News

An ceathrú cuid de chustaiméirí gáis tí i riaráisteD'ardaigh líon na gcustaiméirí gáis baile i riaráiste arís i mí an Mhárta, léiríonn sonraí nua a d'eisigh an rialtóir fuinnimh.

De réir an Choimisiúin um Rialáil Fóntas (CRU), bhí 25% de chustaiméirí gáis baile i riaráiste ag deireadh na míosa, i gcomparáid le 23% sa mhí roimhe sin.

Ach thit céatadán na n-úsáideoirí gáis neamhthí a bhí thar téarma ar a gcuntais ó 30% go 28% ag deireadh na tréimhse céanna.

Bhí 10% de chustaiméirí leictreachais tí i riaráiste freisin ag deireadh mhí an Mhárta, síos ó 11% ag deireadh na míosa roimhe sin.

Ba é Márta an mhí a cuireadh an ceann deireanach de na trí chreidmheas fuinnimh geimhridh de chuid an Rialtais i bhfeidhm.

Mar sin féin, d'ardaigh céatadán na gcustaiméirí leictreachais neamhthí a bhí thar téarma ar a gcuid billí beagán ó 16% ag deireadh mhí Feabhra go 17% ag deireadh mhí an Mhárta.

Ar bhonn ráithiúil thit an céatadán díobh siúd a raibh riaráistí leictreachais intíre orthu ó 11% go 10% idir na trí mhí dheireanacha den bhliain seo caite agus an chéad trí mhí den bhliain seo.

Ach bhí méadú suntasach ar riaráistí leictreachais neamh-thí thar an tréimhse chéanna, ag ardú ó 12% go 17%.

Léiríonn na figiúirí freisin go raibh 25% de chustaiméirí gáis tí i riaráiste ag deireadh na ráithe, i gcomparáid le 22% sna trí mhí go dtí deireadh mhí na Nollag.

Cé go raibh 28% d’úsáideoirí gáis neamhthí freisin i riaráiste le linn na tréimhse Eanáir go Márta, i gcomparáid le 25% sa ráithe roimhe sin.

Dínascadh soláthar 218 custaiméir gáis tí i mí an Mhárta mar gheall ar neamhíocaíocht cuntais, méadú ó 145 i mí Feabhra.

Cé go raibh 103 úsáideoir leictreachais intíre dícheangailte freisin, suas ó 60 sa mhí roimhe sin, dúirt an CRU.

Léirigh Seanadóir Shinn Féin, Lynn Boylan, díomá nach raibh méid na riaráistí foilsithe ag an CRU.

“Chun scála na faidhbe a bheith ar an eolas ní mór dúinn na sonraí go léir,” a dúirt sí.

“Is é an rud atá soiléir, áfach, go bhfuil an t-ardú gan staonadh ar chostais mhaireachtála ag brú ar dhaoine aonair agus ar theaghlaigh, de réir mar a thógann billí fuinnimh smután as buiséid atá faoi bhrú cheana féin.”

“Níl i lacáistí an Rialtais ach plástar greamaithe thar chréacht i bhfad níos doimhne. Ní hé seo an t-am le haghaidh níos mó de na réitigh chéanna nó gearrthéarmacha; ní mór dúinn aistriú seismeach i dtreo fíor-athrú inbhuanaithe le haghaidh maitheasa.”Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button