochtaí is ísle is féidir linn a sholáthar. Mar sin ní dóigh liom go bhfuil sé i ndáiríre é a thabhairt síos go dtí an leibhéal sin. an freagra … tá baol díréireach ann go mbeidh tionchar aige seo ar mhná, ar leanaí agus ar dhaoine scothaosta.”

Dúirt an tUasal Killoran nach bhfuil a fhios conas a rachaidh na bearta nua i bhfeidhm go dtí go mbeidh níos mó sonraí ar fáil.

Mhol sé an freagra éigeandála ar líon na ndídeanaithe a thagann ón Úcráin, ach dúirt sé go bhfuil gá le tacaíochtaí meántéarmacha agus fadtéarmacha chun tacú leis na daoine a tháinig.

“Táimid cineál fadhbanna carntha anseo ar fhadhbanna atá ag teacht isteach sna seachtainí agus míonna amach romhainn, seachas réitigh a thógáil a cheadóidh normalú seo i ndáiríre, an staid a normalú agus teacht i dtír bog, go bunúsach, do dhaoine a bhfuil. teacht ó chás an-thrámach.”

De réir na tuarascála is déanaí a d’eisigh an Roinn Imeasctha bhí 46,981 Ucránach ina gcónaí i gcóiríocht a chuir an Stát ar fáil, amhail óstáin agus tithe aíochta, amhail an 5 Bealtaine.

Léiríonn figiúirí freisin go bhfuil 521 Ukrainians a tháinig go hÉirinn ó 14 Márta ina gcónaí i láithreacha sainithe cóiríochta, agus go bhfuil siad ag fáil tacaíochtaí airgeadais laghdaithe de €38.80 in aghaidh na seachtaine.Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button